• Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe. Tom 7

Podtytuł Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania stra
Autor Tadeusz Falencikowski (red.)
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 235
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-330-6

Siódmy tom Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku zawiera opisy wybranych problemów funkcjonowania współczesnych przedsię­biorstw. Opisy te koncentrują się w trzech obszarach:

- zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach,

- innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstw,

- kultura we współczesnych organizacjach.Przedstawione wyniki badań naukowych mogą przyczynić się do rozwiązania wielu problemów powstających w trakcie funkcjonowania współcze­snych przedsiębiorstw.

Książka stanowi istotną pomoc dla menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami, bowiem zaprezentowane wyniki są poparte ugruntowanymi bada­niami teoretycznymi i praktycznymi, zaś w formułowaniu wniosków Autorzy wykorzystali niejednokrotnie swoje doświadczenie biznesowe.

Wprowadzenie 9Część I

Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1.1. Marketing terytorialny 14

1.2. Współpraca na osi przedsiębiorstwo - władze samorządowe 15

1.3. Tworzenie pozytywnego wizerunku regionu jako element marketingu terytorialnego 18

1.4. Tożsamość regionu jako element marketingu terytorialnego 20

Streszczenie/Summary 23

Bibliografia 232. O istocie i strukturze strategii finansowej przedsiębiorstwa - Jacek Jaworski 25

2.1. Strategia finansowa jako strategia funkcjonalna w przedsiębiorstwie 25

2.2. Strategia inwestycyjna 28

2.3. Strategie finansowania działalności 30

2.4. Strategie gospodarowania kapitałem stałym i obrotowym 31

2.5. Strategia kreowania wartości dodanej i strategia płynności finansowej 33

Streszczenie/Summary 34

Bibliografia 353. Dylematy wyboru strategicznego współczesnych przedsiębiorstw - Andrzej Kaleta 37

3.1. Podstawowe pola wyboru strategicznego 37

3.2. Uwarunkowania wyboru pomiędzy strategią dywersyfikacji i koncentracji 40

3.3. Uwarunkowania wyboru pomiędzy strategią wyróżnienia i kosztową 42

3.4. Uwarunkowania wyboru pomiędzy strategią ekspansji i stabilizacji 45

3.5. Uwarunkowania wyboru pomiędzy strategią pioniera i naśladowcy 47

Streszczenie/Summary 49

Bibliografia 504. Tomasz Bata: przedsiębiorca i strateg biznesu - Leszek Fryderyk Korzeniowski 51

Streszczenie/Summary 57

Bibliografia 585. Model oceny strategii na przykładzie wydawnictwa - Jan Kreft 61

5.1. Potrzeba strategii 61

5.2. Weryfikacyjna strategii marketingowej 65

Streszczenie/Summary 70

Bibliografia 706. Strategie w warunkach dużej inercji zmian - Krzysztof Łobos 73

6.1. Kluczowe obszary działań strategicznych w warunkach ograniczonego strategic choice 74

6.2. Charakterystyka kluczowych obszarów działań strategicznych 74

Streszczenie/Summary 777. Mapa grup strategicznych w sektorze kamienia naturalnego na przykładzie przedsiębiorstw Gminy Strzegom - Monika Wilk-Lechniak 79

7.1. Istota tworzenia map grup strategicznych 79

7.2. Mapy grup strategicznych w strzegomskim sektorze kamieniarskim 81

7.3. Bariery mobilności wewnątrzsektorowej 87

Streszczenie/Summary 89

Bibliografia 908. Strategie zarządzania ryzykiem zmian kursu walutowego w działalności współczesnych przedsiębiorstw - Monika Wyrzykowska 91

8.1. Ryzyko zmian kursu walutowego w działalności przedsiębiorstw 91

8.2. Metody zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym 92

8.3. Ocena skuteczności metod zabezpieczania się przed zmianami kursów walutowych przedsiębiorstw za pomocą wybranych instrumentów 97

Streszczenie/Summary 101

Bibliografia 102Część II

Innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstw9. Innowacje produktowe w pomorskim przetwórstwie spożywczym - Sylwia Badowska 105

9.1. Innowacje produktowe na rynku 105

9.2. Innowacje produktowe przedsiębiorstw - badanie własne 109

Streszczenie/Summary 112

Bibliografia 11310. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie poprzez wzornictwo - Maciej Brzozowski 115

10.1. Istota i bariery kreatywności w przedsiębiorstwie 115

10.2. Istota i rodzaje innowacji 118

10.3. Wzornictwo jako narzędzie innowacji 120

Streszczenie/Summary 124

Bibliografia 12511. Program operacyjny innowacyjna gospodarka jako źródło finansowania nowoczesnych rozwiązań w małych i średnich przedsiębiorstwach - Anna Drózd 127

11.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie pomorskim w latach 2006-2007 127

11.2. Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw 131

11.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jako instrument wspierania małej i średniej przedsiębiorczości 132

11.4. Ocena wykorzystania funduszy z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 138

Streszczenie/Summary 140

Bibliografia 14212. Zarządzanie innowacją a rynek NewConnect - Stanisław Kaszuba 143

12.1. Istota innowacji 144

12.1.1. Definicja innowacji 144

12.1.2. Strategia Błękitnego Oceanu 145

12.2. Zarządzanie innowacjami 146

12.3. Rynek NewConnect 148

12.3.1. Charakterystyka uczestników rynku NewConnect 150

12.3.2. Innowacje na rynku NewConnect 151

Streszczenie/Summary 152

Bibliografia 15313. Innowacyjność państw Unii Europejskiej w kontekście realizacji celów lizbońskich - Katarzyna Kozioł 155

13.1. Fiasko strategii lizbońskiej 156

13.2. Innowacyjność państw Unii Europejskiej 160

13.3. Strategia Europa 2020 166

Streszczenie/Summary 172

Bibliografia 17314. Innowacja strategiczna - mieszanina strategii i kultury - Bogdan Nogalski, Wojciech Machel 175

14.1. Innowacyjne strategie banków uniwersalnych 175

Streszczenie/Summary 180

Bibliografia 18215. Zarządzanie innowacjami bankowymi - Andrzej Pomykalski, Sebastian Bakalarczyk 183

15.1. Istota innowacji 183

15.2. Cechy charakterystyczne innowacji bankowych 188

15.3. Zarządzanie innowacjami 192

15.4. Zastosowanie innowacji w zarządzaniu bankiem 194

Streszczenie/Summary 198

Bibliografia 198Część III

Kultura we współczesnych organizacjach16. Wybór typu kultury organizacyjnej dla biblioteki jako składnika wyższej szkoły niepublicznej - Aleksandra Ignaczak 203

16.1. Pojęcie kultury organizacyjnej 203

16.2. Przegląd klasyfikacji kultur organizacyjnych pod kątem zastosowania ich w bibliotece wyższej szkoły niepublicznej 204

16.3. Wybór kultury organizacyjnej dla biblioteki wyższej szkoły niepublicznej 211

Streszczenie/Summary 213

Bibliografia 21317. Kultura organizacyjna jako kontekst w procesie budowania strategii organizacji - Sylwester Marek Kania 215

17.1. Kultura organizacyjna i strategia - zależności i uwarunkowania 216

17.2. Strategia i kultura w ujęciu zasobowym 218

17.3. Kierowanie relacją strategia - kultura w procesie zmian w organizacji 221

Streszczenie/Summary 222

Bibliografia 22218. Determinanty proinnowacyjnej kultury organizacji w przedsiębiorstwach przemysłowych - Anna Strycharska-Rudzewicz, Małgorzata Juchniewicz 225

18.1. Czynniki determinujące proinnowacyjną kulturę organizacji 226

18.2. Metodyka badań 229

18.3. Wyniki badań i ich omówienie 230

Streszczenie/Summary 233

Bibliografia 234

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku