• Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego. Wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego

Książka jest naukowym oraz kreatywnym przedsięwzięciem autorów, rzedstawieniem ich punktu widzenia na bezpieczeństwo wewnętrzne. Ich duży profesjonalizm sprawił, iż każdy rozdział dostarcza nie tylko naukowej innowacji, ale jest wyśmienitym materiałem do dalszych rozważań i analiz, a dla studentów podręcznikiem akademickim. Treść monografii jest interdyscyplinarna, odnosi się do zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa społeczności lokalnych, wybranych aspektów bezpieczeństwa portów morskich, dylematów migracyjnych w Unii Europejskiej, transportu drogowego, zagadnień Morza Bałtyckiego w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w regionie, która jest aktualna chociażby ze względu na konflikt ukraiński i bezpieczeństwo informacji. Publikacja jest naukową analizą oraz podsumowaniem dorobku naukowego poszczególnych autorów, dlatego stanowi wartość dodaną w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Wyjątkowością niniejszego opracowania są autorskie badania, k

Podtytuł Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego. Wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego
Autor Grzegorz Pietrek, Marek Stefański (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 246
60.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-101-2
Książka jest naukowym oraz kreatywnym przedsięwzięciem autorów, rzedstawieniem ich punktu widzenia na bezpieczeństwo wewnętrzne. Ich duży profesjonalizm sprawił, iż każdy rozdział dostarcza nie tylko naukowej innowacji, ale jest wyśmienitym materiałem do dalszych rozważań i analiz, a dla studentów podręcznikiem akademickim. Treść monografii jest interdyscyplinarna, odnosi się do zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa społeczności lokalnych, wybranych aspektów bezpieczeństwa portów morskich, dylematów migracyjnych w Unii Europejskiej, transportu drogowego, zagadnień Morza Bałtyckiego w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w regionie, która jest aktualna chociażby ze względu na konflikt ukraiński i bezpieczeństwo informacji.

Publikacja jest naukową analizą oraz podsumowaniem dorobku naukowego poszczególnych autorów, dlatego stanowi wartość dodaną w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Wyjątkowością niniejszego opracowania są autorskie badania, które zmuszą czytelnika do własnych przemyśleń i zainspirują do prognozowania merytorycznych rozwiązań.

Książkę polecam naukowcom z dyscypliny nauk o bezpieczeństwie, studentom zainteresowanym przygotowaniem się do egzaminu, tym, którzy piszą pracę dyplomową czy artykuł naukowy.
dr hab. Marek Stefański, prof. WSB Gdańsk

Wstęp .11

1. Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Bałtyckiego w latach 2013-2017 - Miłosz Gac 13
1.1. Znaczenie militarne Morza Bałtyckiego w kreowaniu polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej 15
1.2. Rosyjska strategia „wojny nowej generacji" w regionie Morza Bałtyckiego 19
Streszczenie/Summary 28
Bibliografia 29

2. Funkcjonowanie HNS w polskich morskich portach - Henryk Mirosław Karwan 31
2.1. Prawne obowiązki państwa-gospodarza 32
2.2. Ogólne zasady wsparcia HNS 36
2.3. Zadania realizowane w ramach HNS 37
2.4. Wymagania HNS wobec państw-gospodarzy 39
2.5. Rola i miejsce organów administracji publicznej w realizacji zadań HNS 41
2.6. Bezpieczeństwo portów morskich w zakresie HNS w prawie międzynarodowym 43
2.7. Prognozowane zagrożenia polskich morskich portów z morza 45
2.8. Ochrona polskich portów morskich z lądu 49
2.9. Ochrona polskich morskich portów z morza 53
2.10. Przewóz amunicji i materiałów niebezpiecznych przez granicę i terytorium Polski 54
2.11. Odpowiedzialność za przewóz amunicji i materiałów niebezpiecznych w HNS 59
2.12. Przekraczanie granicy przez transport z amunicją i materiałami wybuchowymi 62
2.13. Polskie morskie porty w HNS 63
Streszczenie/Summary 69
Bibliografia 70

3. Rozlewy olejowe na morzu - Tadeusz Kasperek 75
3.1. Katastrofy zbiornikowców i ich skutki ekologiczne 75
Katastrofa „Amoco Cadiz" 75
Katastrofa zbiornikowca „Torrey Canyon" 76
Katastrofa „Atlantic Empress" 76
Katastrofa zbiornikowca „Globe Asimi" 76
Zanieczyszczenia wód morskich .77
3.2. Charakterystyka rozlewów olejowych 77
3.3. Likwidacja rozlewów olejowych 78
Streszczenie/Summary 83
Bibliografia

4. Polityka bezpieczeństwa terminalu LNG w Świnoujściu - Aleksandra Koska-Legieć 85
4.1. Terminal Skroplonego Gazu w Świnoujściu 86
4.2. Regulacje wewnętrzne określające funkcjonowanie portu 87
4.2.1. Instrukcja Eksploatacji Terminalu - Morskie Procedury Eksploatacyjne i Bezpiecznego Postoju Zbiornikowca 87
4.2.2. Procedury autoryzacji zbiornikowca zawijającego do terminalu LNG w Świnoujściu 88
4.2.3. Instrukcja Terminalu 89
4.3. Przepisy i polityka bezpieczeństwa terminalu .90
4.3.1. Strefa ograniczonego dostępu wokół zbiornikowca LNG 91
4.3.2. Sankcje z tytułu złamania zasad bezpieczeństwa terminalu 91
4.3.3. Przepisy BHP i ochrony środowiska 92
4.3.4. Regulacje z zakresu bezpieczeństwa i list sprawdzających 93
4.3.5. Zasady dotyczące osób wizytujących statek 94
Streszczenie/Summary 95
Bibliografia 97

5. Organizacja i działalność Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce - Andrzej Pepłoński 99
5.1. Powstanie i rozwój organizacyjny 99
5.2. Zadania i uprawnienia Inspekcji podczas kontroli 103
5.3. Efekty działalności 105
Streszczenie/Summary 115
Bibliografia 116

6. Wybrane aspekty prakseologicznego ujęcia zarządzania kryzysowego - Grzegorz Pietrek 117
6.1. Prakseologia - wprowadzenie teoretyczne 118
6.2. Prakseologiczne odniesienia do zarządzania kryzysowego 119
6.2.1. Jakość 119
6.2.2. Sprawność 119
6.2.3. Skuteczność 123
6.2.4. Efektywność 127
6.2.5. Ekonomiczność 130
6.2.6. Pewność, dokładność 131
Streszczenie/Summary 133
Bibliografia 134

7. Główne obszary zadaniowe wydziałów konwojowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji - Robert Sarpalius 137
7.1. Konwojowanie i doprowadzanie osób 139
7.1.1. Podstawy prawne konwojowania i doprowadzania osób 139
7.1.2. Pojęcie konwoju i doprowadzenia 139
7.1.3. Dane statystyczne 140
7.1.4. Konwoje etapowe 142
7.2. Wydarzenia nadzwyczajne w konwojach i doprowadzeniach 144
7.2.1. Definicja wydarzenia nadzwyczajnego 144
7.2.2. Analiza problemu 144
7.2.3. Analiza meldunków dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych 146
7.2.4. Przyczyny występowania wydarzeń nadzwyczajnych 147
7.3. Inne obszary zadaniowe Wydziałów Konwojowych KWP/KSP 147
7.3.4. Zadania policji sądowej 147
7.3.5. Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 148
7.3.6. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w policyjnej izbie dziecka 149
7.3.7. Organizowanie i wykonywanie zadań związanych z transportem poczty specjalnej 150
Streszczenie/Summary 151
Bibliografia 152

8. Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego - Klaudia Skelnik 155
8.1. Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa 156
8.2. Bezpieczeństwo informacyjne 159
8.3. Prawidłowe działania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego 165
Streszczenie/Summary 170
Bibliografia 171

9. Bezpieczeństwo pieszych - Andrzej Stanek 173
9.1. Aktualny poziom bezpieczeństwa na polskich drogach 173
9.2. Bezpieczeństwo pieszych 177
9.3. Możliwości poprawy bezpieczeństwa pieszych 180
Streszczenie/Summary 185
Bibliografia 185

10. Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa - Urszula Staśkiewicz 187
10.1. Ustalenia terminologiczne 188
10.2. Organizacje pozarządowe - potencjał i możliwości 190
10.3. Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa - przegląd dotychczasowych badań naukowych 193
10.4. Wykorzystanie organizacji pozarządowych w systemach obronnych państw europejskich 196
Streszczenie/Summary 199
Bibliografia 200

11. Kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych na przykładzie rządowych programów prewencyjnych - Marek Stefański 203
Program prewencyjny Razem bezpieczniej 205
Program Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa 209
Streszczenie/Summary 217
Bibliografia 218

12. „Kryzys pozytywny" jako alternatywa dla ewolucji systemu zarządzania kryzysowego - Paweł Szmitkowski 221
Streszczenie/Summary 232
Bibliografia 233

13. Sprawność i skuteczność działania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego - Henryk Wyrębek 235
Kompetencje Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego .237
Streszczenie/Summary 243
Bibliografia 244

Zakończenie 245

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku