• Wymiary logistyki - Ujęcie holistyczne

Oddając do rąk Czytelników kolejną publikację Katedry Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, głównym zadaniem, jakie postawił przed sobą zespół redakcyjny było przedstawienie szerokiego wachlarza zagadnień, w których dominują lub można spotkać elementy zarządzania logistycznego. Na logistykę, jako dziedzinę, której celem jest dążenie do jak największej skuteczności i efektywności prowadzonych działań wpływa szereg czynników w różnych obszarach życia. Aspekty finansowe, materiałowe, informacyjne, ale też społeczne czy edukacyjne są ściśle ze sobą powiązane i tylko ich synergia zapewni osiągnięcie założonych rezultatów. Inaczej mówiąc, nie ma jednego czynnika decydującego o powodzeniu danego przedsięwzięcia. Człowiek, jego kompetencje i poziom wykształcenia oraz kondycja psychiczna z jednej strony, z drugiej zaś stosowane procedury, standardy logistyczne oraz pozostające w dyspozycji zasoby, umiejętnie wykorzystane i zarządzane, stanowią podwalinę sukcesu w biznesie. Dlatego też, w

Podtytuł Wymiary logistyki - Ujęcie holistyczne
Autor Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 222
48.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-168-5

Oddając do rąk Czytelników kolejną publikację Katedry Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, głównym zadaniem, jakie postawił przed sobą zespół redakcyjny było przedstawienie szerokiego wachlarza zagadnień, w których dominują lub można spotkać elementy zarządzania logistycznego.

Na logistykę, jako dziedzinę, której celem jest dążenie do jak największej skuteczności i efektywności prowadzonych działań wpływa szereg czynników w różnych obszarach życia. Aspekty finansowe, materiałowe, informacyjne, ale też społeczne czy edukacyjne są ściśle ze sobą powiązane i tylko ich synergia zapewni osiągnięcie założonych rezultatów. Inaczej mówiąc, nie ma jednego czynnika decydującego o powodzeniu danego przedsięwzięcia. Człowiek, jego kompetencje i poziom wykształcenia oraz kondycja psychiczna z jednej strony, z drugiej zaś stosowane procedury, standardy logistyczne oraz pozostające w dyspozycji zasoby, umiejętnie wykorzystane i zarządzane, stanowią podwalinę sukcesu w biznesie. Dlatego też, w działalności logistycznej należy zwrócić uwagę na wszystkie wspomniane aspekty. Rozwiązując problemy należy patrzeć na nie całościowo, gdyż powiązane są one między sobą na zasadzie przyczynowo-skutkowej.

Zespół redakcyjny, zdając sobie sprawę ze skali i zakresu problemów, którymi logistyka się zajmuje oraz jakie na logistykę wpływają, starał się w sposób usystematyzowany przedstawić pewne zagadnienia, chociaż z wiadomych względów można to było zrobić tylko w sposób wyrywkowy. Mamy jednak nadzieję, że publikacja przybliży Czytelnikom obraz logistyki, jako większej całości, obejmującej różne obszary działalności człowieka.

Wprowadzenie 7

Część I. Zarządzanie łańcuchem dostaw

1. Koncepcja społecznie odpowiedzialnego łańcucha dostaw - Anna Krzysztofek 13
1.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu 14
1.2. Łańcuch dostaw 15
1.3. Odpowiedzialny biznes w łańcuchu dostaw 16
1.4. Korzyści odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw 20
1.5. Przykłady stosowania społecznie odpowiedzialnego łańcucha dostaw 21
Streszczenie/Summary 23
Bibliografia 24

2. Technologie automatycznej identyfikacji wspomagające funkcjonowanie logistycznego łańcucha dostaw - Anna Baj-Rogowska 25
2.1. Logistyczny łańcuch dostaw i jego potrzeby informacyjne 26
2.2. System informacyjny logistyki, jako narzędzie usprawniające obieg informacji 27
2.3. Technologie automatycznej identyfikacji 30
2.3.1. Kody kreskowe 31
2.3.2. Technologia RFID 34
2.4. Korzyści wynikające z automatycznej identyfikacji w łańcuchu dostaw 38
Streszczenie/Summary 40
Bibliografia 41

3. Jak obecnie przedsiębiorstwa branży żywnościowej i kosmetycznej realizują traceability na polskim rynku? - Grzegorz Sokołowski 43
3.1. Wymagania prawne, czyli wyzwania dla firmy 44
3.2. System traceability - jak interpretować wymagania 45
3.3. Rozwiązania, czyli jak sobie radzić z wymogami traceability 46
3.4. Badania nad realizacją traceability przez firmy w Polsce 49
3.5. Aktualna sytuacja - jak obecnie firmy radzą sobie z systemem traceability? 50
Streszczenie/Summary 53
Bibliografia 54

4. Reengineering jako determinanta doskonalenia zarządzania logistycznego w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Tomasz Jałowiec 55
4.1. Reengineering jako współczesna koncepcja zarządzania 56
4.2. Przykłady wykorzystania reengineeringu w środowisku wojskowym 59
4.3. Empiryczna ocena aspektów reengineeringowych w procesie doskonalenia zarządzania logistycznego w SZ RP 62
Streszczenie/Summary 67
Bibliografia 67

5. Znaczenie teorii lokalizacji w logistyce - Krzysztof Ziółkowski 69
5.1. Ramy teoretyczne 70
5.2. Czynniki lokalizacji centrów logistycznych we współczesnej gospodarce światowej 73
Streszczenie/Summary 79
Bibliografia 80

6. Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w usługach logistycznych - Jerzy Kubicki 81
6.1. Uwarunkowania rozwoju koncepcji usług logistycznych 82
6.2. Problemy bezpieczeństwa i ochrony w funkcjonowaniu logistycznych łańcuchów dostaw 87
6.3. Ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi w usługach logistycznych 90
6.4. Koncepcja zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w usługach logistycznych 93
6.4.1. Strategia podmiotów gospodarczych świadczących usługi logistyczne 93
6.4.2. Zarządzanie bezpieczeństwem w usługach logistycznych 94
6.4.3. Zarządzanie ochroną w usługach logistycznych 95
6.4.4. Metody i instrumenty zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w usługach logistycznych 96
Streszczenie/Summary 98
Bibliografia 98

Część II. Logistyka w przedsiębiorstwie

7. Wykorzystanie inwentaryzacji w działalności logistycznej podmiotu gospodarczego - Konrad Stańczyk 103
7.1. Istota i cel inwentaryzacji 104
7.2. Metody i formy inwentaryzacji 106
7.3. Różnice inwentaryzacyjne 108
Streszczenie/Summary 112
Bibliografia 113

8. Logistyczna obsługa klientów sklepów internetowych przez przedsiębiorstwa TSL 115 - Joanna Dyczkowska 115
8.1. E-handel - znaczenie i struktura sprzedaży 116
8.2. Proces obsługi klienta (B2C) w Internecie 118
8.3. Ocena logistycznej obsługi klienta 122
Streszczenie/Summary 125
Bibliografia 126

9. Klient wyznacznikiem jakości współczesnego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego - Agata Miszczak 127
9.1. Identyfikacja logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność gospodarczą 129
9.2. Ocena zakresu wykorzystania działań podwyższających jakość logistycznej obsługi klienta na przykładzie przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego 133
9.3. Postulowane sposoby zwiększania wykorzystania znajomości preferencji klientów w procesie poprawy jakości logistycznej obsługi klienta przez przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne 137
Streszczenie/Summary 142
Bibliografia 142

10. Model alokacji kosztów w obsłudze procesów produkcji energii cieplnej - Adam Mytlewski, Tomasz Nowosielski 143
10.1. Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach 144
10.2. Kosztochłonność procesów jako wyzwanie systemów ewidencyjnych 148
10.3. Modelowanie alokacji kosztów procesów produkcyjnych - studium przypadku przedsiębiorstwa ciepłowniczego PERIG 151
Streszczenie/Summary 155
Bibliografia 156

Część III. Aspekty edukacyjne, psychologiczne i społeczne logistyki

11. Model „7 W" w kształceniu logistycznym - Ryszard Miler, Bohdan Pac 159
11.1. Interesariusze 162
11.2. Profil kształcenia 164
11.3. Student - czy na pewno tylko „klient" na rynku usług dydaktycznych? 167
11.4. Właściwe miejsce - odpowiednia baza dydaktyczna 168
11.5. Moduły tematyczne i czas ich realizacji 170
11.6. Oferta specjalnościowa 171
11.7. Jakość i koszty kształcenia 172
Streszczenie/Summary 175
Bibliografia 176

12. Psychologiczne aspekty logistyki - stres kierowcy zawodowego - Magdalena Giers, Julita Adamiak 177
12.1. Logistyka a psychologia 178
12.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy kierowcy zawodowego 179
12.3. Specyfika pracy kierowcy transportu drogowego 181
12.4. Stres i czynniki stresogenne związane z pracą kierowcy 181
12.5. Wyniki przeprowadzonych badań 184
12.6. Przeciwdziałanie czynnikom stresogennym w pracy kierowcy 189
Streszczenie/Summary 191
Bibliografia 191

13. Społeczna odpowiedzialność biznesu w logistyce - koncepcja przyszłości czy przejściowy trend - Marek Gogołkiewicz 193
13.1. Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu 193
13.1.1. Wprowadzenie 193
13.1.2. Teoretyczne obszary oddziaływania CSR w organizacji 194
12.3. Rzeczywistość społeczno-gospodarcza 196
12.3.1. Problematyka w ujęciu ogólnym 196
13.2.2. Wyniki badania ankietowego 197
13.2.3. Obszar CSR w działalności operatorów pocztowych 198
13.2.4. Druga strona medalu 204
Streszczenie/Summary 206
Bibliografia 206

14. Lingwistyczna tożsamość portów lotniczych - Magdalena Bielenia-Grajewska 209
14.1. Lotniska z perspektywy lingwistycznej 210
14.1.1. Komunikacja, kompetencje i szkolenia językowe 210
14.1.2. Lingwistyczny branding 211
14.1.3. Liczebniki w kreowaniu tożsamości lingwistycznej lotnisk 212
14.1.4. Metafory organizacyjne 212
14.1.5. Neurolingwistyczny wymiar tożsamości portów lotniczych 217
Streszczenie/Summary 219
Bibliografia 219
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku