• Współczesne domeny zarządzania: decyzje menedżerskie - PPO i CSR - modele biznesu. Tom 44

Praktyka organizacyjna w sferze gospodarki, sektorze publicznym i sferze społecznej ukazuje bogactwo różnorodności rozwiązań. Wynika to z faktu regulowania aktami prawnymi tylko niezbędnych oraz fundamentalnych elementów dla „ładu gospodarczego i społecznego", co inspiruje oraz kreuje przedsiębiorczość. Nowe możliwości techniczno-technologiczne implikują powstawanie nowych koncepcji, form i rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych. Tworzą się nowe potrzeby oraz warunki, wywołujące sieć relacji badawczo-rozwojowych, składającą się z pytań praktyków oraz propozycji teoretyków organizacji i zarządzania. Przedstawiona praca stanowi wynik kolejnego etapu dociekań teoretycznych i analiz empirycznych różnorodnej merytorycznie problematyki. Zaprezentowano efekty dotychczasowych badań zgrupowanych tematycznie w trzech domenach zarządzania, a mianowicie: podejmowaniu decyzji menedżerskich, kształtowaniu Pozytywnego Potencjału Organizacji (PPO) i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (

Podtytuł Współczesne domeny zarządzania: decyzje menedżerskie - PPO i CSR - modele biznesu. Tom 44
Autor Janusz Rymaniak (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 212
49.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-883-7
Praktyka organizacyjna w sferze gospodarki, sektorze publicznym i sferze społecznej ukazuje bogactwo różnorodności rozwiązań. Wynika to z faktu regulowania aktami prawnymi tylko niezbędnych oraz fundamentalnych elementów dla „ładu gospodarczego i społecznego", co inspiruje oraz kreuje przedsiębiorczość. Nowe możliwości techniczno-technologiczne implikują powstawanie nowych koncepcji, form i rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych. Tworzą się nowe potrzeby oraz warunki, wywołujące sieć relacji badawczo-rozwojowych, składającą się z pytań praktyków oraz propozycji teoretyków organizacji i zarządzania.

Przedstawiona praca stanowi wynik kolejnego etapu dociekań teoretycznych i analiz empirycznych różnorodnej merytorycznie problematyki. Zaprezentowano efekty dotychczasowych badań zgrupowanych tematycznie w trzech domenach zarządzania, a mianowicie: podejmowaniu decyzji menedżerskich, kształtowaniu Pozytywnego Potencjału Organizacji (PPO) i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) oraz tworzeniu i funkcjonowaniu modeli biznesu. Publikacja prezentuje dotychczasowe efekty podjęte w 11 problemach badawczych, będących nie tylko w różnych stadiach zaawansowania teoretycznego, ale mających także walory aplikacyjne. Z tego względu zasługuje na uwagę zarówno teoretyków, jak i praktyków gospodarczych, w tym także inspiratorów oraz organizatorów aktywności społecznej obywateli.

Wstęp 9


Część I
Decyzje menedżerskie

1. Szczupła produkcja - próba oceny poziomu jej realizacji w wybranych przedsiębiorstwach wytwórczych - Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski 15
1.1. Szczupła produkcja - marnotrawstwo i wartość dodana 17
1.2. Ocena poziomu realizacji szczupłej produkcji - rozpoznanie wg strefy 21
1.3. Ocena poziomu realizacji szczupłej produkcji w praktyce przedsiębiorstw wytwórczych 25
1.3.1. Przedmiot i podmiot badań 25
1.3.2. Wyniki badań własnych 27
Streszczenie/Summary 36
Bibliografia 37

2. Proaktywne decyzje menedżerskie - Ryszard Rohatyński 41
2.1. Podstawowa terminologia 41
2.2. Proaktywne i reaktywne decyzje menedżerskie 43
2.3. Rozwiązywanie problemów za pomocą decyzji proaktywnych 45
2.4. Projektowanie jako przedmiot badań naukowych i działań praktycznych 46
2.5. Ocena prognozy jako narzędzia wspomagającego decyzję 50
2.6. Badanie wiarygodności prognozy 50
Streszczenie/Summary 57
Bibliografia 58

3. Podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach niepewności i ryzyka - Andrzej Limański, Ireneusz Drabik 59
3.1. Decyzje menedżerskie i proces decyzyjny w zarządzaniu 60
3.2. Różnorodność problemów decyzyjnych w warunkach pewności, niepewności i ryzyka 63
3.3. Racjonalność decyzji jako uwarunkowanie redukcji niepewności i ryzyka 67
Streszczenie/Summary 71
Bibliografia 72


Część II
Pozytywny potencjał organizacji i społeczna odpowiedzialność biznesu

4. Zjawisko korupcji w organizacjach sektora publicznego na przykładzie samorządów gminnych Warmii i Mazur - Bogdan Nogalski, Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka Kozłowska 77
4.1. Zjawisko korupcji w prawie i literaturze naukowej 79
4.2. Wyniki badań własnych - założenia badawcze - metodyka badań 82
4.3. Analiza wskazań o niewystępowaniu korupcji w organizacjach sektora publicznego 84
4.4. Analiza wskazań wielkości korupcji w organizacjach sektora publicznego 87
4.5. Analiza braku wskazań przez respondentów występowania lub nie korupcji w organizacjach sektora publicznego 90
4.6. Rekomendacje 93
Streszczenie/Summary 95
Bibliografia 97

5. Zarządzanie przez wartości jako nowy nurt w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Dorota Teneta-Skwiercz 99
5.1. Pojęcie, rodzaje i proces wyłaniania wartości organizacyjnych 100
5.1.1. Definicja „wartości" i ich rodzaje 100
5.1.2. Proces wyłaniania wartości 104
5.2. Znaczenie wartości we współczesnych organizacjach 105
5.3. Istota zarządzania przez wartości 107
5.3.1. Narodziny MBV 107
5.3.2. Pojęcie zarządzania przez wartości i warunki jego wdrożenia 110
Streszczenie/Summary 112
Bibliografia 113

6. Wykorzystanie relacji ze stakeholders w budowaniu pozytywnego potencjału przedsiębiorstwa - Ilona Penc-Pietrzak 115
6.1. Pojęcie i rodzaje stakeholders 116
6.2. Analiza stakeholders 118
6.3. Koncepcja pozytywnego potencjału organizacji 120
6.4. Relacje firmy i jej interesariuszy w budowaniu pozytywnego potencjału organizacji 124
6.5. Wykorzystanie relacji ze stakeholders w rozwijaniu pozytywnego potencjału organizacji w badanej firmie 125
Streszczenie/Summary 128
Bibliografia 129

7. Rosnące znaczenie jakości i zarządzania jakością na przykładzie podmiotów leczniczych - Dorota Michalska-Sieniawska 131
7.1. Specyfika zarządzania jakością w kontekście usług medycznych 133
7.2. Czynniki wpływające na wzrost znaczenia jakości w działalności podmiotów leczniczych 136
7.3. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie 138
7.4. Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych 139
Streszczenie/Summary 144
Bibliografia 145


Część III
Modele biznesu

8. Modelowanie działań biznesowych z uwzględnieniem struktury zarządzania projektami - Bogdan Nogalski, Roman Czapiewski 149
8.1. Znaczenie i wdrażanie zarządzania strategicznego 151
8.2. Rola projektów w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw 154
8.3. Znaczenie modelowania działań taktycznych i operacyjnych w zarządzaniu projektami 157
8.4. Przeprowadzone badania typu case study - wnioski 160
Streszczenie/Summary 163
Bibliografia 164

9. Uwarunkowania modelu biznesu w innowacyjnej organizacji - Katarzyna Tubielewicz 167
9.1. Istota modelu biznesu 168
9.2. Rodzaje modeli biznesu 171
9.3. Niedoskonałość modeli biznesu 176
9.4. Koncepcja modelu biznesu przedsiębiorstwa „X" - studium przypadku 177
Streszczenie/Summary 181
Bibliografia 182

10. Metoda oceny zgodności kultury organizacji z wymogami strategii - Małgorzata Czerska 183
10.1. Kultura organizacji jako przedmiot oceny 183
10.2. Założenia metody 185
10.3. Procedura badania 186
10.3.1. Diagnoza realizowanej strategii organizacji 186
10.3.2. Diagnoza rzeczywistej kultury organizacji 188
10.3.3. Projektowanie kultury organizacji wyznaczonej potrzebami strategii 192
10.3.4. Diagnoza „luki kulturowej" 193
Streszczenie/Summary 195
Bibliografia 196

11. Zarządzanie zapleczem portów - studium przypadku zespołu portowego Szczecin-Świnoujście - Janusz Rymaniak, Wojciech Kuźmiński 197
11.1. Teoretyczne aspekty zaplecza portu 198
11.1.1. Pojęcie i istota zaplecza portu 198
11.1.2. Rola zaplecza portowego w otoczeniu 200
11.2. Zespół portowy Szczecin-Świnoujście 202
11.2.1. Przeładunki portowe a zdolności przeładunkowe nabrzeży w portach Szczecin i Świnoujście 202
11.2.2. Jakość zaplecza dalszego portów w kontekście prognoz wielkości
przeładunków portowych 204
Streszczenie/Summary 210
Bibliografia 211

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku