• Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmienności otoczenia. Aktualne tendencje rozwojowe i wyzwania. Tom 50

Turbulentne zmiany dokonujące się w dzisiejszym otoczeniu, czasem określane mianem rewolucji cywilizacyjnej osiągają coraz większą skalę i prowadzą do głębokich przemian gospodarczych, społecznych i politycznych. W takich warunkach zarządzanie przedsiębiorstwem staje się szczególnie trudne, a poszukiwanie skutecznych sposobów kształtowania konkurencyjności stanowi przedmiot dyskusji wielu środowisk naukowych i biznesowych. Zakres zagadnień poruszanych w niniejszej publikacji nawiązuje do problematyki zmienności warunków funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw oraz ciągłego doskonalenia procesów zarządzania organizacją. Dzięki prezentacji wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą, omawiane zagadnienia przyczyniają się do wyjaśnienia aktualnych tendencji rozwojowych oraz wyzwań. Opublikowane artykuły i podjęta w nich dyskusja stanowią inspirację do dalszych badań i kreowania nowych koncepcji w tym zakresie oraz mogą być wykorzystywane w praktyce

Podtytuł Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmienności otoczenia. Aktualne tendencje rozwojowe i wyzwania. Tom 50
Autor Monika Zajkowska (red.)
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 176
60.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-015-2
Turbulentne zmiany dokonujące się w dzisiejszym otoczeniu, czasem określane mianem rewolucji cywilizacyjnej osiągają coraz większą skalę i prowadzą do głębokich przemian gospodarczych, społecznych i politycznych. W takich warunkach zarządzanie przedsiębiorstwem staje się szczególnie trudne, a poszukiwanie skutecznych sposobów kształtowania konkurencyjności stanowi przedmiot dyskusji wielu środowisk naukowych i biznesowych.

Zakres zagadnień poruszanych w niniejszej publikacji nawiązuje do problematyki zmienności warunków funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw oraz ciągłego doskonalenia procesów zarządzania organizacją. Dzięki prezentacji wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą, omawiane zagadnienia przyczyniają się do wyjaśnienia aktualnych tendencji rozwojowych oraz wyzwań.

Opublikowane artykuły i podjęta w nich dyskusja stanowią inspirację do dalszych badań i kreowania nowych koncepcji w tym zakresie oraz mogą być wykorzystywane w praktyce gospodarczej do implementacji rozwiązań biznesowych w celu ciągłego doskonalenia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.

Wstęp 7


Część I
Organizacja w otoczeniu zmian

1. CSR, Learning and Industry 4.0 - Małgorzata Rozkwitalska, Jan Slavik 13
1.1. CSR and stakeholder theory 14
1.1.1. CSR, its areas and policies 14
1.1.2. Employees as stakeholders 16
1.2. Industry 4.0 and its challenges 17
1.2.1. Industry 4.0 - the fourth industrial revolution 17
1.2.2. Macro-environmental challenges and Industry 4.0 19
1.2.3. Implications on workforce 20
1.3. CSR and a learning challenge in Industry 4.0 23
Summary 25
Bibliography 26

2. Strefy okołolotniskowe - geneza i rozwój - Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński 29
2.1. Piśmiennictwo i podstawy metodologiczne badań nad strefami Okołolotniskowymi 30
2.2. Strefy okołolotniskowe jako struktury zagospodarowania przestrzeni 32
2.3. Geneza stref okołolotniskowych 34
2.4. Strefy okołolotniskowe - ujęcie modelowe 36
2.5. Tendencje rozwojowe stref okołolotniskowych 40
Streszczenie/Summary 45
Bibliografia 45

3. Wybrane koncepcje biznesowe wobec problemu ubóstwa na świecie - Dorota Teneta-Skwiercz 47
3.1. Pojęcie i skala globalnego ubóstwa 48
3.2. Wpływ sektora komercyjnego na proces ograniczania ubóstwa 50
Streszczenie/Summary 59
Bibliografia 59

4. Polityczny kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw - Marian Turek 61
4.1. Od Adama Smitha do neoklasycznej teorii firmy 63
4.2. Zwiększenie siły rynkowej firm amerykańskich 69
4.3. Siła polityczna przedsiębiorstw 71
4.4. Ku politycznej teorii firmy 74
Streszczenie/Summary 79
Bibliografia 79

5. Megatrendy i ich wpływ na klimat bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie - Klaudia Skelnik 81
5.1. Megatrendy i ich wpływ na przedsiębiorstwa 82
5.2. Klimat bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie 86
5.3. Klimat bezpieczeństwo informacji i jego rola w zarządzaniu Przedsiębiorstwem 89
Streszczenie/Summary 93
Bibliografia 94


Część II
Doskonalenie zarządzania organizacją

6. Wpływ partycypacji pracowniczej na działalność przedsiębiorstwa - Stanisław Rudolf 99
6.1. Postawy partnerów społecznych wobec partycypacji 101
6.2. Rezultaty partycypacji pracowniczej 103
6.2.1. Pozytywne rezultaty partycypacji 104
6.2.2. Negatywne rezultaty partycypacji 107
6.3. Przedsiębiorczość pracownicza w świetle badań empirycznych 108
Streszczenie/Summary 114
Bibliografia 115

7. Wpływ postaw menedżerów na decyzje prognostyczne - Ryszard Rohatyński 117
7.1. Wprowadzenie 117
7.1.1. Osobliwość decyzyjnych problemów menedżerskich 118
7.1.2. Cechy organizacji utrudniające zarządzanie 119
7.2. Prognoza jako środek wspierający decyzję 121
7.3. Dostosowanie prognozy do sytuacji problemowej przedsiębiorstwa 123
7.4. Błędy menedżerów 125
7.4.1. Niewiedza 126
7.4.2. Stronniczość i uprzedzenia 127
7.4.3. Błędy zespołów 128
Streszczenie/Summary 130
Bibliografia

8. An Approach to use Expert Systems for Logistical Problems sme's Location - Zoia Kaira 133
8.1. Problem statement 133
8.2. Review of theoretical literature 134
8.3. Methodological approach to use expert system managing 135
8.3.1. Expert system for managing logistics processes 135
8.3.2. Location of competitive retail stores 136
Summary/Streszczenie 141
Bibliography 142

9. Wykorzystanie idei macierzy przepływów międzygałęziowych do oceny rentowności produktów bilansowych banku - Sławomir Jankiewicz 143
9.1. Pojęcie i istota progu rentowności odsetkowej dla produktów bilansowych banku 144
9.2. Obliczanie marż odsetkowych uzyskiwanych na produktach bilansowych banku 149
9.3. Kalkulacja progów rentowności odsetkowej dla produktów bilansowych banku 152
Streszczenie/Summary 154
Bibliografia 155

10. Wpływ inwestycji realizowanych w formule PPP na zadłużenie JST - narzędzia analizy oraz perspektywy - Anna Zysnarska 157
10.1. Możliwości inwestycyjne JST w kontekście limitów zadłużenia i aspiracji rozwojowych 157
10.2. PPP jako formuła inwestowania w sferze usług publicznych 159
10.3. Wykorzystanie modelu PPP a poziom długu publicznego 163
Streszczenie/Summary 173
Bibliografia 174

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku