• Zarządzanie i finansowanie w podmiotach gospodarujących. Zainteresowania młodego pokolenia. Tom 4

We współczesnych przedsiębiorstwach coraz częściej spotyka się pasywnych inwestorów - zainteresowanych finansowym sukcesem firm, w które zainwestowali, ale niemających możliwości podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem nimi oraz zawodowych menedżerów, którzy takowe decyzje podejmują, ale nierzadko nie zainwestowali w zarządzane przez siebie przedsiębiorstwa nawet złotówki. To rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych spowodowało, że władza i odpowiedzialność za wyniki finansowe firm leżą w innych rękach niż własność. W konsekwencji zarządzanie stało się domeną „klasy" profesjonalistów, zaś „kapitalistom" pozostało przewidywanie, która ze spółek będących w obrocie giełdowym osiągnie najwyższy wzrost notowań w określonej perspektywie i zainwestowanie w nią odpowiedniej kwoty. W tym uproszczonym modelu, obejmującym dwie kluczowe grupy podmiotów, rola inwestora staje się podobną do roli hazardzisty próbującego odgadnąć wynik zdarzeń, których kontrolować nie jest w stanie. O

Podtytuł Zarządzanie i finansowanie w podmiotach gospodarujących. Zainteresowania młodego pokolenia. Tom 4
Autor Marek Szymański (red.)
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 192
66.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-318-4
We współczesnych przedsiębiorstwach coraz częściej spotyka się pasywnych inwestorów - zainteresowanych finansowym sukcesem firm, w które zainwestowali, ale niemających możliwości podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem nimi oraz zawodowych menedżerów, którzy takowe decyzje podejmują, ale nierzadko nie zainwestowali w zarządzane przez siebie przedsiębiorstwa nawet złotówki. To rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych spowodowało, że władza i odpowiedzialność za wyniki finansowe firm leżą w innych rękach niż własność. W konsekwencji zarządzanie stało się domeną „klasy" profesjonalistów, zaś „kapitalistom" pozostało przewidywanie, która ze spółek będących w obrocie giełdowym osiągnie najwyższy wzrost notowań w określonej perspektywie i zainwestowanie w nią odpowiedniej kwoty. W tym uproszczonym modelu, obejmującym dwie kluczowe grupy podmiotów, rola inwestora staje się podobną do roli hazardzisty próbującego odgadnąć wynik zdarzeń, których kontrolować nie jest w stanie. Oceniając te perspektywy inwestorzy muszą wziąć pod uwagę wiele zmiennych (prawnych, technologicznych, rynkowych i innych), zaś oceniając ryzyko i perspektywy poddać się działaniu mechanizmów psychologicznych. Rola menedżera jest znacznie bliższa tradycyjnej roli przedsiębiorcy, choć różni się od niej poziomem zaangażowania własnych środków. Niemniej zarządzanie przedsiębiorstwami polega na realizacji funkcji przedsiębiorczych: wprowadzaniu nowych metod kierowania ludźmi, wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych czy technologicznych, realizowaniu inwestycji itp.

Wprowadzenie. 13


Część I
Narzędzia zarządzania w organizacjach gospodarczych i samorządowych

1. Metoda zarządzania jakością ISO 9001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej - Agnieszka Grajewska 19
1.1. Zarządzanie jakością w perspektywie norm ISO 9000 19
1.2. Zaangażowanie pracowników w doskonalenie systemu zarządzania jakością 22
1.3. Pojęcie i rola samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 22
1.4. Skuteczność systemu ISO 9001:2009 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej 25
Zakończenie. 34
Streszczenie/Summary 35
Literatura 35

2. Czy firmy społecznie odpowiedzialne poradziły sobie z kryzysem gospodarczym? Badania i analiza - Małgorzata Jabłonowska 37
2.1. Kryzys gospodarczy 37
2.1.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec kryzysu gospodarczego 37
2.1.2. Spojrzenie wstecz, czyli spekulacje na temat CSR w obliczu kryzysu 38
2.2. Realia idei CSR w życiu gospodarczym 39
2.2.1. Zagrożenia dla rozwoju idei społecznej odpowiedzialności biznesu 39
2.2.2. Szanse przetrwania koncepcji CSR w biznesie 40
2.3. Statystyka, czyli czy firmy odpowiedzialne społecznie poradziły sobie z kryzysem gospodarczym? 41
Zakończenie. 42
Streszczenie/Summary 42
Literatura 44

3. Konflikt jako bariera i szansa w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem - Katarzyna Starzyńska 45
3.1. Istota konfliktu, jego rodzaje, funkcje i źródła 45
3.1.1. Definicja konfliktu i efektywnego zarządzania 45
3.1.2. Rodzaje konfliktów 46
3.1.3. Funkcje konfliktów 47
3.1.4. Źródła konfliktów 48
3.2. Dawne i współczesne poglądy dotyczące konfliktu 50
3.3. Konflikt jako bariera 52
3.4. Konflikt jako szansa 53
Zakończenie 54
Streszczenie/Summary 55
Literatura 56

4. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem - Milena Gęsina 57
4.1. Istota komunikacji interpersonalnej 58
4.1.1. Kilka słów o komunikacji 58
4.1.2. Funkcje komunikacji interpersonalnej 58
4.2. Wymiary komunikowania się w firmie według kierunku przepływu informacji 59
4.2.1. Kierunki przepływu informacji 59
4.2.2. Kierunek pionowy „w dół" 59
4.2.3. Kierunek pionowy „w górę" 60
4.2.4. Kierunek poziomy 60
4.3. Wprowadzenie do problematyki zarządzania organizacją 61
4.3.1. Cele przedsiębiorstwa 61
4.3.2. Istota zarządzania 61
4.3.3. Funkcje zarządzania a komunikowanie się 62
4.3.4. Komunikacja w procesie zmian 63
Zakończenie 64
Streszczenie/Summary 65
Literatura 65

5. Coaching we współczesnym przedsiębiorstwie - Monika Naumczyk 67
5.1. Coaching kadry kierowniczej 68
5.2. Podstawowe modele coachingowe 69
5.3. Pomiar skuteczności coachingu kadry kierowniczej 69
5.4. Menedżer coachem 70
5.5. W jakich sytuacjach powinno się zastosować coaching 72
5.6. Kierunki rozwoju coachingu w Polsce 73
Zakończenie 74
Streszczenie/Summary 75
Literatura 76


Część II
Inwestycje czy hazard?

6. Koncepcje behawioralne we współczesnych finansach - Ewa Wierzbicka, Paulina Wiśniewska 79
6.1. Finanse behawioralne. . 79
6.1.1. Pojęcie finansów behawioralnych 79
6.1.2. Teoria perspektywy 80
6.1.3. Teoria żalu 81
6.2. Behawioralne modele rynku 82
6.2.1. Model Holbrooka Workinga 82
6.2.2. Model LSV 82
6.2.3. Model BSV 83
6.2.4. Model DHS. 83
6.2.5. Teoria portfelowa 84
6.3. Zniekształcenia heurystyczne 84
6.3.1. Nadmierna pewność siebie
6.3.2. Przesadny optymizm
6.3.3. Efekt wielkości liczb 85
6.3.4. Dostępność informacji 86
6.4. Hipoteza rynków efektywnych. 86
6.5. Behawioralne zachowania inwestorów podczas kryzysu 2007-2009 87
Zakończenie 88
Streszczenie/Summary 89
Literatura 89

7. Innowacyjność ofert bankowych dla klientów indywidualnych - Edyta Rarata 91
7.1. Pojęcie innowacyjności 91
7.2. Pojęcie innowacyjności w ofertach banków 92
7.3. Innowacyjne oferty związane z kartami płatniczymi 93
7.4. Oferty bankowych aplikacji mobilnych 96
7.5. Nowoczesne możliwości kontaktu z bankiem 98
7.6. Innowacje bankowości elektronicznej 99
Zakończenie 100
Streszczenie/Summary 101
Literatura 102

8. Unia Rynków Kapitałowych - bufor bezpieczeństwa dla gospodarki Europy - Maksymilian Cemel 105
8.1. Geneza koncepcji Unii Rynków Kapitałowych 106
8.1.1. Globalny kryzys gospodarczy w XXI wieku 106
8.1.2. Unia Rynków Kapitałowych, jako sposób zapobiegnięcia kolejnemu kryzysowi 108
8.2. Projekt Unii Rynków Kapitałowych 109
8.2.1. Kształt Unii Rynków Kapitałowych według projektu Komisji Europejskiej 109
8.2.2. Proces tworzenia Unii Rynków Kapitałowych 110
8.3. Opinie interesariuszy w Polsce do Zielonej Księgi w sprawie budowy URK 111
8.3.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 111
8.3.2. Stanowisko polskiego rządu 112
8.3.3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 112
8.3.4. Finance Watch 112
8.3.5. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 113
Zakończenie 113
Streszczenie/Summary 114
Literatura 115

9. Istota i ewolucja funduszy hedgingowych. Perspektywy egzystencji na polskim rynku inwestycyjnym - Małgorzata Jabłonowska 117
9.1. Fundusze hedgingowe na świecie 117
9.1.1. Próba określenia definicji funduszu hedgingowego 117
9.1.2. Istota działania funduszy typu hedge 118
9.1.3. Przepis na sukces w praktyce 120
9.2. Modele funduszy hedgingowych funkcjonujące w świecie 122
9.2.1. Dotychczasowe modele i ich ewolucja 122
9.2.2. W dobrą stronę... 123
9.2.3. Fundusze parahedgingowe na polskim rynku 124
9.3. Rynek polskich funduszy typu hedge 126
9.3.1. Podstawowe dane o polskich funduszach hedgingowych 126
9.3.2. Investors TFI SA 127
9.3.3. Opera TFI SA 128
9.3.4. Superfund TFI SA 129
9.4. Perspektywy egzystencji funduszy typu hedge na polskim rynku 130
9.4.1. Bariery 130
9.4.2. Szanse 131
Zakończenie 131
Streszczenie/Summary 132
Literatura 133

10. Przestępstwa na rynku kapitałowym i rola Komisji Nadzoru Finansowego w przeciwdziałaniu przestępczości - Anna Lis, Lidia Śmigiel 135
10.1. Najważniejsze rodzaje przestępstw na rynku kapitałowym 136
10.1.1. Wykorzystywanie informacji wewnętrznych (insider trading) 136
10.1.2. Ujawnienie tajemnicy zawodowej 138
10.1.3. Manipulacja 139
10.1.4. Uprzedzanie 141
10.1.5. Przelewanie 142
10.2. Przykłady przestępstw na rynkach kapitałowych 143
10.2.1. Afera Enronu 143
10.2.2. Poznańska WIRR-ówka 144
10.2.3. Michael Milken 145
10.3. Komisja Nadzoru Finansowego 146
10.3.1. Struktura KNF 146
10.3.2. Rola i zadania KNF 146
10.3.3. Narzędzia nadzoru KNF 147
Zakończenie 149
Streszczenie/Summary 149
Literatura 150

11. Tendencja upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2015 - Magdalena Gogol. 151
11.1. Pojęcie upadłości 152
11.2. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw 154
11.3. Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w latach 2013-2015 156
Zakończenie 159
Streszczenie/Summary 160
Literatura 161

12. Od kontroli wewnętrznej do kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego - kształtownie systemu kontroli w polskim sektorze finansów publicznych - Anna Pławska 163
12.1. Istota i pojęcie kontroli 164
12.2. Cele, zadania i funkcje kontroli wewnętrznej 165
12.3. Kontrola finansowa jednostek sektora finansów publicznych 167
12.4. Międzynarodowe standardy kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym 169
12.5. Standardy kontroli zarządczej 171
12.6. Istota i zakres audytu wewnętrznego 173
Zakończenie 175
Streszczenie/Summary 176
Literatura 177

13. Rynek zakładów bukmacherskich w Polsce - Mariusz Żurawik 181
13.1. Zakłady bukmacherskie - podstawowe informacje 181
13.2. Zakłady bukmacherskie jako gra hazardowa 184
13.3. Kto obstawia? Gracze wśród studentów 186
13.4. Podatki 187
Zakończenie 190
Streszczenie/Summary 190
Literatura 191

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku