• Wymiary Logistyki. Konkurencyjność podmiotów TSL. Tom 46

Konkurencja stanowi podstawowy mechanizm ekonomiczny gospodarki rynkowej, dla której logistyka jawi się jako warunek sine qua non jej sprawnego funkcjonowania. Biorąc pod uwagę istotną rolę podmiotów TSL (Transport Spedycja Logistyka) w systemie logistycznym na poziomie logistyki globalnej (globlogistyka), regionu (eurologistyka), czy też kraju (makrologistyka) należy zauważyć zdywersyfikowanie determinant konkurencyjności tych podmiotów na zróżnicowanych poziomach funkcjonalnych logistycznego łańcucha dostaw. Zakres konkurencyjności dotyczy zatem wielu aspektów funkcjonowania logistycznego łańcucha dostaw, takich jak: wybór dostawcy, optymalizacja trasy przemieszczenia, dobór gałęzi i środka transportu, typu przewoźnika oraz węzła logistycznego, pełniącego rolę składowoprzeładunkową, integrującego między sobą fizycznie gałęzie transportu, a także wyodrębnienie integratora (operatora) kompleksowych usług branży TSL czy też osiąganie niskich wskaźników antropopresyjności (aspekt zrównow

Podtytuł Wymiary Logistyki. Konkurencyjność podmiotów TSL. Tom 46
Autor Ryszard Miler, Marek Gogołkiewicz, Bohdan Pac (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 190
45.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-578-2
Konkurencja stanowi podstawowy mechanizm ekonomiczny gospodarki rynkowej, dla której logistyka jawi się jako warunek sine qua non jej sprawnego funkcjonowania. Biorąc pod uwagę istotną rolę podmiotów TSL (Transport Spedycja Logistyka) w systemie logistycznym na poziomie logistyki globalnej (globlogistyka), regionu (eurologistyka), czy też kraju (makrologistyka) należy zauważyć zdywersyfikowanie determinant konkurencyjności tych podmiotów na zróżnicowanych poziomach funkcjonalnych logistycznego łańcucha dostaw. Zakres konkurencyjności dotyczy zatem wielu aspektów funkcjonowania logistycznego łańcucha dostaw, takich jak: wybór dostawcy, optymalizacja trasy przemieszczenia, dobór gałęzi i środka transportu, typu przewoźnika oraz węzła logistycznego, pełniącego rolę składowoprzeładunkową, integrującego między sobą fizycznie gałęzie transportu, a także wyodrębnienie integratora (operatora) kompleksowych usług branży TSL czy też osiąganie niskich wskaźników antropopresyjności (aspekt zrównoważonego rozwoju). Tak zdefiniowany obszar występowania czynników konkurencyjności stał się podstawą do podjęcia przez pracowników BOLS rozważań i badań przedstawionych w niniejszym opracowaniu, którego zasadniczym celem była identyfikacja i dokonanie holistycznej analizy elementów decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw branży TSL we współczesnym biznesie.

Bałtycki Ośrodek Logistyki Stosowanej kontynuuje tradycje Katedry Logistyki w Instytucie Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. BOLS w strukturze organizacyjnej WSB Gdańsk pojawił się w styczniu 2015 roku. Misją Ośrodka jest badanie obecnego stanu szeroko pojętej logistyki (ze szczególnym uwzględnieniem logistyki morskiej) oraz tworzenie, propagowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań logistycznych, stanowiących wartość dodaną dla regionu pomorskiego, w oparciu o platformę podmiotów z obszaru: nauka - biznes - samorząd (tripple helix). Zamiarem BOLS jest osiągnięcie statusu think tanku w ramach wdrażanych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, a docelowo umocowanie działalności w obszarze całego BSR (Baltic Sea Region) i osiągnięcie we współpracy z klastrem logistycznym potencjału typowego dla centre of excellence - Logistyczne Centrum Kompetencji (LoCC). Niniejsze opracowanie pokazuje jeden z obszarów aktywności naukowej BOLS.

Wprowadzenie 7


Część I. Konkurencyjność morskich podmiotów sektora TSL

1. Wybór strategii rozwoju Portu Gdańsk opartej na analizie TOWS/SWOT - Anna Baj-Rogowska 13
1.1. Charakterystyka Portu Gdańsk 14
1.2. Analiza TOWS/SWOT 15
1.3. Tabelaryczna analiza zależności 21
1.4. Interpretacja uzyskanych wyników 26
Streszczenie/Summary 28
Bibliografia 29

2. Algorytm pojęcia międzynarodowego transportu multimodalnego (MTM) oraz jego bezpieczeństwa - Andrzej Kuriata 31
2.1. Rozważania wstępne dotyczące istoty algorytmu 31
2.2. Algorytm pojęcia MTM 33
2.3. Algorytm pojęcia bezpieczeństwa MTM 41
Streszczenie/Summary 43
Bibliografia 43

3. Badanie konkurencyjności morskich terminali kontenerowych Gdańska i Gdyni w oparciu o wielokryterialną analizę ich potencjału logistycznego - Ryszard Miler, Bohdan Pac, Marek Gogołkiewicz 45
3.1. Charakterystyka obszaru badań 46
3.2. Identyfikacja głównych założeń koncepcji badań 48
3.3. Wyniki badania dla kryterium „Efektywność i skuteczność" - C1 51
3.4. Wyniki badania dla kryterium „Interoperacyjność logistyczna" - C2 53
3.5. Wyniki badania dla kryterium „Zasoby" - C3 63
Streszczenie/Summary 68
Bibliografia 69

4. Lokalizacja Pomorskiego Centrum Logistycznego w pobliżu DCT Gdańsk jako element wzmacniający przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw branży TSL na pomorskim rynku logistycznym - Małgorzata Wach-Kloskowska 71
4.1. Rola centrów logistycznych 71
4.2. Konieczność rozwoju centrów logistycznych w Polsce 72
4.3. Czynniki lokalizacji centrów logistycznych 73
4.4. Funkcje i zadania centrów logistycznych 75
4.5. Znaczenie Pomorskiego Centrum Logistycznego dla rozwoju sektora TSL w regionie 77
Streszczenie/Summary 82
Bibliografia 83

5. Prognozowanie obrotów ładunkowych w portach morskich przy wykorzystaniu metod ilościowych - Krzysztof Ziółkowski, Ryszard Miler 85
5.1. Klasyczne metody w prognozowaniu 86
5.2. Nieklasyczne metody w prognozowaniu 89
Streszczenie/Summary 101
Bibliografia 103

6. Konkurencja w obsłudze ruchu pasażerskiego w regionie Morza Bałtyckiego - Dariusz Tłoczyński 105
6.1. Problematyka konkurencji wewnątrzgałęziowej i międzygałęziowej 105
6.2. Polski rynek promowych przewozów pasażerskich w regionie Morza Bałtyckiego 107
6.3. Polski rynek lotniczych przewozów pasażerskich w regionie Morza Bałtyckiego 111
6.4. Analiza zachowań transportowych pasażerów podróżujących na analizowanym obszarze 114
6.5. Analiza pozycji konkurencyjnej operatorów promowych i lotniczych 119
Streszczenie/Summary 121
Bibliografia 124

7. Containerization as a Tool in Optimization of Global Maritime Transport
- Pavel Volkov 125
7.1. Background 125
7.2. History 126
7.3. Formulae of MCL Efficiency 128
Streszczenie/Summary 130
Bibliography 131

8. Technologie informatyczne w podnoszeniu konkurencyjności podmiotów spedycji morskiej - Małgorzata Trawińska 133
8.1. Istota spedycji 134
8.2. Proces spedycyjny 135
8.3. Identyfikacja systemów IT wykorzystywanych w spedycji morskiej 136
8.4. Praktyczne wykorzystanie technologii informatycznych w spedycji morskiej - studium przypadku 140
8.5. Wpływ technologii informatycznych na efektywność i konkurencyjność podmiotów spedycji morskiej 142
Streszczenie/Summary 143
Bibliografia 144


Część II. Czynniki zrównoważonego rozwoju jako determinanty konkurencyjności podmiotów sektora TSL

9. Symptomy wzrostu znaczenia transportu lotniczego w Polsce w świetle założeń zrównoważonego rozwoju - Agata Krysińska, Zygmunta Barańska 147
9.1. Ekonomiczny kontekst rozważanego problem 149
9.2. Intensywność transportu lotniczego w zakresie przewozu pasażerów 150
9.3. Intensywność transportu lotniczego w zakresie przewozu ładunków 158
Streszczenie/Summary 163
Bibliografia 164

10. The Monograph on Discussion on Sustainable Logistic Chain of Supply - Olga Matiash 165
10.1. Background 165
10.2. Discussion on ethics aspects 165
10.3. Discussion on logistics aspects 167
Streszczenie/Summary 169
Bibliography 170

11. Selected Logistics Concepts Supporting Reduce Of Anthropopression - Aleksandra Stempniewska 173
11.1. Carbon footprint and ecological footprint 173
11.2. Closed-Loop Supply Chain (CLSC) and Reverse logistics 175
11.3. Green logistics 177
Streszczenie/Summary 180
Bibliography 180

12. Identification of Methods Used in Logistic Chain of Supply in Order to Reduce Anthropopression - Antti Kotaniemi 183
12.1 Sustainable supply chain 184
12.2. Efficient waste management 185
12.3. Circular economy 187
12.4. Public pressure 187
Streszczenie/Summary 189
Bibliography 190

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku