Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju

Autorzy: Konrad Raczkowski, Magdalena Zioło (red.)
Rodzaj
50.00 36.00
Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-908-7
Data dodania:2017-06-19
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju
Rok wydania: 2017
Stron: 198


Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju to praca zbiorowa o istotnym znaczeniu z punktu widzenia teorii i praktyki finansów (...); stanowi ważne, kompleksowe i wnikliwe studium problemów oraz zagadnień ogniskujących się wokół: finansowania ochrony środowiska, kwestii wykluczenia finansowego, odpowiedzialnej i zielonej bankowości, czy roli finansów i państwa w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wszechstronność opracowania i sposób ujęcia problemu sprawia, że jest to ważny przyczynek do dyskusji i badań nad zrównoważonym rynkiem finansowym oraz zrównoważonymi systemami finansowymi.
Dr Stanisław Kluza,
Prezes Banku Ochrony Środowiska S.A.

Wstęp 9

Rozdział 1
Koncepcja „zrównoważenia" z perspektywy finansów - Robert Niemczyk 11
1.1. Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na paradygmat finansów 11
1.2. Zrównoważenie i równowaga finansowa jako wyzwanie dla współczesnych finansów w warunkach rozwoju samopodtrzymującego 22
1.3. Implementacja postulatów rozwoju zrównoważonego w działalności podmiotów sektora finansowego 26
1.4. Kierunki ewolucji współczesnych finansów w warunkach rozwoju zrównoważonego i ich wpływ na kształtowanie otoczenia społeczno-gospodarczego 33

Rozdział 2
Rynek finansowy jako stymulanta procesów wzrostu i rozwoju - Magdalena Zioło 37
2.1. Finanse a procesy wzrostu i rozwoju na tle dorobku myśli ekonomicznej 37
2.2. Współzależności pomiędzy rynkiem finansowym a rozwojem zrównoważonym w podejściu celowościowym 42
2.3. Zrównoważony rynek finansowy a perspektywa zielonego wzrostu i rozwoju zrównoważonego 47
2.4. Ekologiczny rynek kapitałowy jako nowy komponent rynku finansowego wspomagający rozwój zrównoważony 51
2.5. Wyzwania stojące przed rynkiem finansowym wobec postulatów równoważonego wzrostu i rozwoju 54

Rozdział 3
Instytucjonalny i prawny wymiar zrównoważonego rozwoju oraz finansów zrównoważonych - Magdalena Zioło 59
3.1. Ramy prawne dla kreowania rozwoju zrównoważonego 59
3.2. Inicjatywy międzynarodowe wspomagające rozwój finansów Zrównoważonych 65
3.3. Rola i rodzaje instytucji odpowiedzialnych za wspieranie i realizację postulatów zrównoważonego rozwoju oraz finansów zrównoważonych 70
3.4. Instytucjonalne ramy i instrumenty rozwoju zrównoważonego a postawy instytucji finansowych 73
3.5. Ryzyko ESG w finansach zrównoważonych i instytucjonalny aspekt zarządzania nim 78

Rozdział 4
Miejsce i rola państwa oraz finansów publicznych w kreowaniu ram dla wzmacniania zrównoważonego rozwoju - Magdalena Zioło, Konrad Raczkowski 83
4.1. Rozwój zrównoważony jako cel współczesnego demokratycznego państwa prawnego 83
4.2. Zrównoważony rozwój państwa a społeczna odpowiedzialność biznesu w gospodarce nieoficjalnej 87
4.3. Polityka konkurencyjności oraz stymulowanie innowacyjności jako aktywność państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju 92
4.4. Rola partnerstwa publiczno-prywatnego we wzmacnianiu rozwoju zrównoważonego 96
4.5. Instrumenty polityki podatkowej w stymulowaniu rozwoju zrównoważonego 99

Rozdział 5
Zjawisko wykluczenia i nierówności dochodowych jako wyzwanie dla finansów w warunkach rozwoju zrównoważonego a możliwości przeciwdziałania - Bartosz Rogojsza 107
5.1. Wykluczenie finansowe jako problem poznawczy współczesnych finansów 107
5.2. Nierówności dochodowe jako zagrożenie dla realizacji postulatów rozwoju zrównoważonego i wyzwanie dla sektora bankowo-finansowego 113
5.3. Konsekwencje wykluczenia finansowego i nierówności dochodowych wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju 121
5.4. Włączenie finansowe jako forma przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu 124
5.5. Narzędzia zmniejszania nierówności dochodowych i ich efektywność 131

Rozdział 6
Finansowanie ochrony środowiska a koncepcja zielonej bankowości - Dorota Miśkiewicz 137
6.1. Zielona bankowość i jej rola w kształtowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska 137
6.2. Źródła finansowania ochrony środowiska i uwarunkowania ich wyboru 143
6.3. Zielone produkty bankowo-finansowe i kierunki ich ewolucji 148
6.4. System zielonych inwestycji i jego znaczenie we wspieraniu ochrony środowiska 152
6.5. Ryzyko w finansowaniu projektów z zakresu ochrony środowiska i możliwości jego minimalizowania 157

Rozdział 7
Odpowiedzialne finanse oraz społecznie odpowiedzialna bankowość jako warunek konieczny dla realizacji postulatów rozwoju zrównoważonego - Mateusz Ciepłucha 161
7.1. Odpowiedzialne finanse jako koncepcja wypełniająca postulaty trzech filarów rozwoju zrównoważonego 161
7.2. Etyka i odpowiedzialność społeczna sektora finansowego a doświadczenia kryzysu finansowego 2008+ 166
7.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz społecznie odpowiedzialne inwestycje (SRI) jako szczególny rodzaj odpowiedzialności podmiotów sektora bankowo-finansowego 171
7.4. Implementacja i przestrzeganie koncepcji CSR i SRI w systemie bankowo-finansowym jako przesłanka wspomagająca realizację zamierzeń rozwoju zrównoważonego 175
7.5. Świadomość i odpowiedzialność finansowa a realizacja celów zrównoważonego rozwoju 177

Zakończenie 181
Bibliografia 185
Spis tabel 197
Spis rysunków 198

Konrad Raczkowski, dr hab., prof. nadz. SAN, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Laureat Nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk (2016) „za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów" w IX konkursie Komitetu Nauk o Finansach PAN. Od 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a w latach 2015-2016 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Pełni funkcje zarządcze i nadzorcze na rynku finansowym w Polsce. Jest członkiem Royal Economic Society, British Academy of Management, EURAM, czy PTE. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych, gospodarki nieoficjalnej oraz zarządzania w gospodarce. Więcej na: www.konradraczkowski.info

Magdalena Zioło, dr hab., prof. nadz. US, kierownik Zakładu Zrównoważonych Systemów Finansowych w Katedrze Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, laureatka III ogólnopolskiej nagrody w konkursie miesięcznika „Samorząd Terytorialny" na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji. W 2013 zrealizowała stypendium Fundacji Dekaban-Liddle, University of Glasgow Adam Smith Business School. Odbyła liczne zagraniczne staże naukowodydaktyczne oraz pobyty studialne m.in. w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członek zarządu krajowego PTE. Autorka ponad 100 prac naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych (w tym obcojęzycznych), głównie z dyscypliny finanse.

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu