• Umysł projektujący. Powstawanie nowej metodologii

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, skąd się biorą nasze ludzkie pomysły i inspiracje na rozwiązanie problemów: od najmniejszych aż do tych wielkich, znaczących dla rozwoju nauki i naszej wiedzy w sensie potocznym, czyli zdroworozsądkowym, w sensie naukowym, literacko-artystycznym czy wreszcie religijno-mistycznym. Wybrane postaci i ich wypowiedzi na wszystkie powyższe tematy zajmują szczególne miejsce w rozwoju wiedzy i w kulturze. Ich niezaprzeczalnym atutem jest umiejętność wprowadzenia własnej koncepcji, jako że reprezentują różne gałęzie wiedzy. Łączy ich jednak to co najważniejsze: podejrzenie, że świat można opisać nie tylko z pomocą literatury czy matematyki, ale za pomocą znaków semiotycznych. „Umysł projektujący" jest adresowany przede wszystkim do ludzi dociekliwych, dziwiących się ustawicznie i niezadowolonych ze stanu współczesnej wiedzy, która nie może tylu znaczących problemów rozstrzygnąć. Jest to humanistyka i wiedza ścisła zarazem. Metafizyka i transcendencja.

Podtytuł Umysł projektujący. Powstawanie nowej metodologii
Autor Wacław Šmid
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 312
55.00 37.95
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.95
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-858-5
Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, skąd się biorą nasze ludzkie pomysły i inspiracje na rozwiązanie problemów: od najmniejszych aż do tych wielkich, znaczących dla rozwoju nauki i naszej wiedzy w sensie potocznym, czyli zdroworozsądkowym, w sensie naukowym, literacko-artystycznym czy wreszcie religijno-mistycznym. Wybrane postaci i ich wypowiedzi na wszystkie powyższe tematy zajmują szczególne miejsce w rozwoju wiedzy i w kulturze. Ich niezaprzeczalnym atutem jest umiejętność wprowadzenia własnej koncepcji, jako że reprezentują różne gałęzie wiedzy. Łączy ich jednak to co najważniejsze: podejrzenie, że świat można opisać nie tylko z pomocą literatury czy matematyki, ale za pomocą znaków semiotycznych.

„Umysł projektujący" jest adresowany przede wszystkim do ludzi dociekliwych, dziwiących się ustawicznie i niezadowolonych ze stanu współczesnej wiedzy, która nie może tylu znaczących problemów rozstrzygnąć. Jest to humanistyka i wiedza ścisła zarazem. Metafizyka i transcendencja. Rozum i umysł. Poznanie klasyczne i kognitywistyka. Publikacja powinna trafić do rąk samodzielnych maturzystów, ambitnych studentów i nie myślących rutynowo młodych pracowników uniwersytetów, politechnik i innych uczelni, w których stosuje się metody na ogół mało konwencjonalne. Tam, gdzie drąży się pytania: Jak i skąd TO się wzięło? Jak można dokonać odkrycia? Itp.

Publikacja przedstawia zmagania wielkich ludzi z problemem adekwatnego opisu świata, ludzi i rzeczy wraz z ich wzajemnymi powiązaniami, a w szczególności próby syntezy wiedzy o świecie w zakresie nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych.

Wstęp: TWIERDZENIA, TEZY I POSTULATY WYJŚCIOWE 7
Przedmowa: UMYSŁ I FILOZOFIA 9

1. Wszechświat i myśl 41
2. W poszukiwaniu nowej epistemologii 79
3. Edmund Husserl - sposób istnienia świata 127
4. Roger Caillois - humanistyczne poznawanie świata 177
5. Noam Chomsky - język i poznanie 219
6. Werner Heisenberg i nieoznaczoność świata 259
7. Czesław Białobrzeski - realizm poznawczy i metafizyka 281

Bibliografia 309

Audi R., Epistemology. A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge, London-New York 1998.
Auguirre A., Genetische Phänomenologieund Reduktion.Letztbegründung der radikalen Skepsisim DenkenE. Husserl, Haag 1970.
Baraszenkov W.S., Tachiony czasticy, dwiżuszczejsja so skorostiami bolsze skorosti svieta, Uspiechi Fiziczeskich Nauk, vol. 114, no 1-2, 1974.
Barrow T.D., Tipler F.J., The antropic principle, Oxford 1982.
Baumann P., Erkenntnisyheorie Lehrbuch der Philosophie, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart 2002.
Beck B.E.F., The Metaphor as a Mediator Between Semantic and Analogic Modes of Thought, Current Antropology, 1978, vol. 19, no 1.
Bennett J., Analysis Transcendental Arguments, [w:] P. Bieri, R. HorstmannR. Krüger (ed.), Transcendental Arguments and Science, D. Reidel 1979.
Białobrzeski Cz., Budowa atomu i pojęcie materii w fizyce współczesnej, Kraków 1921.
Białobrzeski Cz., Fizyka przed pół wiekiem a dziś, Kraków 1950.
Białobrzeski Cz., Les Nouvelles Theories de la Physique, Paris 1939.
Białobrzeski Cz., Nauka ścisła o przyrodzie na tle ogólnych wartości kultury, Kraków 1935.
Białobrzeski Cz., Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego, wyd. II., PWN, Warszawa 1983.
Białobrzeski Cz., Syntetyczny rozwój pojęć fizyki, Warszawa 1937.
Białobrzeski Cz., Szkic autobiograficzny i uwagi o twórczości naukowej, Nauka Polska, 6, 49, 1927.
Bilaniuk O.M.P., Deshpande V.K., Sudarshan E.C.G., „Meta" Relativity, American Journal of Physics, vol. 39, 1962.
Boehm R., Vom Gesichstpunkt der Phänomenologie, Husserl-Studien Haag, 1968.
Borges J.L., Golem, Paryż, 1856, Poecie saksońskiemu, Szachy, Androquė, przełożył z języka hiszpańskiego Edward Stachura, Twórczość, Rok XXX, nr 5 (346), maj 1974.
Bosquet A., Correspondanc, Gallimard 2004.
Bunge M., Scientific Research, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1967.
Butchvarov P., Skepticism abort the External World , Oxford University Press, New York 1998.
Caillois R., Approches de l'Imaginaire, Presses de l'Universitė de Quėbec, 1979.
Caillois R., Babel, Gallimard, Paris 1947.
Caillois R., Case d'un ėchiquier, Gallimard, Paris 1970.
Caillois R., Odpowiedzialność i styl, Eseje, Wybór Macieja Żurowskiego, Słowo wstępne Jana Błońskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967.
Carnap R., The Methodological Charakter of Theoretical Concepts, Minneapolis Study in the Philosophie of Science, vol. 11956.
Carter B., Large number coincidences and the antropic principle in cosmology, [w:] Confrontation of cosmological theories with observational date, Dodrecht 1974.
Chomsky N., Knowledge of Language: Its Elements and Origins, Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences, (295) 1981.
Chomsky N., Language and Mind, 1968.
Chomsky N., Linguistics and Brain Science, [w:] Image, Language and Brain, The MIT Press, 2000.
Chomsky N., New Horizons in the Study of Language and Mind, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
Chomsky N., Nowy przyczynek do teorii idei wrodzonych, tłum. U. Niklas, [w:] Lingwistyka a filozofia. Współczesny spór o filozoficzne założenia teorii języka, red. B. Stanosz, PWN Warszawa 1977.
Chomsky N., O naturze języka, tłum. J. Lang, Axis, Poznań 2005.
Chomsky N., Syntactic Structures, 1957.
Crayling A.C., Epistemology, [w:] J.N. Bunnin, E.P. Tsui-James (eds), The Blackwell Companion to Philosophy, Oxford, Blackwell 1996.
Dancy J., Introduction to Contemporary Epistemology, Oxford, Blackwell 1985.
Davies P., Słuczajnaja Wsieljennaja, Moskwa 1985.
Dlugos G. i in. (eds.) Wissenschaftstheorie und Betriebswirtsschaftlehre, Düsseldorf 1972.
Dresing P., Objectivism vs. Subjectivism in the Social Sciences, Philosophy of Science, nr 33, 1966.
Dresing P., Patterns of Discovery in the Social Science, Chicago-New York 1971.
Everitt N., Fisher A., Modern Epistemology. A New Introduction, McGraw-Hill Inc., New York 1995.
Feinberg G., Possibility of Faster-Than-Light Particles, Physical Review, vol. 159.
Fernandez J., The Mission of Metaphor in Expressive Culture, Current Antropology, 1974, vol. 15, no. 2.
Fitach W.T., Hauser M.D., Chomsky N, The evolution of the language faculty. Clarifications and implications, Cognition, (97) 2005.
Gettier E., Is Justified True Relief Knowledge? Analysis, 23, 1963.
Greco J., Sosa E. (eds), The Blackwell Guide to Epistemology, Oxford 1999.
Hauser M.D., Chomsky N., Fitch W.I., The Faculty of Language. What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve? Science, (298) 2002.
Hawking S.W., The anisotropy of the Universe At large Times, [w:] Confrontation of cosmological theories with observational date, Dodrecht 1974.
Hempel C.G., Aspects of /scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science. New York 1965 Free Press.
Hempel C.G., Deductive - nomological vs. statistical explanation, Minneapolis Studyin the Philosophie of Science, vol. 3, 1962.
Husserl E., Bericht über deutsche Schriften zur Logik in den Jahren 1895-1899, Archiv für systematische Philosophie, no 9, 1903.
Husserl E., Cartesianische Meditationen, Philosophische Bibliotek, Hamburg 1978.
Husserl E., Die Idee der Phänomenologie, hrsg. Von W. Blemel, Husserliana, Bd. III, Haag 1950.
Husserl E., Erfahrung und Urteil, Philosophische Bibliotek, Hamburg 1972.
Husserl E., Logische Untersuchungen, Halle, 1900-1901.
Husserl E., Logische Untersuchungen, t. 1-2, wyd. I, 1900.
Husserl E., Logische Untersuchungen, t. II.Halle 1922.
Husserl E., Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewuβseins, hrsg. Von R. Boehm, Husserliana, Band XHaag 1966.
Husserl-Chronik, hrsg. Von K. Schumann, Den Haag, 1977.
Iblis G.M., Riewolucija w astronomii, fizikie i kosmologii, Moskwa 1985.
Ingarden R., U podstaw teorii poznania, PWN, Warszawa 1971.
Jablonka E., Lamb M.J., Evolution in Four Dimensions, GeneticEpigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life, The MIT Press, Cambridge, London 2005.
Jripke S., Naming and Necessity, Cambridge, Mass. Harvard University Press 1980.
Kant I., Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1986.
Kant I., Krytyka czystego rozumu, Warszawa 1957.
Küng G., Nowe spojrzenie na rozwój filozoficzny Husserla, [w:] Fenomenologia Romana Ingardena, Studia Filozoficzne, wyd. spec., Warszawa 1972.
Kwartalnik Filozoficzny, nr 3, 1925.
Landesman C., An Introduction to Epistemology. The Central Issues, Oxford 1996.
Lehrer K., Theory of Knowledge, Westview Press 1990.
Leinfellner W., Wissenschaftstheorie und Begründung der Wissenschaft, [w:] Forschungslogik der Sozialwissenschaften, 1974.
Leslie J., Antropic principle, Word ensemble, design, American Philosophical Quarterly, No 2, vol. 19, 1982.
Lyons J., Chomsky, tłum. B. Stanosz, Wydawnictwo Prószyński i Ska, Warszawa 1998.
Merleau-Ponty M., Phenomenologie de la perception, Paris 1945, wyd. niem Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1969.
Misner C.W., Thorne K.S., Wheeler J.A., Gravitation, San Francisco 1973.
Morton A., A Guide Through the Theory of Knowledge, Oxford 1997.
Moser P.K., Mulder D.H., Trout J.D., The Theory of Knowledge. A Thematic Introduction, Oxford University Press 1998.
O'Connor D.J., Carr B., Introduction to the Theory of Knowledge, BrightonThe Harvester Press 1982.
Pojman L.P., What Can we Know An Introduction to the Theory of Knowledge, Wadsworth Publishing Company, Belmont 1995.
Pollock J.L., Contemporary Theories of Knowledge, Rowman & Littlefield Publishers, Totown 1986.
Popper K.R., On the Theory of the Objective Mind, [w:] Objective Knowledge - An Evolutionary Approach, Oxford 1970.
Quinn W.V.O., Epistemologia znaturalizowana, [w:] B. Stanosz (red.) W.V.O. Quinn, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, Warszawa 1986.
Reber A., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1995.
Roghmann K., Methoden der empirischen Sozologie, München-Wien 1967.
Rose A., The Relation of Theory and metod, [w:] Soiological Theories Inquiries and Paradigms, New York-Evanston-London 1967.
Rosner K., Teoria języka i umysłu ludzkiego Norma Chomsky'ego i jej interdyscyplinarna doniosłość, [w:] Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej, T. 1, Język i jego nabywanie, IFiS PAN, Warszawa 1995.
Rozental I., Probliemy naczała i konca Mietagaliaktyki, Moskwa 1985.
Rozental I.L., Elemientarnyje czasticy i struktura Wsieljennoj, Moskwa 1984.
Sadowski B., Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PAN, Warszawa 2001.
Salkie R., Gramatyka rdzenna i peryferie, tłum. J. Szafrański, [w:] Norma Chomsky'ego próba rewolucji naukowej, t. 2, Generatywny program badań nad ludzkim umysłem, red. K. Rosner, IFiS PAN Warszawa 1996.
Sawicki M., Czesław Białobrzeski jako filozof przyrody, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, VII/1985.
Schuman K., Die Fundamentalbetrachtung der Phänomenologie. Zum Weltproblem in der Philosophie Edmund Husserl, Haag 1971.
Shapley H., Of stars and men, Boston 1958.
Šmid W., Historia fizyki teoretycznej, Publishing House Dr Lex, Kraków 2013.
Stegmüller W., Der sogenannte Zirkel des Verstehens, [w:] Das Problem der Induktion, Armstadt 1976.
Stegmüller W., Form und Grejzen des Wissenschaftlischen Verstehens, Conceptus, vol. VI, 1972.
Stegmüller W., Metaphysik, Skepsis, Wissenschaft, Wien 1969.
Stegmüller W., Theoriedynamik und logischen Verständnis, München1972.
Stegmüller W., Towards a Rational Deconstruction of Kant's Metaphysicof Experience, [w:] Collected Paperson Epistemology, Philosophy of of Science and History of Philosophy, t. 1. 1969.
Steinert H., Symbolische Interaktion: Arbeiten zu einer reflexiven Sozologie, Stüttgart 1973.
Szubka T., Antyrealizm semantyczny. Studium analityczne, RW KUL, Lublin 2001.
Szubka T., Trzy formy współczesnego antyrealizmu, Kwartalnik Filozoficzny, nr 26, 1998.
Taylor E., Wheeler J., Fizyka czasoprzestrzeni, Warszawa 1975.
von Humboldt W., O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, tłum. E.M. Kowalsaka, PWN, Warszawa 2002.
von Weizsäcker C.F., The Preconditions of Experience and the Unity of Physic, [w:] P. Bieri, R. HorstmannR. Krüger (ed.), Transcendental Arguments and Science, D. Reidel 1979.
Weingart P. (ed.), Wissenschaftsoziologie, t. 1, Frankfurt 1973.
Wheeler J.A., Postępy fizyki, T. 30, z. 5, 1979.
Williams M., A Critical Introduction to Epistemology, Oxford University Press 2001.
Wilson R.A., Reil F.C. (red.), The MIT Encyclopedia of the Cognitive Science, Cambridge MA: MIT Press 1999.
Zeldowicz J.B., Nowikow I.D., Strojenije i ewolucja Wsieljennoj, Moskwa 1976.
Zelmanow A.L., K postanowkie kosmołogiczeskoj problemy, Moskwa 1960.
Ziemińska R., Internalizm i eksternalizm we współczesnej epistemologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
Zur Logik der Sozialwissenschaften, [w:] Philosophische undschau, Beiheft 5, Tübingen 1967.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku