• Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją. Tom 19

Podtytuł Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowie
Autor Małgorzata Rozkwitalska (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 244
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-597-3

Współczesne organizacje stają przed szeregiem wyzwań wynikających z przemian, jakie zachodzą w gospodarce polskiej, a będących pod wpły­wem oddziaływania sytuacji na świecie. Do takich wyzwań bez wątpienia zaliczają się tzw. miękkie aspekty zarządzania, czyli m.in. wartości, odzwierciedlone w różnicach kulturowych interesariuszy a przejawiane w kulturze organizacyjnej i zachowaniach ludzkich. Ukierunkowanie na wartości i etykę jest także widoczne w takich koncepcjach zarządzania jak społeczna odpowiedzialność biznesu. Wartościom zatem jest poświę­cone to opracowanie a jego celem jest zwrócenie uwagi Czytelnika na różne przejawy ukierunkowania na wartości dzisiejszych organizacji.

Wstęp 9

Część I
Wielokulturowość, kultura organizacyjna

1. Zarządzanie konfliktem międzykulturowym w przedsiębiorstwie - Andrzej Limański, Ireneusz Drabik 15
1.1. Różnorodność kulturowa 16
1.2. Konflikt w organizacji w warunkach różnorodności kulturowej 20
1.3. Kierowanie konfliktem 23
Streszczenie/Summary 29
Bibliografia 30

2. Bariery w zarządzaniu wiedzą w środowisku wielokulturowym - Małgorzata Rozkwitalska 31
2.1. Istota i znaczenie zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach 31
2.2. Pojęcie środowiska wielokulturowego 35
2.3. Źródła barier w zarządzaniu wiedzą w organizacji wielokulturowej 37
Streszczenie/Summary 45
Bibliografia 46

3. Ekspaci w Polsce - silnym czy słabym ogniwem w zarządzaniu polską filią? Wyniki badań empirycznych - Sylwia Przytuła 49
3.1. Korzyści i niekorzyści z zatrudnienia ekspaty lub lokalnego menedżera 50
3.2. Ekspaci w polskich filiach - rezultaty badań empirycznych 53
Streszczenie/Summary 63
Bibliografia 64

4. Wielokulturowość jako fundament międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi - Czesław Zając 65
4.1. Pojęcie, istota i charakter międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi 66
4.2. Charakter wielokulturowego kontekstu międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi 69
4.3. Kulturowe problemy zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach zależnych międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce - wyni­ki badań 74
Streszczenie/Summary 78
Bibliografia 79

5. Kultura organizacyjna austriackich przedsiębiorstw w ocenie Polaków - Dorota Chmielewska-Muciek 81
5.1. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa 81
5.2. Wzory kulturowe 83
5.3. Metodologia i wyniki badań 85
Streszczenie/Summary 91
Bibliografia 92

6. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego z uwzględnieniem pracowników tymczasowych - raport z badań - Anna Soł­tys 93
6.1. Założenia teoretyczne 93
6.2. Metodyka 98
6.3. Struktura kultury organizacyjnej 99
6.4. Funkcjonalność zachowań 105
Streszczenie/Summary 108
Bibliografia 109

7. Kształtowanie kultury organizacyjnej urzędów miast - Marek Siemiński 111
7.1. Zarządzanie w organizacjach publicznych 112
7.2. Kultura organizacyjna 114
7.3. Wyniki badań 117
Streszczenie/Summary 124
Bibliografia 125

Część II
Społeczna odpowiedzialność, etyka w biznesie

8. Wykorzystanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa jako dobrego praco­dawcy - Monika Kampioni-Zawadka 129
8.1. Geneza społecznej odpowiedzialności biznesu 129
8.2. CSR w polskich przedsiębiorstwach 132
8.3. CSR a wizerunek przedsiębiorstwa 134
8.4. CSR jako element strategii wizerunkowej dobrego pracodawcy 135
8.5. Wyniki badań ankietowych 138
Streszczenie/Summary 142
Bibliografia 143

9. Fundacja korporacyjna - narzędzie PR czy wyraz społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa? - Monika Kwiecińska 145
9.1. Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw - perspektywa teoretyczna i praktyczna 146
9.2. Public relations i jego rola w społecznym zaangażowaniu przedsiębiorstw 149
9.3. Fundacje korporacyjne i ich rola w działaniach PR przedsiębiorstwa 151
9.4. Fundacja korporacyjna - narzędzie PR czy wyraz społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa - wybrane wyniki badań własnych 153
9.4.1. Perspektywa przedsiębiorstw założycielskich 153
9.4.2. Perspektywa fundacji korporacyjnych 156
9.4.3. Podsumowanie wyników badań 158
Streszczenie/Summary 160
Bibliografia 161

10. Odpowiedzialny biznes - modna koncepcja czy odrodzenie wartości? - Magdalena Popowska, Jan Wyrwiński 163
10.1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i jej ewolucja w czasie 163
10.2. Postawy przedsiębiorców wobec CSR 166
10.3. CSR dla małych i dużych? 169
10.4. CSR w polskich MŚP - między ideałem i rzeczywistością 170
10.5. Połączenie wątków - w MŚP nowej generacji „odrodzenie wartości" 174
10.6. Aiton Caldwell SA jako przykład małej firmy, w której CSR jest efektem „odrodzenia wartości" 175
Streszczenie/Summary 178
Bibliografia 178

11. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości w praktyce zarządzania - wyniki badań - Paweł Żuraw, Ewa Kaśków 181
11.1. Opracowanie ankiety 182
11.2. Wyniki ankiety 183
11.3. Wpływ Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości na pracowników w dziedzinie rachunkowości - ogólne wnioski z ankiety 189
Streszczenie/Summary 192
Bibliografia 193

12. Wpływ RESPECT Indexu na etyczne zarządzanie firmą - Ewa Gołębiowska 195
12.1. Etyka a wartość organizacji 196
12.1.1. Etyka w wartościach niematerialnych organizacji 196
12.1.2. Wartości niematerialne organizacji a społeczna odpowiedzialność 198
12.1.3. Korzyści z wyceny firmy z uwzględnieniem etycznych aspektów 200
12.2. Etyczne działanie podmiotów gospodarczych a praktyka rynkowa 201
12.3. Indeksy CSR jako miara wartości organizacji 203
12.3.1. Historia tworzenia indeksów CSR na świecie 203
12.3.2. RESPECT Index - polski indeks odpowiedzialnych organizacji 205
Streszczenie/Summary 210
Bibliografia 211

13. Inwestowanie w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych - Magdalena Mikołajek-Gocejna 213
13.1. Krótka historia inwestycji społecznie odpowiedzialnych 213
13.2. Indeksy społecznej odpowiedzialności (CSR) 214
13.3. Rynek SRI 217
13.4. Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych 220
13.4.1. Indeksy SRI a indeksy rynkowe 221
13.4.2. Porównania wyników funduszy SRI z wynikami funduszy tradycyjnych 223
13.4.3. Tworzenie hipotetycznych portfeli spółek wysoko ocenianych ze względu na czynniki ESG oraz porównywanie ich z benchmarkami 225
Streszczenie/Summary 227
Bibliografia 227

14. Adaptacja do praktyki organizacyjnej zachowań odpowiedzialnych społecznie, zgodnych z koncepcją CSV w wybranych spółkach komu­nalnych w Polsce. Próba oceny - Zbigniew Malara, Janusz Kroik 229
14.1. Motywy ekonomiczno-społeczne w kreowaniu strategii przedsiębiorstwa 230
14.1.1. Formułowanie motywów strategicznych - ujęcie teoretyczne 231
14.1.2. Istota wartości ekonomiczno-społecznej CSV 233
14.2. Motywy społeczno-ekonomiczne w strategiach badanych spółek 236
14.2.1. Diagnoza odniesiona do czterech motywów Granta 236
14.2.1. Ocena motywów strategicznych według CSV 238
Streszczenie/Summary 243
Bibliografia 244

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku