• SQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV

To czwarte, poprawione i zaktualizowane wydanie cenionego leksykonu poświęconego SQL. Przemyślany układ zawartych w nim treści zdecydowanie ułatwia i przyspiesza wynajdywanie informacji ― bez konieczności odrywania się od pracy. Poza zwięzłymi objaśnieniami dotyczącymi składni SQL znajdziesz tu opis kluczowych aspektów języka SQL używanego w Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database, PostgreSQL i SQLite. Ułatwi Ci to stosowanie tych systemów zarządzania bazami danych. Oprócz tego w książce szybko odszukasz szczegóły dotyczące typów danych i ich konwersji, składni wyrażeń regularnych, funkcji okna, pivotingu i unpivotingu, a także wielu innych zagadnień.

Podtytuł SQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV
Tytuł oryginalny SQL Pocket Guide: A Guide to SQL Usage
Autor Alice Zhao
Tłumaczenie Artur Dorda
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 122x194
Stron 280
Wydawnictwo Helion
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-283-8928-1

Język SQL jest istotnym narzędziem nie tylko dla programistów, ale także dla analityków biznesowych i inżynierów danych. Nawet jeśli nieźle znasz składnię SQL, może się zdarzyć, że podczas pracy poczujesz potrzebę odświeżenia wiedzy czy też sprawdzenia jakiegoś szczegółu działania swojego zapytania SQL. W takich wypadkach nie potrzebujesz drobiazgowej specyfikacji technicznej ani opasłego podręcznika: po prostu zależy Ci na szybkim i pewnym odnalezieniu potrzebnej informacji bez przebijania się przez dogłębne wyjaśnienia.

To czwarte, poprawione i zaktualizowane wydanie cenionego leksykonu poświęconego SQL. Przemyślany układ zawartych w nim treści zdecydowanie ułatwia i przyspiesza wynajdywanie informacji ― bez konieczności odrywania się od pracy. Poza zwięzłymi objaśnieniami dotyczącymi składni SQL znajdziesz tu opis kluczowych aspektów języka SQL używanego w Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database, PostgreSQL i SQLite. Ułatwi Ci to stosowanie tych systemów zarządzania bazami danych. Oprócz tego w książce szybko odszukasz szczegóły dotyczące typów danych i ich konwersji, składni wyrażeń regularnych, funkcji okna, pivotingu i unpivotingu, a także wielu innych zagadnień.

Dzięki książce:

szybko sprawdzisz, jak wykonać konkretne zadania za pomocą SQL
znajdziesz przydatne przykłady składni
sprawisz, aby zapytania SQL działały w różnych systemach zarządzania bazami danych
zastosujesz kod Pythona i R do pracy z relacyjną bazą danych
znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące SQL
Mijają lata, a w pracy z danymi to SQL wciąż jest najważniejszy!

Spis treści książki
Przedmowa

Rozdział 1. Intensywny kurs SQL

Czym jest baza danych?
SQL
NoSQL
Systemy zarządzania bazami danych
Zapytanie SQL
Polecenia SQL
Zapytania SQL
Polecenie SELECT
Kolejność wykonywania
Model danych
Rozdział 2. Gdzie mogę używać SQL?

Oprogramowanie RDBMS
Który RDBMS wybrać?
Czym jest okno terminala?
SQLite
MySQL
Oracle
PostgreSQL
SQL Server
Programy bazodanowe
Podłączanie programu bazodanowego do bazy danych
Inne języki programowania
Podłącz Pythona do bazy danych
Podłączenie R do bazy danych
Rozdział 3. Język SQL

Porównanie z innymi językami
Standardy ANSI
Terminy SQL
Słowa kluczowe i funkcje
Identyfikatory i aliasy
Polecenia i klauzule
Wyrażenia i predykaty
Komentarze, cudzysłowy i puste znaki
Podjęzyki
Rozdział 4. Podstawy zapytań

Klauzula SELECT
Pobieranie kolumn
Pobieranie wszystkich kolumn
Pobieranie wyrażeń
Pobieranie funkcji
Aliasy kolumn
Dookreślanie kolumn
Pobieranie podzapytań
DISTINCT
Klauzula FROM
Pobieranie danych z wielu tabel
Pobieranie danych z podzapytań
Dlaczego warto używać podzapytania w klauzuli FROM?
Klauzula WHERE
Wielokrotne predykaty
Filtrowanie po podzapytaniach
Klauzula GROUP BY
Klauzula HAVING
Klauzula ORDER BY
Klauzula LIMIT
Rozdział 5. Tworzenie, aktualizowanie i usuwanie

Bazy danych
Model danych versus schemat
Wyświetlanie nazw istniejących baz danych
Wyświetl nazwę aktualnej bazy danych
Przełącz się do innej bazy danych
Utwórz bazę danych
Usuń bazę danych
Tworzenie tabel
Utwórz prostą tabelę
Wyświetlanie nazw istniejących tabel
Tworzenie tabeli, która jeszcze nie istnieje
Tworzenie tabeli z ograniczeniami
Tworzenie tabeli z kluczami głównymi i obcymi
Tworzenie tabeli z automatycznie wygenerowanym polem
Wstawianie wyników zapytania do tabeli
Wstawianie danych z pliku tekstowego do tabeli
Modyfikowanie tabel
Zmień nazwę tabeli lub kolumny
Wyświetl, dodaj i usuń kolumny
Wyświetl, dodaj i usuń wiersze
Wyświetl, dodaj, zmodyfikuj i usuń ograniczenia
Zaktualizuj kolumnę
Zaktualizuj wiersze
Zaktualizuj wiersze za pomocą wyników zapytania
Usuń tabelę
Indeksy
Porównanie indeksu książkowego i indeksu SQL
Utwórz indeks, aby przyspieszyć zapytania
Widoki
Tworzenie widoku w celu zapisania wyników zapytania
Zarządzanie transakcjami
Zweryfikuj zmiany, zanim zrobisz COMMIT
Wycofaj zmiany za pomocą ROLLBACK
Rozdział 6. Typy danych

Jak wybrać typ danych
Dane liczbowe
Wartości liczbowe
Typy liczb całkowitych
Typy liczb dziesiętnych
Typy liczb zmiennoprzecinkowych
Dane tekstowe
Wartości tekstowe
Typy znakowe
Typy znakowe Unicode
Dane daty i czasu
Wartości daty i czasu
Typy daty i czasu
Inne dane
Wartości logiczne
Pliki zewnętrzne (obrazy, dokumenty itp.)
Rozdział 7. Operatory i funkcje

Operatory
Operatory logiczne
Operatory porównania
Operatory matematyczne
Funkcje agregujące
Funkcje liczbowe
Zastosuj funkcje matematyczne
Generowanie liczb losowych
Zaokrąglanie i obcinanie liczb
Konwertowanie danych na liczbowy typ danych
Funkcje tekstowe
Poznaj długość ciągu znaków
Zmiana wielkości liter w tekście
Przytnij niechciane znaki wokół tekstu
Konkatenacja ciągów znaków
Szukanie tekstu w ciągu znaków
Wyciągnij fragment tekstu
Zamień tekst w ciągu znaków
Usuwanie tekstu z ciągu znaków
Użyj wyrażeń regularnych
Konwertowanie danych na typ tekstowy
Funkcje daty i czasu
Zwróć aktualną datę lub godzinę
Dodawanie lub odejmowanie daty lub przedziału czasowego
Znajdź różnicę między dwiema datami lub godzinami
Wyciągnij część daty lub czasu
Określanie dnia tygodnia dla daty
Zaokrąglij datę do najbliższej jednostki czasu
Konwertowanie tekstu na typ danych daty i czasu
Funkcje null
Zwróć inną wartość, jeśli jest null
Rozdział 8. Zaawansowane koncepcje zapytań

Instrukcja Case
Wyświetl wartości oparte na logice "jeżeli - to" dla pojedynczej kolumny
Wyświetl wartości oparte na logice "jeżeli - to" dla wielu kolumn
Grupowanie i zsumowywanie
Podstawy GROUP BY
Zagreguj wiersze w pojedynczą wartość lub listę
ROLLUP, CUBE i GROUPING SETS
Funkcje okna
Funkcja agregująca
Funkcja okna
Uszereguj wiersze w tabeli
Zwróć pierwszą wartość w każdej grupie
Zwróć drugą wartość w każdej grupie
Zwróć dwie pierwsze wartości w każdej grupie
Zwróć wartość poprzedniego wiersza
Obliczanie średniej kroczącej
Obliczanie sumy bieżącej
Pivoting i Unpivoting
Rozbij wartości kolumny na wiele kolumn
Wypisz wartości z wielu kolumn w pojedynczej kolumnie
Rozdział 9. Praca z wieloma tabelami i zapytaniami

Łączenie tabel
Podstawy złączeń i INNER JOIN
LEFT JOIN, RIGHT JOIN i FULL OUTER JOIN
USING i NATURAL JOIN
CROSS JOIN i złączenie własne
Operatory Union
UNION
EXCEPT i INTERSECT
Wspólne wyrażenia tabelaryczne
CTE a podzapytania
Rekurencyjne CTE
Rozdział 10. Jak mogę...?

.znaleźć wiersze zawierające zduplikowane wartości
...zwrócić wiersze z maksymalną wartością danej kolumny
.złączyć tekst z wielu pól w jedno pole
.znaleźć wszystkie tabele zawierające kolumnę o konkretnej nazwie
.zaktualizować tabelę, której identyfikator pasuje do innej tabeli
Skorowidz

Alice Zhao jest inżynierem danych. Prowadziła liczne kursy z zakresu SQL i Pythona, jest też autorką cenionych samouczków technicznych opublikowanych w serwisie YouTube. Współzałożycielka Best Fit Analytics, wcześniej analityk danych w Metis. Prelegentka na wielu prestiżowych konferencjach dotyczących sztucznej inteligencji.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku