• Zarządzanie motywacją pracowników (wyd. IV)

W „Zarządzania motywacją pracowników" przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z procesem motywowania pracowników, tworzeniem skutecznych systemów motywacyjnych, technik i narzędzi oddziaływania na motywację pracowników. Zaprezentowane w książce narzędzia analizy motywacji stanowią próbę odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: - Co motywuje ludzi do działania? - Dlaczego ludzie wybierają takie, a nie inne zachowania, np. wydajniej pracują, wykazują większe zaangażowanie, tworzą przyjazną atmosferę, poprawia się praca w zespołach itp.? Motywacja pracowników ma znaczne przełożenie na sprawność i efektywność organizacji. Istotnym wyzwaniem w organizacji jest nadążanie za wzrostem wymagań i oczekiwań pracowników z jednoczesnym zachowaniem efektywności ekonomicznej organizacji. Oprócz aspektów behawioralnych ważną kwestią jest przełożenie motywacji na wskaźniki ekonomiczne, takie jak: wydajność, produktywność, fluktuacja, poprawa jakości obsługi klienta itp. Książka jest przeznaczona dla kadry menedżerskiej, specjalistów HR, studentów nauk ekonomicznych i wszystkich chcących zrozumieć istotę motywacji.

Podtytuł Zarządzanie motywacją pracowników (wyd. IV)
Autor Waldemar Kozłowski
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 134
55.00 41.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-609-3
W „Zarządzania motywacją pracowników" przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z procesem motywowania pracowników, tworzeniem skutecznych systemów motywacyjnych, technik i narzędzi oddziaływania na motywację pracowników.

Zaprezentowane w książce narzędzia analizy motywacji stanowią próbę odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
- Co motywuje ludzi do działania?
- Dlaczego ludzie wybierają takie, a nie inne zachowania, np. wydajniej pracują, wykazują większe zaangażowanie, tworzą przyjazną atmosferę, poprawia się praca w zespołach itp.?

Motywacja pracowników ma znaczne przełożenie na sprawność i efektywność organizacji. Istotnym wyzwaniem w organizacji jest nadążanie za wzrostem wymagań i oczekiwań pracowników z jednoczesnym zachowaniem efektywności ekonomicznej organizacji.

Oprócz aspektów behawioralnych ważną kwestią jest przełożenie motywacji na wskaźniki ekonomiczne, takie jak: wydajność, produktywność, fluktuacja, poprawa jakości obsługi klienta itp.

Książka jest przeznaczona dla kadry menedżerskiej, specjalistów HR, studentów nauk ekonomicznych i wszystkich chcących zrozumieć istotę motywacji.

Wprowadzenie

Rozdział 1
Istota motywacji pracowniczej
1.1. Pojęcie motywacji
1.2. Pracownicy jako podmiot procesu motywacyjnego
1.2.1. Typ pracownika w organizacji
1.2.2. Osobowość pracownika
1.2.3. Gotowość pracownika do działania
1.3. Proces motywacyjny
1.4. System motywacyjny
1.5. Teorie motywacji w zarządzaniu organizacją
1.5.1. Teorie potrzeb
1.5.2. Teorie procesu

Rozdział 2
Istotne uwarunkowania procesu motywowacyjnego
2.1. Przywództwo w procesie motywowania
2.2. Klimat organizacyjny
2.3. Struktura zadań wykonywanych przez pracowników

Rozdział 3
Praktyczne aspekty zarządzania procesem motywowania
3.1. Analiza potencjału pracowniczego
3.1.1. Analiza cech osobowych pracowników
3.1.2. Analiza poziomu kompetencji pracowniczych
3.2. Analiza systemu wartości preferowanych przez pracowników w organizacji
3.3. Analiza poziomu zadowolenia pracowników
3.4. Analiza klimatu organizacyjnego
3.5. Analiza nastawień kadry kierowniczej
3.6. Analiza wybranych procesów zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 4
Ocena efektywności procesu motywacyjnego w organizacji
4.1. Motywacja pracownicza jako element strategii rozwoju organizacji
4.2. Ocena efektywności procesu motywowania pracowników
4.3. Mierniki efektywności procesu motywacyjnego
4.4. Wartość procesu motywacyjnego
4.5. Motywacja pracowników jako element systemu doskonalenia jakości

Zakończenie
Bibliografia

Waldemar Kozłowski - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne na różnych szczeblach kierowniczych. Specjalizuje się w takich dziedzinach, jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse przedsiębiorstw, inwestycje rzeczowe.

Recenzja: prof. dr hab. Krzystof Opolski

Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1996.
Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, OE, Kraków 2000.
Argyris C.: Integrating the individual and the Organization, New York 1964.
Asiejew W.: Psichiczeskoje sostojanije cziełowieka i rabotosposobnost, Socjalisticzeskij Trud nr 1,1971.
Bańka W.: Zarządzanie personelem - teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2001.
Bednarczyk W.: Motywacja działania w przedsiębiorstwie przemysłowym, Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
Blood M.R., Hulin C.: The Human Organization Its Managment, Mc Graw Hill, New York 1968.
Blauner R.: Alienation and Freedom. The Factory Worker and His Industry, Chicago 1964.
Boeri D.: Nowa organizacja pracy fizycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1983.
Borkowska S.: System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J.: Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, Ossolineum, Wrocław 1988.
Bruce A.: 24 Metody motywowania pracowników, Studio Emka, Warszawa 2005.
Cofer Ch.N., Appley M.H.: Motywacja - teoria i badania, PWN, Warszawa 1972.
Crosby P.B.: Quality without Tears, Mc Graw-Hill 1995.
Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
Czarniawska B.: Motywacyjne problemy zarządzania, PWN, Warszawa 1980.
Czajka S.: Przedsiębiorstwo wychowujące, Książka i Wiedza, Warszawa 1978.
Czajka S.: Człowiek i jego potrzeby w procesie pracy, Warszawa 1984.
Davis K.: Organizational behavior, New York 1974.
Deci L.E.: Intrisic motivation, Plenum Press, New York 1975.
Dobrzyński M.: Organizacyjne zachowanie człowieka, PWE, Warszawa 1973.
Dubel-Borycka M.: Zanim rozpoczną się szkolenia (2). Cykl artykułów na temat analizy potrzeb szkoleniowych, 2007.
Drucker P.F.: Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2003.
Drucker P.F.: Myśli przewodnie, MT Biznes, Warszawa 2008.
Encykliki Jana Pawła II, ZNAK, Warszawa 2006.
Eysenck H.J.: A model for personality, Springer, Berlin 1981.
Flood R.L.: Beyond TQM, Uniwersity of Hulk, UK 1993.
Frank M.: Motywowanie do pracy przez pracę, Ekonomika i Organizacja, 1975 nr 5.
Friedmann G.: Praca w okruchach, PWE, Warszawa 1967.
Freud Z.: Objaśnianie marzeń sennych, KR, Warszawa 1996.
Gadomska K., Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S.: System motywacyjny przedsiębiorstwa w kontekście jego kultury organizacyjnej - wyniki badań, Przegląd organizacji, nr 12/ 2002.
Gasiul H.: Psychologia osobowości, Diffin, Warszawa 2006.
Gliszczyńska X.: Psychologiczne badania motywacji w środowisku pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
Gliszczyńska X.: Motywacja do pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
Gliszczyńska X.: System wartości w środowisku pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
Grelik M., Wawrzyniak B.: Metodyka usprawnień organizacyjnych PWE, Warszawa 1982.
Gruszczyńska-Malec G.: Klucz do motywacji pracowników, EiOP, nr 10 1998.
Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa 2002.
Hackman J.R.: Work design, [w:] Improving Life at Work, pod red. Hackmana J. R. i Suttle'a L., Santa Monica 1977.
Hanspeter C.: Aktywizacja pracowników w firmach szwajcarskich, Zarządzanie na Świecie nr 6/1997.
Hebb D.O.: The psychology of interpersonal relations, Wiley, Nowy Jork 1959.
Herzberg F., Mausner B., Snyderman B.: The motivation to work, Wiley, Nowy Jork 1959.
Herzberg F.: Work and the nature of man, Nowy Jork 1968.
Hesselbein F., Goldsmith R., Beckhard R.: Organizacja przyszłości, Buisinessman Book, Warszawa 1998.
Hilgard E.R.: Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1972.
Hoffman E.: Ocena psychologiczna pracowników, GWP, Gdańsk 2002.
House R.: A path - gool theory leader efectiveness, Administrative Science Ouarterly 1971, vol. 16.
Hulin C.L., Smith P.C., Kendall L.M.: The measurement of satisfaction in work and retirement, Chicago 1969.
James L.R., Jones A.P.: Organizational climate: a review of theory and research, Psychological Biulletin 1974.
Jamrożek B., Sobczak J.: Komunikacja interpersonalna, EMPI, Poznań 2000.
Janowska Z.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
Jasiński Z.: Motywowanie w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa, PLACET, Warszawa 1998.
Kivlighan D.M., Angelone E.O.: Interpersonal problems. Variables influencing participans perception of group climate, Journal Psychology, London 1992.
Kolb D.: Organizational psychology. An experimental approach, New Jersey 1972.
Kaplan R., Norton D.: Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2002.
Koralewicz-Zębik J.: System wartości a struktura społeczna, Książka i Wiedza, Wrocław 1974.
Kozłowski W.: Efekt specjalizacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie o orientacji technologicznej, [w:] Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, Jastrzębia Góra 1999.
Kozłowski W.: Struktura zadań jako element procesu motywowania pracowników, praca doktorska, UG Gdańsk 2002.
Kozłowski W., Zarządzanie psychofizjologicznym środowiskiem pracy jako element TQM, 2001.
Kozłowski W., Motywacja pracowników jako element perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa, Łomża 2008.
Koźmiński T., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
Koźmiński A.K.: Zarządzanie. Teoria i Praktyka, pod red., PWN Warszawa 1995.
Kożusznik B.: Psychologia zespołu pracowniczego, UŚ Katowice 1998.
Kożusznik B.: Zachowanie człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002.
Kuc B.R.: Zarządzanie doskonałe, PTM, Warszawa 2003.
Lauterburg Ch.: Vor dem ende der Hierarchie. Modelle fur eine bessere Arbeitswelt, Dusseldorf 1978.
Lawler E.E.: Pay and organizational effectiveness. A psychological view, New York 1971.
Lawler E. E.: Motivation in Work Organizations, Monterey 1973.
Lawrence P. R., Lorsch J. W.: Organization and environment, Boston 1967.
Lipińska-Grobelny A.: Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, WUŁ, Łódź 2007.
Locke E.: Toward a Theory of Task Motivation and Incentives, Organizational Behavior and Human Performance, 1968.
Maier N.R.F.: Frustiation. The study of behawior without a goal, McGraw-Hill, Nowy Jork 1949.
Maslow A.H.: Teoria hierarchi potrzeb, [w:] Problemy motywacji i osobowości w psychologii amerykańskiej, pod. red. J. Reykowskiego, PWN, Warszawa 1964.
Maslow A.H.: W stronę psychologii istnienia, PWN, Warszawa 1986.
Maslow A.H.: Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990.
Mc Ginis A.: Sztuka motywacji, PWN, Warszawa 1993.
McGregor D.M.: The Human Side of Enterprise, Nowy Jork 1960.
McClleland D., D.H. Burham, Power is the great motivator, Harward Bussines Reviev 1961.
Mearns K., Flin R., Gordon R., Fleming M.: Measuring Safety climate on Offshore Installations, Work and Stress nr 3, 1998.
Mikuła B., Nasierowski J.: Szkic do kultury organizacyjnej w Polsce, Humanizacja Pracy nr 5 1995.
Murray E.J.: Motywacja i uczucia, PWN, Warszawa, 1968.
Nogalski B.: Kultura organizacyjna, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
Oakland J.: Total Quality Management, Butterworth-Heinemann, Oxford 1992.
Obłój K.: Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
Pajestka J.: Nośnikiem zmian są ludzie, Życie Gospodarcze, 1975, nr 46.
Paluchowski W.J.: Klimat organizacyjny i jego pomiar, Prace psychologiczne XLVII, Wrocław 1998.
Penc J.: Decyzje w zarządzaniu, WPSB, Kraków 1995.
Penc J.: Kierowanie zachowań w organizacji, Warszawa 2001.
Penc J.: Motywowanie w zarządzaniu, WPSB, Kraków 1996.
Penc J.: Zarządzanie dla przyszłości, WPSB, Kraków 1998.
Penc J.: Kreatywne kierowanie, PLACET, Warszawa 2000.
Pietrasiński Z.: Znakomici szefowie i podwładni. O zmiennych czynnikach powodzenia, First Business College, Warszawa 1994.
Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
Porter L.W., Lawler E.E.: Managerial Attitudes and Performance, Homewood 1968.
Reykowski J.: Motywy ludzkiego działania, Zeszyt Nauk Instytut Psychologii, UW 1972 nr 2.
Reykowski J.: Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa 1979.
Robbins S.P.: Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
Rusek E.: Psychologiczne mechanizmy regulujące działanie człowieka, Warszawa 1987.
Rutka R.: Organizacja przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1995.
Sarapata A.: Dyrektor jako kierownik zespołu, IW CRZZ, Warszawa 1975.
Sarapata A.: O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy, IW CRZZ, Warszawa 1977.
Scott W.E., Cummings L.L.: Zachowanie człowieka w organizacji, PWN, Warszawa 1983.
Sikorski Cz.: Sztuka kierowania. Szkice o kulturze organizacyjnej, IWZZ, Warszawa 1986.
Sikorski Cz.: Ludzie nowej organizacji, UŁ Łódź 1998.
Skinner B.F.: Skinder of Behawiorism, Oxford University Press, 1987.
Skrzypek E.: Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
Słownik psychologii, PWN, Warszawa 1989.
Staehle W.H.: Managment, Munchen 1989.
Steers R.M., Porter L.W.: Motiwation and Work Behavior, New York 1983.
Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie - Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
Stewart D.M.: Praktyka kierowania, PWE, Warszawa 1997.
Stoner J., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
Tokarski S.: Psychologia organizacji, WUG, Gdańsk 1995.
Tokarski S.: Samoocena efektywności kierowania - Jaki jesteś kierowniku? UG, Gdańsk 1996.
Tokarski S.: Validation and Widening of F.E. Fiedler's Contingency Model of Leadership, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1997.
Tokarski S.: Kierowanie ludźmi, Miscelanea, Koszalin 1998.
Tokarski S.: Model interakcyjny efektywności kierowania, OPO, Bydgoszcz 2001.
Tokarski S.: Kierownik w organizacji, DIFFIN, Warszawa 2006.
Turney J.R.: Activity outcome expectancies and intrisic activity values as predictors of several motiwation indexes for technical-professionals, Organizational Bahavior and Performance nr 11, 1974.
Tyburska: Symptomy (de) motywacji, Personel, nr 11/ 99.
Vromm V.H.: Work and Motiwation, Wiley, Nowy Jork 1964.
Walker C.J., Guest R.H.: The Man on the Assembly Line, Harward Universitety Press, Cambrige, Mass. 1952.
Wawrzyniak B.: Szkoła zarządzania, PWE, Warszawa 1987.
West M.A.: Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa 2000.
Wieczorek S.: Podstawy Ergonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1998.
Watson J.: Behawioryzm oraz psychologia, jak ją widzi behawioryzm, PWN, Warszawa 1990.
Young P. T.: Motiwation and emotion. A survey of the determinants of human and animal activity, Wiley, Nowy Jork 1961.
Zbiegiem-Maciąg L.: Kultura organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa 1999.
Zworykin A.A.: Motywacja do pracy pracowników instytutów naukowo-badawczych jako czynnik zarządzania, Prakseologia, nr 51-52 1974.

Artykuły:
Rynek Szkoleń - Raport, Popyt 2001, Instytut Zarządzania, Warszawa 2002.
Szkolenia Training 2001, www.jobs.pl/library.nsf/informacje

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku