• Zarządzanie w kryzysie. Aspekty organizacyjne i psychologiczne (wyd. II)

Kryzys jest pojęciem, które kojarzy się zarówno z problemami osobistymi, jak i organizacyjnymi, państwowymi, czy nawet globalnymi. Współczesna rzeczywistość sprzyja powstawaniu kryzysów, a zagrożenie nimi dotyczy wszystkich. Zasadniczym celem publikacji jest analiza zarządzania w warunkach, jakie wywołane są przez sytuacje kryzysowe, zarówno w skali makro, jak i mikro. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia, z którymi można spotkać się w różnych sferach życia: w sytuacjach prywatnych, w organizacji, w społeczeństwie, w państwie, dlatego też znajomość tej problematyki wydaje się być niezbędna w funkcjonowaniu we współczesnym świecie. Niniejsza książka jest podzielona na dwie zasadnicze części. Pierwsza ogranicza się do możliwych zagrożeń, rodzajów kryzysów i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, natomiast druga pozwala poznać wybrane problemy psychologii, z punktu widzenia człowieka narażonego na kryzysy. Z jednej strony - praca systematyzuje i wyjaśnia pojęcia związane z kryzysem, uk

Podtytuł Zarządzanie w kryzysie. Aspekty organizacyjne i psychologiczne (wyd. II)
Autor Sylwia Wojciechowska-Filipek, Beata Mazurek-Kucharska
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 274
54.00 37.26
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.26
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-214-9
Kryzys jest pojęciem, które kojarzy się zarówno z problemami osobistymi, jak i organizacyjnymi, państwowymi, czy nawet globalnymi. Współczesna rzeczywistość sprzyja powstawaniu kryzysów, a zagrożenie nimi dotyczy wszystkich. Zasadniczym celem publikacji jest analiza zarządzania w warunkach, jakie wywołane są przez sytuacje kryzysowe, zarówno w skali makro, jak i mikro. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia, z którymi można spotkać się w różnych sferach życia: w sytuacjach prywatnych, w organizacji, w społeczeństwie, w państwie, dlatego też znajomość tej problematyki wydaje się być niezbędna w funkcjonowaniu we współczesnym świecie.

Niniejsza książka jest podzielona na dwie zasadnicze części. Pierwsza ogranicza się do możliwych zagrożeń, rodzajów kryzysów i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, natomiast druga pozwala poznać wybrane problemy psychologii, z punktu widzenia człowieka narażonego na kryzysy. Z jednej strony - praca systematyzuje i wyjaśnia pojęcia związane z kryzysem, ukazuje jakie mogą być jego źródła oraz jak prawidłowo zarządzać w takich sytuacjach. Z drugiej strony - przedstawiony jest człowiek i mechanizmy jego działania w sytuacjach zagrożenia, uwarunkowane wcześniejszymi doświadczeniami emocjonalnymi, nabytymi umiejętnościami i potencjałem kompetencyjnym.

Proponowane interdyscyplinarne spojrzenie pozwala lepiej zrozumieć istotę działań kryzysowych oraz uwarunkowań zachowania się ludzi w sytuacji zagrożenia i wystąpienia kryzysu.

Wprowadzenie 7

CZĘŚĆ I
Kryzys - perspektywa zarządzania organizacją - Sylwia Wojciechowska-Filipek

Rozdział 1.
Kryzys i sytuacje kryzysowe 15
1.1. Podstawowe definicje 16
1.1.1. Pojęcie i istota kryzysu 16
1.1.2. Kryzys a sytuacje kryzysowe 19
1.1.3. Rodzaje kryzysów 21
1.1.4. Kryzys w przedsiębiorstwie 24
1.2. Źródła kryzysu 36
1.2.1. Zagrożenia pochodzenia naturalnego i zagrożenia ekologiczne 42
1.2.2. Zagrożenia wywołane działalnością człowieka i awarie techniczne 47
1.2.3. Zagrożenia wynikające z zachowań społecznych 53
1.3. Źródła kryzysu w przedsiębiorstwie 56
1.3.1. Kryzysy wynikające z błędów w zarządzaniu 58
1.3.2. Kryzysy pozostające częściowo pod kontrolą człowieka 63
1.3.3. Kryzysy będące poza wpływem człowieka 65

Rozdział 2.
Wybrane aspekty zarządzania w kryzysie 69
2.1. Zarządzanie kryzysowe 72
2.1.1. Istota zarządzania kryzysowego 72
2.1.2. Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce 74
2.2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie 88
2.2.1. Ocena zagrożenia kryzysem 90
2.2.2. Strategie zarządzania w kryzysie 96
2.2.3. Kadra menadżerska i pracownicy w zarządzaniu sytuacją kryzysową 102

Rozdział 3.
Zarządzanie informacją w warunkach kryzysu 109
3.1. Informacja i jej rola w podejmowaniu decyzji 110
3.1.1. Informacja w procesie decyzyjnym 110
3.1.2. Informacja jako zagrożenie 118
3.2. Komunikacja w warunkach kryzysu 121
3.2.1. Komunikacja wewnętrzna 122
3.2.2. Komunikacja zewnętrzna 126
3.2.3. Strategie reagowania medialnego 134
3.3. Wspomaganie informatyczne zarządzania informacją 137
3.4. Bezpieczeństwo informacji 145
3.4.1. Zagrożenie bezpieczeństwa informacji 146
3.4.2. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji 154

CZĘŚĆ II
Kryzys - perspektywa psychologiczna - Beata Mazurek-Kucharska

Rozdział 4.
Psychologiczne uwarunkowania reakcji na kryzys 165
4.1. Rola czynników osobowościowych i poznawczych 168
4.1.1. Wybrane zagadnienia osobowości w koncepcji psychoanalitycznej a zagadnienie kryzysu 168
4.1.2. Wybrane zagadnienia osobowości w teorii cech i czynników a zachowania w sytuacji kryzysu 180
4.2. Psychologiczne uwarunkowania reakcji na kryzys - rola wcześniejszych doświadczeń, kompetencji społecznych oraz dojrzałości emocjonalnej i społecznej 193
4.2.1. Problem percepcji czasu 195
4.2.2. Problem poczucia umiejscowienia kontroli 200
4.2.3. Znaczenie wcześniejszych doświadczeń 202
4.2.4. Znaczenie kompetencji społecznych 204
4.2.5. Rola inteligencji emocjonalnej 217

Rozdział 5.
Problem przetwarzania informacji i funkcjonowanie jednostki w sytuacji stresu i kryzysu 223
5.1. Funkcjonowanie człowieka w warunkach stresu 232
5.2. Znaczenie relacji interpersonalnych w działaniach zapobiegających sytuacjom kryzysowym 244

Zakończenie 253
Bibliografia 257
Spis rysunków 271
Spis tabel 273

Dr Sylwia Wojciechowska-Filipek - adiunkt w Katedrze Bankowości i Ubezpieczeń Społecznej Akademii Nauk, wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz podyplomowych Studiów Bankowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat z nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Były dziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania w WSISiZ w Warszawie, wieloletni menedżer w sektorze bankowym. Specjalizuje się w zarządzaniu informacją i zastosowaniu technologii informacyjnej w instytucjach zhierarchizowanych oraz wirtualizacji działalności organizacji. Autorka czterech książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z ww. zakresu.

Beata Mazurek-Kucharska - doktor psychologii, Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie; wykładowca i koordynator modułu Managerial Skills na studiach Master of Business Administration (University of Central Lancashire, Lubelska Szkoła Biznesu) oraz na studiach podyplomowych; lider, ekspert i recenzent projektów badawczych i biznesowych oraz międzykolegialnych zespołów badawczych w Szkole Głównej Handlowej; ekspert projektów dotyczących zarządzania kompetencjami, zarządzania kapitałem ludzkim i zastosowania psychologii w biznesie.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku