• Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości. Tom 47

Szybkie i gwałtowne zmiany jakie dokonują się w dzisiejszym świecie, głównie w zakresie gospodarki, powodują potrzebę, z jednej strony - ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i analizowania zachodzących procesów, z drugiej zaś - przyczyniają się do rozwoju badań i analiz naukowych. Zarówno rynki finansowe, szeroko rozumiane inwestycje, jak i polityka gospodarcza są istotne dla praktyków oraz teoretyków życia gospodarczego, dlatego też niniejsza monografia skupia się na wybranych aspektach tej problematyki. Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych realizowanych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Podejmowana przez Autorów w monografii problematyka jest bardzo zróżnicowana, choć nie obejmuje wszystkich zagadnień związanych z rynkami finansowymi, inwestycjami oraz polityką gospodarczą. Lektura opracowania może stać się nie tylko inspiracją do dalszych, pogłębionych badań nad poruszaną problematyką, ale także przyczynić się d

Podtytuł Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości. Tom 47
Autor Renata Gmińska (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 253
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-904-9
Szybkie i gwałtowne zmiany jakie dokonują się w dzisiejszym świecie, głównie w zakresie gospodarki, powodują potrzebę, z jednej strony - ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i analizowania zachodzących procesów, z drugiej zaś - przyczyniają się do rozwoju badań i analiz naukowych.

Zarówno rynki finansowe, szeroko rozumiane inwestycje, jak i polityka gospodarcza są istotne dla praktyków oraz teoretyków życia gospodarczego, dlatego też niniejsza monografia skupia się na wybranych aspektach tej problematyki.

Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych realizowanych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Podejmowana przez Autorów w monografii problematyka jest bardzo zróżnicowana, choć nie obejmuje wszystkich zagadnień związanych z rynkami finansowymi, inwestycjami oraz polityką gospodarczą. Lektura opracowania może stać się nie tylko inspiracją do dalszych, pogłębionych badań nad poruszaną problematyką, ale także przyczynić się do wdrażania i kreowania nowych rozwiązań w praktyce.

Wprowadzenie 9


Część I
Rynki finansowe, inwestycje, ubezpieczenia

1. Wykorzystanie instrumentów dłużnych w finansowaniu wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w warunkach trwałej nierównowagi budżetowej - Marek Dylewski 15
1.1. Równowaga budżetowa a równowaga finansowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2. Instrumenty dłużne w JST a równowaga finansowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Streszczenie/Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2. Innovation Instruments of Financial Market: Features and Trends of Mutual Funds - Barney Raffield, III, Zoia Kaira 29
2.1. Mutual Funds Overlook 30
2.2. The Governannce with Mutual Funds Problems Uncovered 33
2.3. Outlook of Polish Mutual Funds 35
Summary 37
Bibliography 38

3. Wartość, rentowność i ryzyko inwestycji w ETF na indeks DAX - Dariusz Letkowski 39
3.1. Kluczowe cechy funduszy ETF 40
3.2. Czynniki wpływające na wartość, rentowność i ryzyko jednostek funduszy ETF 41
3.3. Metodologia i wyniki badania 43
Streszczenie/Summary 50
Bibliografia 51

4. Wykorzystanie metody ARIMA w prognozowaniu indeksów giełdowych - Krzysztof Ziółkowski 53
4.1. Charakterystyka omawianych indeksów 54
4.2. Ramy teoretyczne 57
4.3. Analiza empiryczna 59
Streszczenie/Summary 61
Bibliografia 62

5. Drogowe inwestycje infrastrukturalne - wybrane zagadnienia - Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska 71
5.1. Infrastruktura - wprowadzenie 72
5.2. Inwestycje drogowe w Polsce 74
5.3. Wykorzystanie funduszy europejskich w finansowaniu budowy polskich dróg w latach 2014-2020 77
5.4. Bezpieczeństwo na drogach 78
5.5. Projekty inwestycyjne w infrastrukturę drogową do 2020 roku 81
5.6. Zagrożenia w budowie nowych dróg 83
Streszczenie/Summary 85
Bibliografia 86

6. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w latach 2010-2015 - Grzegorz Górniewicz 87
6.1. Definicja 87
6.2. Teoretyczne przyczyny zmian MPI 89
6.3. Analiza statystyczna MPI Polski 90
Streszczenie/Summary 95
Bibliografia 96

7. Analiza przyczynowa różnic we wpływach ze sprzedaży polis ubezpieczeniowych w poszczególnych krajach Europy - Anna Turczak 97
7.1. Istota zastosowanej metody badawczej 98
7.2. Analiza wartości wskaźnika gęstości ubezpieczeń 102
7.3. Analiza wartości produktu krajowego brutto per capita 103
7.4. Analiza wartości wskaźnika penetracji ubezpieczeń 105
7.5. Wykorzystanie metody logarytmicznej w analizie przyczynowej zróżnicowania krajów pod względem wartości składki per capita 106
Streszczenie/Summary 110
Bibliografia 111


Część II
Polityka gospodarcza i system bankowy, edukacja ekonomiczna

8. Motivation for New Onshore and Offshore Companies' Establishment - Case of Slovakia - Peter Krištofík, Michal Ištok 115
8.1. The Key Benefits Offered by Onshore and Offshore Companies 118
8.2. Data and Methodology 119
8.3. Results of Data Provided by the Corporate Service Providers 121
8.4. Results of Business Alliance of Slovakia and International Institutions Data 125
8.5. Overview of the Slovak Enterprises, which Have the Owner in Tax Havens 129
Summary 132
Bibliography 133

9. Kontynentalne zróżnicowania rozwojowe na początku XXI wieku - Andrzej Paczoski 135
9.1. Proces globalizacji 135
9.2. Wzrost gospodarczy na początku XXI wieku 139
9.3. Miary rozwoju społecznego
9.4. Uwarunkowania kulturowe 143
Streszczenie/Summary 146
Bibliografia 147

10. Zjawiska anomalne na rynku surowców - Marianna Dębniewska, Karol Wojtowicz 149
10.1. Zjawiska anomalne w wycenie instrumentów finansowych 150
10.2. Charakterystyka anomalii kalendarzowych 151
10.3. Rynek surowców 153
10.4. Weryfikacja anomalii kalendarzowych w procesie wyceny wybranych inwestycji surowcowych 155
Streszczenie/Summary 162
Bibliografia 163

11. Wybrane determinanty ceny złota - Katarzyna Mamcarz 165
11.1. Metoda badawcza 166
11.2. Inflacja światowa 167
11.3. Rynek akcji 170
11.4. Ceny surowców 171
11.5. Ropa naftowa 173
Streszczenie/Summary 176
Bibliografia 177

12. Stabilność cen jako podstawowy cel współczesnej polityki pieniężnej - Adam Hetmańczuk 179
12.1. Uwarunkowania wyboru finalnego celu polityki pieniężnej 180
12.2. Interpretacje stabilności cen dla celów polityki pieniężnej 183
Streszczenie/Summary 191
Bibliografia 192

13. Ulgi podatkowe dla osób mniej i więcej zarabiających - badania FGI - Anna Czarnecka 193
13.1. Ulgi podatkowe w Polsce 194
13.1.1. Skala podatkowa - opodatkowanie podatników mniej i więcej zarabiających w podatku dochodowym od osób fizycznych 194
13.1.2. Ulgi podatkowe 195
13.1.3. Ulgi podatkowe dla osób mniej i więcej zarabiających w Polsce 196
13.1.4. Efekt Schellinga 199
13.2. Cel badań, metody i narzędzia badawcze 200
13.2.1. Cel badań 200
13.2.2. Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badawcza 200
13.2.3. Narzędzie badawcze - scenariusz 200
13.3. Wyniki badań 202
13.3.1. Charakterystyka próby badawczej 202
13.3.2. Wyniki badań FGI 203
Streszczenie/Summary 206
Bibliografia 207

14. Od Clearing Bank do Renminbi-Clearing-Hub we Frankfurcie nad Menem i ich znaczenie dla niemiecko-chińskich stosunków handlowych - Ilona Romiszewska 209
14.1. Pozycja Chin w niemieckich obrotach handlowych 210
14.2. Renminbi-Clearing Bank we Frankfurcie nad Menem 215
Streszczenie/Summary 222
Bibliografia 223

15. Kredyty mieszkaniowe w walutach obcych w Polsce. Ich ryzyko bankowe - Janina Laudańska-Trynka 225
15.1. Uwarunkowania i skala rozwoju walutowych kredytów mieszkaniowych w Polsce 226
15.2. Korzyści dla banków z mieszkaniowych kredytów w walutach obcych 227
15.3. Zagrożenia dla banków płynące z udzielania walutowych kredytów mieszkaniowych. Regulacje nadzorcze 232
Streszczenie/Summary 240
Bibliografia 241

16. Neuronowy model edukacji ekonomicznej społeczeństwa - Beniamin Noga, Marian Noga 243
16.1. Założenia modelu neuronowego 244
16.2. Konstrukcja neuronowego modelu edukacji ekonomicznej społeczeństwa 248
16.3. Konkluzje 252
Streszczenie/Summary 252
Bibliografia 253

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku