NOWOŚCIwięcej

Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego

Hanna Żywiecka

Dość powszechne zastosowanie niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej podczas ostatniego kryzysu finansowego przez znaczące banki centralne krajów wysoko rozwiniętych, angażujące władze monetarne nie tylko w tradycyjnej ...

Produkty strukturyzowane. Konstrukcja, wycena, aspekty prawne

Marcin Bartkowiak, Krzysztof Echaust

Wzrost awersji do ryzyka na rynkach finansowych po 2008 roku będący konsekwencją kryzysu finansowo-gospodarczego wymusił na specjalistach od inżynierii finansowej stworzenie nowych instrumentów finansowych. Pojawił ...