Działalność informacyjna członków gospodarstwa domowego i jego decyzje ekonomiczne

Autorzy: Agnieszka Dejnaka, Stefan Forlicz, Wanda Patrzałek, Aleksandra Perchla-Włosik, Joanna Wardzała-Kordyś
Rodzaj
Działalność informacyjna członków gospodarstwa domowego i jego decyzje ekonomiczne
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-275-0
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Działalność informacyjna członków gospodarstwa domowego i jego decyzje ekonomiczne
Rok wydania: 2012
Stron: 277


Procesy informacyjne i podejmowania decyzji zachodzące wewnątrz gospodarstwa domowego nie stanowiły do niedawna przedmiotu badań nauk eko­nomicznych. W literaturze zarówno polskiej, jak i światowej istnieje bardzo niewiele publikacji na ten temat.

Dlatego też wychodząc z założenia, że poznanie procesów zachodzących wewnątrz gospodarstwa domowego jest istotne dla poznania zachowań go­spodarstw domowych, a poprzez to funkcjonowania rynków, podjęte zostały badania przez grono pracowników Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocła­wiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Plonem tych badań jest niniejsza monografia.

W jej części I przedstawione zostały problemy informacyjne funkcjonowania gospodarstw domowych, w części II zaś procesy decyzyjne. Lektura przedstawianej książki powinna być interesująca przede wszystkim dla pracowników naukowych zajmujących się problematyką zachowań konsumen­tów, ale także ekonomiką informacji, czy szerzej teorią informacji, studentów kierunków ekonomicznych, a także wszystkich praktyków życia gospodar­czego, którzy chcieliby lepiej poznać i zrozumieć zachowania gospodarstw domowych.

Wstęp 7

CZĘŚĆ I
Informacja gospodarstwie domowym

Rozdział 1
Uwarunkowania działań informacyjnych członkówgospodarstwa domowego 13
1.1. Rodzaje działań informacyjnych - Stefan Forlicz 13
1.2. Komunikacja z otoczeniem i wewnątrz gospodarstwa domowego - Stefan Forlicz 16
1.3. Typy komunikacji społecznej - Wanda Patrzałek 18
1.4. Koszty i korzyści działań informacyjnych - Stefan Forlicz 21
1.5. Uwarunkowania społeczne i psychiczne - Stefan Forlicz 27
1.6. Aspekty etyczne - Stefan Forlicz 33
1.7. Problemy niepewności zachowania partnera działalności informacyjnej - Stefan Forlicz 34
1.8. Nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej ? Agnieszka Dejnaka 37

Rozdział 2
Działania informacyjne polskich gospodarstw domowych 41
2.1. Źródła informacji - Wanda Patrzałek 41
2.2. Reklama jako źródło informacji - Aleksandra Perchla-Włosik 48
2.3. Postrzeganie działań marketingu bezpośredniego jako źródła informacji i reklamy - Aleksandra Perchla-Włosik 52
2.4. Aktywność członków gospodarstwa domowego w pozyskiwaniu informacji - Stefan Forlicz 55
2.5. Wymiana informacji w gospodarstwie domowym - Stefan Forlicz 59

Rozdział 3
Rozwój Internetu jako determinanta zmian społecznych w gospodarstwach domowych 63
3.1. Gospodarstwo domowe a dostęp do Internetu - Agnieszka Dejnaka 64
3.2. Współczesne formy komunikacji i jej zastosowanie w przepływie informacji w gospodarstwie domowym - Agnieszka Dejnaka 70

Rozdział 4
Bariery i zakłócenia komunikacyjne w gospodarstwach domowych 83
4.1. Przyczyny barier komunikacyjnych - Wanda Patrzałek 83
4.2. Rodzaje zaburzeń w przebiegu procesów komunikacyjnych - Wanda Patrzałek 87

CZĘŚĆ II
Podejmowanie decyzji ekonomicznych wgospodarstwie domowym

Rozdział 5
Role grupowe w procesach decyzyjnych gospodarstw domowych 95
5.1. Podejmowanie decyzji grupowych - Wanda Patrzałek 95
5.2. Podział ról w decyzjach zakupowych gospodarstwa domowego - Wanda Patrzałek, Aleksandra Perchla-Włosik 100

Rozdział 6
Sposób podejmowania decyzji a cechy charakteryzujące gospodarstwa domowe 113
6.1. Podejmowanie decyzji w sprawie codziennych zakupów - Stefan Forlicz 113
6.2. Podejmowanie decyzji w sprawie zakupów artykułów trwałego użytku - Stefan Forlicz 118
6.3. Decyzje gospodarstw domowych w procesie zdobywania dochodów - Stefan Forlicz, Wanda Patrzałek 122
6.4. Decyzje finansowe - Stefan Forlicz, Wanda Patrzałek 128
6.5. Decyzje dotyczące kształcenia się - Stefan Forlicz 136

Rozdział 7
Reklama a decyzje zakupowe członków gospodarstw domowych 141
7.1. Deklaracje zakupów ? Aleksandra Perchla-Włosik 141
7.2. Rola reklamy w podejmowaniu decyzji zakupowych przez gospodarstwo domowe - Aleksandra Perchla-Włosik 145

Rozdział 8
Decyzje zakupowe gospodarstw domowych w Internecie 153
8.1. E-commerce w Polsce - Agnieszka Dejnaka 153
8.2. Gospodarstwa domowe a internetowe zakupy - Agnieszka Dejnaka 157
8.3. Zakupy w sklepach internetowych i dystrybucja informacji - Agnieszka Dejnaka 162
8.4. Pozyskiwanie informacji w procesie zakupu internetowego - Agnieszka Dejnaka 167

Rozdział 9
Opinie o produktach wadliwych i aktywność reklamacyjna gospodarstw domowych 175
9.1. Aktywność reklamacyjna gospodarstw domowych w zakresie produktów i usług - Joanna Wardzała-Kordyś 175
9.2. Opinie o produktach wadliwych i możliwości ich reklamacji w świetle badań - Joanna Wardzała-Kordyś 182
9.3. Zachowania gospodarstw domowych w zakresie reklamowania produktów i usług w raportach instytucjonalnych - Joanna Wardzała-Korydyś 188

Zakończenie 197
Bibliografia 199
Źródła internetowe 202
Akty prawne 203
Inne źródła 203

Aneks 1. Kwestionariusz ankietowy 205
Aneks 2. Struktura i liczebność badanych gospodarstw domowych 238
Aneks 3. Scenariusze wywiadów 246
Aneks 4. Raport z przebiegu badań fokusowych 252

Spis tabel 262
Spis rysunków 268

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu