• Zarządzanie dziś i jutro. Tom 16

Podtytuł Zarządzanie dziś i jutro. Tom 16
Autor Monika Wyrzykowska-Antkiewicz (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 158
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-508-9

Procesy gospodarcze współczesnej ekonomii charakteryzują się dużym dynamizmem, nowymi trendami w zarządzaniu, a także niebywałym rozwojem i upowszechnieniem wysokich technologii. Częste zmiany otoczenia gospodarczego skłaniają przedsiębiorstwa do gruntownych reform. Podstawowym warunkiem zapewnienia pozycji oraz ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa jest zagwarantowanie sprawności zarządzania w dynamicznie zmieniają­cych się warunkach.
Tom szesnasty Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku poświecony został współczesnym problemom zarządzania. Został on podzielo­ny na trzy części:

- pierwsza traktuje o ewolucji teorii i sposobów zarządzania,

- w drugiej części podjęto dyskurs na temat innowacji, technologii i komunikacji w zarządzaniu,

- część trzecia opracowania poświęcona została problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i etyce w zarządzaniu.

Wprowadzenie 7
Część I

Ewolucja teorii i stylów zarządzania
1. Kształtowanie się teorii bankructwa - Andrzej Tokarski 11

1.1. Upadłość w teorii przedsiębiorstw 11

1.2. Pozytywna i normatywna teoria bankructwa 14

1.3. Ilościowe modele predykcji zagrożenia upadłością jako element teorii bankructwa 15

Streszczenie/Summary 17

Bibliografia 18
2. Kryzys wyzwaniem do zmiany stylu i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem - Janusz Żurek 19

2.1. Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w gospodarce światowej 20

2.2. Kryzys przedsiębiorstwa pochodną kryzysu w otoczeniu zewnętrznym, tj. międzynarodowym i krajowym 24

2.3. Działania jakie winny podejmować przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu

w otoczeniu zewnętrznym, międzynarodowym i krajowym 27

Streszczenie/Summary 32

Bibliografia 33
Część II

Innowacje, technologia i komunikacja w zarządzaniu
3. Znaczenie innowacji w procesach zarządzania przedsiębiorstwem - Marcin Jakóbczyk 37

3.1. Innowacje w procesach zarządczych 38

3.2. Innowacje w zarządzaniu finansami 40

3.3. Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi 42

3.4. Innowacyjne zarządzanie wiedzą 45

Streszczenie/Summary 49

Bibliografia 50
4. Implementacja ładu informatycznego w małych firmach - Dariusz Kralewski 51

4.1. Definicja ładu informatycznego (IT Governance) 51

4.2. Ład korporacyjny (Corporate Governance) a ład informatyczny (IT Governance) 52

4.3. Implementacja ładu informatycznego 53

4.4. Kluczowe czynniki sukcesu implementacji ładu informatycznego 56

Streszczenie/Summary 60

Bibliografia 61
5. Technologie informacyjne wykorzystywane w zarządzaniu wiedzą o klientach - Dorota Buchnowska 63

5.1. Istota i znaczenie wiedzy o klientach 63

5.2. Identyfikacja technologii wspierających zarządzanie wiedzą o klientach 65

5.3. Charakterystyka technologii wspierających zarządzanie wiedzą o klientach 67

5.3.1. Systemy CRM - kompleksowe wsparcie procesów zarządzania wiedzą o klientach 67

5.3.2. Business Intelligence - odkrywanie wiedzy o klientach ze zbiorów danych 69

5.3.3. Technologie Web 2.0 - zarządzanie wiedzą pochodzącą od klientów 73

Streszczenie/Summary 74

Bibliografia 75
6. Komunikacja w zarządzaniu projektami - podejście systemowe - Magdalena Bielenia-Grajewska 77

6.1. Komunikacja w zarządzaniu projektami 77

6.1.1. Zarządzanie projektami - zagadnienia ogólne 77

6.1.2. Zarządzanie projektami - wymiar komunikacyjny 78

6.1.3. Zarządzający projektami z perspektywy komunikacyjnej 79

6.2. Podejście systemowe do komunikacji w projekcie 81

6.2.1. Systemowość współczesnych organizacji 81

6.2.2. Charakterystyka systemów komunikacyjnych w organizacji 82

Streszczenie/Summary 83

Bibliografia 84
Część III

Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka w zarządzaniu
7. Recepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wśród przedstawicieli związków zawodowych oraz pracodawców z obszaru wojewódz­twa pomorskiego - Rafał Raczyński 89

7.1. Przyczyny rosnącej popularności koncepcji CSR 90

7.2. CSR w ujęciu teoretycznym 91

7.3. CSR w ujęciu praktycznym 94

7.3.1. Ład korporacyjny/organizacyjny 94

7.3.2. Prawa człowieka 96

7.3.3. Praktyki w miejscu pracy (relacje pracodawcy - pracownicy) 97

7.3.4. Środowisko 99

7.3.5. Praktyki rynkowe 100

7.3.6. Kwestie konsumenckie 101

7.3.7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych 102

Streszczenie/Summary 104

Bibliografia 105
8. Realizacja idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w warunkach światowego kryzysu finansowego - Janusz Żurek 107

8.1. Światowy kryzys finansowy wyzwaniem do zmian systemu mechanizmów rynkowych i zachowań podmiotów gospodarczych 108

8.2. Czemu ma służyć idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i jaki jest jej podstawowy cel? 112

8.3. Czy w warunkach kryzysu finansowo-gospodarczego jest miejsce dla idei społecznej odpowiedzialności? 116

Streszczenie/Summary 119

Bibliografia 121
9. Rola etyki w reklamie biznesu - Adam Strzelecki 123

9.1. Uwarunkowania etyki w biznesie 124

9.2. Narzędzie perswazji w aksjologii reklamy 128

9.3. Przeciwdziałanie nieetycznej reklamie 131

Streszczenie/Summary 138

Bibliografia 139
10. Czynniki tworzące kapitał społeczny - Janusz Dworak 141

10.1. Symbolizm 143

10.2. Reklama 144

10.3. Media 146

10.4. Retoryka 147

10.5. Niestabilność polityczna 149

10.6. Relatywizm 150

10.7. Religia 150

10.8. Wiedza i edukacja 152

10.9. Doświadczania okresu dziecięcego 154

10.10. Rodzina i wychowanie 155

Streszczenie/Summary 157

Bibliografia 157

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku