• Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu. Tom 17

Podtytuł Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu. Tom 17
Autor Monika Wyrzykowska-Antkiewicz (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 235
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-502-7

Ekonomiczne i społeczne elementy rozwoju, kształtujące system prawny i polityczny, wspierają sprawne działanie mechanizmów rynkowych na świe­cie. Przed gospodarką światową stoi wiele wyzwań warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy zwłaszcza w dobie postępującego kryzysu.Tom siedemnasty Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku poświęcony został problematyce rozwoju społeczno-gospodarczego świata, która nabiera szczególnego znaczenia w warunkach kryzysu. Obejmuje on trzy obszary tematyczne, tworzące jednocześnie poszczególne części opra­cowania.W szczególności dotyczą one:

- rozwoju regionalnego i lokalnego,

- modelowego ujęcia rynku i jego znaczenia dla poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego,

- rynku pracy.

Wprowadzenie 9
Część I

Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu
1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski - Maria Ko­la-Bezka 15

1.1. Postrzeganie przedsiębiorczości w regionie 17

1.2. Czynniki stymulujące i ograniczające przedsiębiorczość w regionie 19

1.3. Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości w regionie 21

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

Streszczenie/Summary 27

Bibliografia 28
2. Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Litwy - Katarzyna Osiecka-Brzeska 29

2.1. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju 30

2.2. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w sferze społeczno-gospodarczej 32

2.3. Tendencje ogólne 33

Streszczenie/Summary 44

Bibliografia 45
3. Perspektywa akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej - Adam Hetmańczuk, Andrzej Sucholiński 47

3.1. Integracja jako odpowiedź Europy na proces globalizacji 49

3.2. Integracja europejska poprzez rozszerzenie 50

3.3. Eurointegracyjny azymut Ukrainy 53

Streszczenie/Summary 62

Bibliografia 63
4. Źródła sukcesu firm z rynków wschodzących - Mirosław Ciesielski 65

4.1. Podstawy makroekonomiczne i społeczne 65

4.2. Odpowiednie modele biznesowe 68

4.3. Rola fuzji i przejęć 71

4.4. Reakcja globalnych korporacji 72

Streszczenie/Summary 75

Bibliografia 76
5. Współczesne Destination Management Organizations (DMO) - przykłady rozwiązań brytyjskich - Jacek Borzyszkowski 77

5.1. Istota Destination Management Organizations (DMO) 77

5.2. Historia struktur do spraw turystyki w Wielkiej Brytanii 79

5.3. Współczesne DMO w Wielkiej Brytanii 81

5.4. London & Partners - nowy trend w organizacji i zarządzaniu destynacją 86

Streszczenie/Summary 88

Bibliografia
6. Województwo pomorskie - kluczowe wyzwania rozwojowe w perspektywie roku 2020 - Radomir Matczak, Bartosz Kozicki 91

6.1. Województwo samorządowe a polityka rozwoju 91

6.1.1. Istota województwa samorządowego 91

6.1.2. Kompetencje samorządu województwa w zakresie polityki rozwoju 92

6.2. Uwarunkowania rozwoju województwa pomorskiego 94

6.2.1. Kryzys globalny i jego wpływ na gospodarkę Polski 94

6.2.2. Przystąpienie do Unii Europejskiej - silny impuls dla Pomorskiego 94

6.2.3. Region Bałtycki - wymagające i mobilizujące sąsiedztwo 95

6.3. Strategiczne wyzwania województwa pomorskiego do roku 2020 96

6.3.1. Narzędzia realizacji polityki regionalnej w województwie pomorskim 96

6.3.2. Oddziaływanie wydatków rozwojowych na sferę społeczno-gospodarczą 98

6.3.3. Wyzwania dla polityki regionalnej województwa pomorskiego 100

6.3.4. W stronę nowej strategii rozwoju 102

Streszczenie/Summary 105

Bibliografia 106
7. Zarządzanie rozwojem miasta w opinii mieszkańców (na przykładzie miasta Gdańska) - Jarosław Załęcki 109

7.1. Ogólna ocena działalności władz miasta w Gdańsku 111

7.2. Percepcja dynamiki rozwoju miasta 115

7.3. Ocena jakości życia w przestrzeni miasta 119

7.4. Podmiotowość mieszkańców a zarządzenie miastem 123

Streszczenie/Summary 125

Bibliografia 126
Część II

Modele rynku a rozwój społeczno-gospodarczy
8. Społeczna gospodarka rynkowa - deklaracja - czy program działania? - Dorota Janiszewska 129

8.1. Geneza koncepcji społecznej gospodarki rynkowej 130

8.2. Polityka gospodarcza polskiej transformacji 136

Streszczenie/Summary 140

Bibliografia 141
9. Struktura organizacyjna rynku partii politycznych - Barbara Kubska-Maciejewicz, Krzysztof Maciejewicz 143

9.1. Czy rynek partii politycznych jest oligopolem? 143

9.1.1. Liczba partii politycznych 144

9.1.2. Stopień koncentracji 146

9.1.3. Zróżnicowanie produktu 151

9.1.4. Innowacje technologiczne 152

9.1.5. Bariery utrudniające wejście na rynek oligopolu 154

9.1.6. Konkurencja niecenowa na rynku politycznym 156

9.1.7. Stopień oligopolistycznej niepewności 158

Streszczenie/Summary 160

Bibliografia 161
Część III

Rynek pracy w dobie kryzysu
10. Zróżnicowanie sytuacji na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej - Anita Szymańska 165

10.1. Natężenie zjawiska bezrobocia w krajach UE w latach 2000-2011 166

10.2. Reakcja rynków pracy krajów UE na kryzys gospodarczy 171

10.3. Case studies rynków pracy w Niemczech, Hiszpanii, Irlandii

oraz w krajach bałtyckich 174

Streszczenie/Summary . 181

Bibliografia 181
11. Międzynarodowe przepływy siły roboczej. Przykład Unii Europejskiej - Grzegorz Górniewicz 183

11.1. Pojęcie i rodzaje migracji 183

11.2. Migracje siły roboczej w ujęciu historycznym 185

11.3. Teoretyczne przesłanki migracji 186

11.4. Skala migracji w Unii Europejskiej 188

11.5. Przyczyny, bariery i konsekwencje migracji 190

Streszczenie/Summary 191

Bibliografia 192
12. Wydajność pracy a dynamika płac na przykładzie Polski i Niemiec- Dagmara Kowalska 193

12.1. Teoria kształtowania się płac 193

12.2. Czynniki kształtujące wydajność pracy 194

12.3. Analiza empiryczna 194

12.3.1. Analiza ogólnego poziomu wynagrodzeń w Polsce 195

12.3.2. Wydajność pracy w Polsce 197

12.3.3. Analiza wynagrodzeń w Niemczech 199

12.3.4. Wydajność pracy w Niemczech 202

Streszczenie/Summary 204

Bibliografia 205
13. Rola płacy minimalnej w gospodarce narodowej w Polsce - Kacper Stachowski 207

13.1. Płaca i jej rola w systemie wynagrodzeń oraz ewaluacja płacy minimalnej w Polsce 208

13.1.1. Definicja płacy i jej funkcje 208

13.1.2. Ewaluacja płacy minimalnej w Polsce oraz jej wpływ na zatrudnienie 209

13.2. Analiza grup pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne w Polsce 214

13.2.1. Analiza grup pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne 214

13.2.1.1. Osoby otrzymujące wynagrodzenie minimalne wg wieku 214

13.2.1.2. Osoby otrzymujące wynagrodzenie minimalne wg województw 216

13.2.2. Poziom wynagrodzeń a stopa bezrobocia 217

13.3. Płaca minimalna w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej 218

Streszczenie/Summary 221

Bibliografia 222
14. Determinanty postaw wobec nierówności dochodowych w społeczeństwie polskim - Katarzyna Sokołowska 223

14.1. Metodyka badań, dobór zmiennych 224

14.2 Wyniki badania 226

Streszczenie/Summary 234

Bibliografia 234

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku