• Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku

Podtytuł Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewita
Autor Zygmunta Barańska (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 76
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-316-0

Kwestia zaległości we wnoszeniu opłat związanych z użytkowaniem mieszkalnych lokali komunalnych jest bardzo ważnym i aktualnym problemem. Doty­czy ona w szczególności obszarów miejskich, które w wyniku zróżnicowanych przemian znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają podjęcia kom­pleksowych i zintegrowanych programów rewitalizacji.

Powyższy problem związany jest przede wszystkim z utrzymującym się bezrobociem wśród społeczności lokalnych oraz rosnącym kosztem utrzyma­nia i eksploatacji zasobu mieszkaniowego. Doświadczenia Gminy Miasta Gdańska w tym zakresie wskazują na konieczność szczegółowego rozpozna­nia tego zjawiska oraz wprowadzenia zróżnicowanych i niestandardowych form jego rozwiązania.

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka efektywności dotychczasowej miejskiej polityki zmniejszania zadłużenia oraz wskazanie nowych sposobów rozwiązania tego złożonego problemu w oparciu o lokalny kapitał społeczny. Analizy te oparto na badaniach przeprowadzonych w obrębie Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku w ramach partnerskiego projektu z udziałem Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B., Referatu Rewi­talizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Wprowadzenie 5

1. W poszukiwaniu nowych sposobów zmniejszenia poziomu zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku - Marek Z. Barański 7
1.1. Gdański program rewitalizacji 8
1.2. Problem wysokiego poziomu zadłużenia lokali komunalnych 9
1.3. Założenia partnerskiego projektu „I Ciebie stać na czynsz!" 12
Streszczenie/Summary 14
Literatura 16

2. Wykorzystanie analizy korespondencji do oceny skłonności mieszkańców do spłaty zadłużeń w mieszkaniach komunalnych w Gdań­sku Oruni - Zygmunta Barańska, Ewa Wycinka 17
2.1. Problem zadłużenia mieszkań komunalnych w Gdańsku 18
2.2. Charakterystyka dzielnicy Orunia 22
2.3. Charakterystyka próby 25
2.4. Metody statystyczne zastosowane w badaniu 27
2.5. Wyniki badania kwestionariuszowego 28
Streszczenie/Summary 33
Literatura 35

3. Analiza problemu zadłużenia użytkowników lokali komunalnych na obszarach objętych programem rewitalizacji. Przykład Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku - Zdzisław Haftka, Ewa Matysiak, Joanna Zarzycka 37
3.1. Cechy demografi czno-społeczne i ekonomiczne respondentów 40
3.2. Wiedza i stanowisko respondentów wobec form zmniejszenia zadłużenia 47
Streszczenie/Summary 57
Literatura 58

4. Datio in Solutum a stosunek prawny zajmowania lokalu bez tytułu prawnego - Michał Wdowiak 59
Streszczenie/Summary 72
Literatura 74

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku