Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia

Autorzy: Józef Misala (red.)
Rodzaj
Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadc
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-358-0
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadc
Rok wydania: 2010
Stron: 232


Teoria i polityka wzrostu gospodarczego stanowiły przedmiot zainteresowań ekonomistów od wieków, a nawet tysięcy lat, bo przecież już w staro­żytności. Te zagadnienia nabrały szczególnego znaczenia od początków rozwoju gospodarki światowej, a zwłaszcza po II wojnie światowej. Na początku XXI wieku obserwowano ponowne nasilenie badań dotyczących tej tematyki. Bezpośrednim tego impulsem było zapoczątkowanie w 2007 roku - notabene w Stanach Zjednoczonych - kolejnego, ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.

Prezentowana książka - monografia pt. „Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia" jest kolejnym tego przykładem. Składa się ona z czternastu opracowań, z których każde stanowi próbę wniesienia wkładu w rozwój badań nad przedmiotowymi zagadnieniami.

Wprowadzenie 9

Część I

1. Istota i znaczenie wykorzystywania przewag komparatywnych w rozwoju gospodarczym oraz metody ich analizy - Józef Misala 13
1.1. Ewolucja interpretacji zasady przewag komparatywnych 14
1.2. Metoda analizy ujawnionych przewag komparatywnych 18
1.3. Modele oraz metody analizy przewag komparatywnych i konkurencyjnych typu ricardiańskiego 20
1.3.1. Model M. Guzka 20
1.3.2. Model T. Griesa, C. Hentschela i B. Wiggera oraz jego rozwinięcia 21
1.3.3. Model F. Ezeala-Harrisona 26
1.3.4. Model E. Siggela 27
1.4. Ocena dotychczasowych modeli i metod analizy przewag komparatywnych bazujących na rozważaniach klasyków i neoklasyków 30
Streszczenie/Summary 33
Bibliografia 34

2. Hipoteza wzrostu gospodarczego stymulowanego przez eksport. Doświadczenia Polski w okresie 1997-2009 - Piotr Misztal 37
2.1. Wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy w świetle teorii 38
2.2. Model wzrostu gospodarczego wywołanego eksportem 39
2.3. Wyniki analiz empirycznych dotyczących wpływu handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy 41
2.4. Analiza wpływu eksportu na wzrost gospodarczy w Polsce 42
Streszczenie/Summary 50
Bibliografia 50

3. Handel energią a wzrost gospodarczy - Dorota Niedziółka 53
3.1. Pojęcie wzrostu gospodarczego 54
3.2. Rola energii we współczesnym świecie 55
3.3. Energia a wzrost gospodarczy 57
Streszczenie/Summary 65
Bibliografia 66

4. Zmiany podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej przed i po akcesji - Wojciech Polan 67
4.1. Metodyka analizy 68
4.2. Zmiany podobieństwa struktur eksportu krajów UE-10 do krajów UE-15 oraz w handlu wzajemnym 69
4.3. Zmiany podobieństwa struktur importu krajów UE-10 z krajów UE-15 oraz w handlu wzajemnym 73
Streszczenie/Summary 77
Bibliografia 78

5. Wpływ handlu towarami zaawansowanymi technologicznie na proces zbieżności realnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej - Izabela Młynarzewska-Borowiec 81
5.1. Handel towarami zaawansowanymi technologicznie a tempo „technologicznego doganiania" i wzrostu gospodarczego w świetle teorii 82
5.2. Handel towarami zaawansowanymi technologicznie krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 1990-2008 87
5.3. Proces konwergencji realnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 1990-2008 90
5.4. Wpływ handlu towarami z kategorii high-tech na wzrost gospodarczy wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej w świetle badań em­pirycznych 93
Streszczenie/Summary 97
Bibliografia 99

6. Wymiana handlowa Unii Europejskiej z krajami Ameryki Łacińskiej. Nowe trendy i uwarunkowania rozwoju - Monika Wyrzykowska 101
6.1. Wymiana handlowa Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską 102
6.2. Uwarunkowania rozwoju współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z krajami Ameryki Łacińskiej 105
Streszczenie/Summary 110
Bibliografia 111

Część II

7. Wzrost znaczenia usług w handlu międzynarodowym - Barbara Olbrych 115
7.1. Nowa rola usług 115
7.2. Bariery w świadczeniu usług w Unii Europejskiej i w ramach GATS 118
7.3. Usługi w obrotach międzynarodowych 123
7.4. Usługi w handlu zagranicznym Polski 125
Streszczenie/Summary 127
Bibliografia 128

8. Offshoring jako nowa tendencja w międzynarodowym handlu usługami - Magdalena Majchrzak 129
8.1. Cechy charakterystyczne międzynarodowej wymiany usług 130
8.2. Interpretacja i formy offshoringu usług 132
8.3. Kierunki rozwoju offshoringu usług i jego potencjalne skutki 134
8.4. Przesłanki stosowania offshoringu usług i jego potencjalne skutki 134
Streszczenie/Summary 137
Bibliografia 137

Część III

9. Znaczenie inwestycji zagranicznych oraz przemiany na rynku pracy w Chinach na przełomie XX i XXI w. - Anna Barwińska-Małajowicz, Katarzy­na Puchalska 141
9.1. Charakterystyka wybranych aspektów gospodarki Chin 141
9.2. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształtowanie się PKB w Chinach 142
9.3. Wykwalifikowana siła robocza warunkiem przeobrażenia się Chin z ?państwa wzrostowego? w ?państwo rozwojowe? 145
Streszczenie/Summary 150
Bibliografia 152

10. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rozwój gospodarczy Chin - Luiza Bednarowska 155
10.1. Polityka Chin wobec kapitału zagranicznego 156
10.2. Dynamika i wielkość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Chin 158
10.3. BIZ a zatrudnienie w Chinach 161
10.4. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny i bilans płatniczy Chin 162
10.5. Miejsce bezpośrednich inwestycji zagranicznych w inwestycjach ogółem w Chinach 164
10.6. Wpływ BIZ na zmiany struktury własnościowej firm oraz unowocześnienie produkcji przemysłowej 165
Bibliografia 167

11. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Malezji - Sebastian Domżalski 169
11.1. BIZ a zatrudnienie w świetle teorii 170
11.2. Wielkość zatrudnienia w Malezji 170
11.3. Pośredni wpływ BIZ na zatrudnienie 173
11.4. Zatrudnienie w specjalnych strefach ekonomicznych 173
11.5. Poziom wynagrodzeń pracowników 174
11.6. Zatrudnienie a struktura etniczna 175
11.7. Zatrudnienie a płeć 176
11.8. Zatrudnienie a podnoszenie kwalifikacji pracowników 176
Streszczenie/Summary 177
Bibliografia 178

Część IV

12. Perspektywy rozwoju ekonomicznego przedsiębiorstwa w drodze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i jej wpływ na rozwój go­spodarki światowej. Implikacje teoretyczne - Beata Kowalska 183
12.1. Zjawisko umiędzynarodowienia działalności gospodarczej 183
12.2. Uwarunkowania międzynarodowej strategii przedsiębiorstwa 186
12.3. Metody ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne 187
12.4. Bariery w procesie umiędzynarodowienia 190
12.5. Formy internacjonalizacji a korzyści procesu umiędzynarodowienia 191
12.6. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej a rozwój gospodarki światowej 194
Streszczenie/Summary 195
Bibliografia 196

13. Przedsiębiorstwa międzynarodowe w nowej teorii handlu międzynarodowego - Tomasz Białowąs 197
13.1. Modele pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa międzynarodowego działającego w warunkach konkurencji monopolistycznej 198
13.2. Modele oparte na kapitale wiedzy 199
13.3. Modele wewnątrzsektorowej heterogeniczności firm 200
13.4. Współczesna teoria przedsiębiorstwa a nowa teoria handlu międzynarodowego 202
13.5. Empiryczna weryfikacja założeń modelowych 206
Streszczenie/Summary 209
Bibliografia 210

14. Rosja a Forum Eksporterów Gazu - Honorata Nyga-Łukaszewska 213
14.1. Charakterystyka Gas Exporting Countries Forum 214
14.2. Potencjał organizacji 215
14.3. Analiza komparatywna OPEC I GECF 219
14.4. Swing producer - Rosja? 224
14.5. OPEC i GECF jako oligopole w warunkach przywództwa cenowego i kartelu 226
Streszczenie/Summary 229
Bibliografia 232

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu