• Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw. Tom 13

Podtytuł Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiors
Autor Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak (red.)
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 228
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-419-8

Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku związane jest przede wszystkim ze sposobami konkurowania na rynku. Prowadzenie walki konkuren­cyjnej jest jedną z części zarządzania strategicznego. Powoduje to, że pracownicy nauki ciągle poszukują nowych sposobów uaktywnienia istnie­jących zasobów materialnych i niematerialnych w przedsiębiorstwach oraz poza nimi. Badania przeprowadzone przez grupę pracowników nauko­wych zaowocowały wynikami, które mogą wspomóc kadrę kierowniczą przedsiębiorstw w procesie budowania silnej pozycji firmy w otoczeniu. W przedstawionej publikacji Czytelnik może znaleźć wiele przemyśleń Autorów związanych z:
- modelami biznesu;
- strategią współpracy w sektorze organizacji pozarządowych;
- procesami w organizacjach ukierunkowanych na jakość;
- funkcjonowaniem bankowych poręczeń kredytowych;
- zmianami w zarządzaniu strategicznym;
- czynnikami sukcesu strategicznych rozwiązań organizacyjno-technologicznych;
- wykorzystaniem systemu zarządzania jakością w przemyśle stoczniowym;
- czynnikami pracy w modelach przedsiębiorstw;
- wpływem handlu międzynarodowego na produktywność;
- pomiarem wartości dla właścicieli;
- relacjami partnerskimi w tworzeniu przewagi konkurencyjnej;
- fuzjami w szkolnictwie wyższym.

Wprowadzenie 9

1. Strategia współpracy w sektorze organizacji pozarządowych - Jarosław Domański 11
1.1. Konkurencja i kooperacja w świetle badań światowych 12
1.2. Przyjęta metoda badawcza 14
1.3. Wyniki 16
Streszczenie/Summary 20
Bibliografia 21

2. O istocie modeli biznesu - Tadeusz Falencikowski 23
2.1. Semantyczna istota pojęcia model biznesu 24
2.2. Istota rodzajowa modeli biznesu 26
2.3. Istota konceptualna modeli biznesu 28
Streszczenie/Summary 30
Bibliografia 32

3. Struktury i procesy w organizacjach ukierunkowanych na jakość - Bolesław Goranczewski
3.1. Struktury i procesy a jakość pracy i możliwości jej doskonalenia 36
3.2. Rodzaje struktur organizacyjnych. Od organizacji funkcjonalnej do procesowej 38
3.3. Cechy struktur organizacyjnych a procesy 40
3.4. Perspektywy struktur a procesy. Organizowanie dla przyszłości 43
3.5. Struktury i procesy a wielkość organizacji 46
3.6. Procesy jako przyszłość organizacyjnego działania 49
3.7. Struktury i procesy w ujęciu normatywnym 52
Streszczenie/Summary 56
Bibliografia 57

4. Doświadczenia niemieckie w funkcjonowaniu bankowych poręczeń kredytowych - Eugeniusz Gostomski 59
4.1. Ogólne przesłanki funkcjonowania banków poręczeniowych 60
4.2. Specyfika oraz znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej 61
4.3. Istota i funkcjonowanie banków poręczeniowych w Niemczech 62
4.4. Znaczenie banków poręczeniowych 65
Streszczenie/Summary 69
Bibliografia 70

5. Zmiany w zarządzaniu strategicznym w wyniku wzrostu przedsiębiorstwa - Andrzej Kaleta, Anna Witek-Crabb 71
5.1. Proces zarządzania strategicznego 73
5.2. Uczestnicy zarządzania strategicznego 75
5.3. Forma strategii 78
5.4. Treść strategii 80
Streszczenie/Summary 83
Bibliografia 84

6. Czynniki sukcesu transferu strategicznych rozwiązań organizacyjnotechnologicznych - Marek Matuszak 87
6.1. Pojęcie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych oraz kryteria sukcesu ich transferu 88
6.2. Czynniki sukcesu transferu rozwiązań organizacyjno-technologicznych 91
6.3. Wybrane różnice w otoczeniu instytucjonalnym oraz ich znaczenie dla przebiegu i efektywności transferu - przypadek krajów postsocjalistycz­nych 95
6.4. Podstawowe odmienności instytucjonalne pomiędzy krajami - dawcami i postsocjalistycznymi krajami - biorcami 97
6.5. Nowe koncepcje behawioralne i ich znaczenie 99
Streszczenie/Summary 103
Bibliografia 104

7. Sposoby ochrony modeli biznesowych - Jerzy Niemczyk 107
7.1. Ochrona biznesu z perspektywy modelu biznesu 108
7.2. Sposoby ochrony modelu biznesowego z perspektywy zarządzania strategicznego 109
7.3. Sposoby ochrony modelu biznesowego z perspektywy szkół strategii 112
Streszczenie/Summary 115
Bibliografia 116

8. Wykorzystanie systemu zarządzania jakością i zarządzania procesowego w kształtowaniu relacji z klientami w przemyśle stoczniowym - Bog­dan Nogalski, Roman Czapiewski 117
8.1. Znaczenie procesowego podejścia do zarządzania w organizacji przedsiębiorstwa 118
8.2. Identyfikacja i umiejscowienie poszczególnych rodzajów procesów w przedsiębiorstwie 121
8.3. Integracja działań w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem SZJ 123
8.4. Wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań w stoczniach produkujących w pełni wyposażone statki z uwzględnieniem odchyleń w spojrze­niach armatorów i klientów 127
Streszczenie/Summary 130
Bibliografia 131

9. Czynnik pracy w modelach przedsiębiorstw - koncepcje i kierunki badań - Janusz Rymaniak 133
9.1. Modele produkcyjne 134
9.1.1. Założenia i metodyka 134
9.1.2. Konstrukcja i efekty modeli 134
9.2. Empiryczne modele socjotechniczne 137
9.2.1. Założenia i metodyka 137
9.2.2. Konstrukcja i efekty modeli 138
9.3. Modele eksperckie 141
9.3.1. Założenia i metodyka 141
9.3.2. Konstrukcja i efekty modeli 142
9.4. Innowacyjne modele biznesu 143
9.4.1. Założenia i metodyka 143
9.4.2. Konstrukcja i efekty modeli 143
9.5. Dyskusja 144
9.5.1. Problemy metodologiczno-metodyczne 144
9.5.2. Problemy merytoryczne 147
Streszczenie/Summary 149
Bibliografia 149

10. Wpływ handlu międzynarodowego na produktywność przedsiębiorstwa - Tomasz Serwach 153
10.1. Podstawy koncepcji learning-by-exporting 155
10.2. Mechanizmy oddziaływania handlu międzynarodowego na produktywność przedsiębiorstwa 156
10.2.1. Racjonalizacja produkcji w ramach firm wieloproduktowyc 157
10.2.2. Zastosowanie lepszych technologii i czynników produkcji 158
10.2.3. Międzynarodowa fragmentaryzacja produkcji 160
10.3. Wyniki badań empirycznych 162
10.4. Komentarz 164
Streszczenie/Summary 167
Bibliografia 167

11. Postać i pomiar wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa - Aldona Uziębło 171
11.1. Istota i kategoryzacja pojęcia wartości 172
11.2. Postać wartości dla właścicieli 176
11.3. Pomiar wartości dla właścicieli 179
Streszczenie/Summary 185
Bibliografia 186

12. Relacje partnerskie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Studium przypadku - Anna Wójcik-Karpacz 187
12.1. Relacje partnerskie przedsiębiorstwa z otoczeniem jako konstrukt wieloaspektowy 188
12.2. Podejście relacyjne do budowania przewagi konkurencyjnej 189
12.3. Korzyści osiągane przez przedsiębiorstwo z relacji partnerskich z podmiotami otoczenia konkurencyjnego 191
12.4. Studium przypadku 192
Streszczenie/Summary 201
Bibliografia 201

13. Fuzje i przejęcia w szkolnictwie wyższym - Paweł Zygarłowski 203
13.1. Istota fuzji i przejęć 204
13.1.1. Fuzje i przejęcia w gospodarce 204
13.1.2. Fuzje i przejęcia w sektorze szkolnictwa wyższego 206
13.2. Fuzje i przejęcia uczelni poza Polską 211
13.3. Polskie uwarunkowania prawne fuzji i przejęć uczelni 213
13.4. Fuzje i przejęcia uczelni w Polsce po 1989 roku 216
Streszczenie/Summary 223
Bibliografia 223

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku