• Budżetowanie w ochronie środowiska

Coraz częściej przedsiębiorstwa dążą do wpisania zasad społecznej odpowiedzialności w swoją działalność. Przejawem tego jest orientacja na zrów­noważony rozwój traktujący zasoby naturalne jako dobro szczególne, podlegające gospodarowaniu z zachowaniem zasady oszczędności i zgodności ze środowiskiem. Zaostrzane zostają również przepisy prawa regulujące przemysłowe wykorzystanie środowiska naturalnego i zasobów. Rośnie świadomooeć ekolo­giczna społeczeństwa (dostawców, odbiorców, pracowników). Wzrasta też zapotrzebowanie na różnorodne informacje dotyczące działalności, które są niezbędne do skutecznego zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie. Celem, jaki przyświecał zespołowi autorskiemu, było stworzenie kompendium wiedzy na temat budżetowania w ochronie środowiska i jego wykorzysta­nia w przedsiębiorstwie budującym społeczną odpowiedzialność. Ponadto, wykroczenie poza do tej pory przyjmowane ramy i pokazanie nowych tren­dów oraz możliwości zastosowania budżetowania w obszarze wsp

Podtytuł Budżetowanie w ochronie środowiska
Autor Beata Filipiak, Konrad Kochański, Piotr Szczypa
Rok wydania 2015
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 106
19.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-201-3

Coraz częściej przedsiębiorstwa dążą do wpisania zasad społecznej odpowiedzialności w swoją działalność. Przejawem tego jest orientacja na zrów­noważony rozwój traktujący zasoby naturalne jako dobro szczególne, podlegające gospodarowaniu z zachowaniem zasady oszczędności i zgodności ze środowiskiem.

Zaostrzane zostają również przepisy prawa regulujące przemysłowe wykorzystanie środowiska naturalnego i zasobów. Rośnie świadomooeć ekolo­giczna społeczeństwa (dostawców, odbiorców, pracowników). Wzrasta też zapotrzebowanie na różnorodne informacje dotyczące działalności, które są niezbędne do skutecznego zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.

Celem, jaki przyświecał zespołowi autorskiemu, było stworzenie kompendium wiedzy na temat budżetowania w ochronie środowiska i jego wykorzysta­nia w przedsiębiorstwie budującym społeczną odpowiedzialność. Ponadto, wykroczenie poza do tej pory przyjmowane ramy i pokazanie nowych tren­dów oraz możliwości zastosowania budżetowania w obszarze wspierającym zachowania ekologiczne przedsiębiorstwa. W książce Czytelnicy znajdą m.in.:
- zasady budowy systemu informacyjnego przedsiębiorstwa wspierającego działania na rzecz ochrony środowiska,
- funkcje rachunkowości finansowej i zarządczej rozszerzone o działania na rzecz środowiska,
- cele, zadania i elementy, kierunki i zastosowania budżetowania w ochronie środowiska,
- powiązania budżetowania z funkcjami zarządzania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na skuteczność i efektywność realizacji budżetu,
- relacje wpływów i wydatków, klasyfikacje i przebieg procesu budżetowania,
- budżetowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, z odniesieniem do klasyfikacji przedsięwzięć występujących w ochronie środowiska, wskazaniem na proces budżetowania przedsięwzięć oraz metody jego oceny.

Książka pozwala na utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu budżetowania w ochronie środowiska. Zawiera cenne wskazówki do poszukiwa­nia nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej w obszarze budowania społecznej odpowiedzialności i kształtowania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1.
Rachunkowość jako źródło informacji o ochronie środowiska w przedsiębiorstwie - Piotr Szczypa 7
1.1. Rachunkowość jako system informacyjny o ochronie środowiska w przedsiębiorstwie 7
1.2. Funkcje rachunkowości finansowej wspomagające działania na rzecz ochrony środowiska 10
1.3. Funkcje rachunkowości zarządczej wspomagające działania na rzecz ochrony środowiska 12
1.4. Narzędzia rachunkowości w ochronie środowiska 14

Rozdział 2.
System budżetowania w ochronie środowiska - Konrad Kochański 17
2.1. Istota budżetowania 17
2.2. Cel i zadania budżetowania w ochronie środowiska 19
2.3. Elementy systemu budżetowania w ochronie środowiska 22
2.4. Możliwości zastosowania budżetów w ochronie środowiska 28

Rozdział 3.
Budżetowanie w ochronie środowiska a funkcje zarządzania przedsiębiorstwem - Konrad Kochański 35
3.1. Budżetowanie w ochronie środowiska a planowanie 35
3.2. Budżetowanie w ochronie środowiska i jego wpływ na funkcję organizowania 40
3.3. Budżetowanie w ochronie środowiska a motywowanie 43
3.4. Budżetowanie w ochronie środowiska a kontrolowanie 47

Rozdział 4.
Budżetowanie wyników w ochronie środowiska - Piotr Szczypa 53
4.1. Pojęcie kosztów i przychodów 53
4.2. Klasyfikacja kosztów w ochronie środowiska 55
4.3. Klasyfikacja przychodów w ochronie środowiska 58
4.4. Budżetowanie przychodów, kosztów i wyników w ochronie środowiska 59

Rozdział 5.
Budżetowanie środków pieniężnych w ochronie środowiska - Piotr Szczypa 63
5.1. Pojęcie wpływów i wydatków środków pieniężnych w ochronie środowiska 63
5.2. Klasyfikacja wpływów i wydatków środków pieniężnych w ochronie środowiska 65
5.3. Budżetowanie środków pieniężnych w ochronie środowiska 67

Rozdział 6.
Budżetowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ochronie środowiska - Beata Filipiak 71
6.1. Klasyfikacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska 71
6.2. Budżetowanie przedsięwzięć proekologicznych w przedsiębiorstwie 76
6.3. Metody oceny przyszłych inwestycji w ochronie środowiska a budżetowanie 80
6.4. Budżetowanie kosztu kapitału 96
6.5. Budżetowanie wolnych przepływów pieniężnych 98
6.6. Ryzyko finansowe projektu a budżetowanie 101
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku