• Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania, ukierunkowane na wskazanie wizji przyszłości systemu finansów publicznych. Z jednej strony, tą ku której słusznie lub nie, zmierza, z drugiej zaś strony, tą do której dążyć powinien. Po „Systemie finansów publicznych", kolejny tom „Daniny publiczne" dopełnia wizji wyzwań Anno Domini 2010, jakie stoją przed finansami publicznymi w XXI wieku. Znaleźć tu można trudną i ciekawa tematykę dotyczącą zagadnień ogólnych i teorii prawa podatkowego. Zagadnienia szczegółowe z za­kresu prawa podatkowego, dewizowego i celnego oraz duży dział poświęcony podatkom i opłatom lokalnym, poszerzony także o inną problematykę do­tyczącą finansów samorządu terytorialnego. Poprzez analizę obecnego stanu prawa, potrzeb i niedostatków regulacji prawnych, autorzy poszukują od­powiedzi na pytanie: jakie winno być pra

Podtytuł Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku
Autor Anna Dobaczewska, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 355
29.00 21.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
29
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-211-2

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania, ukierunkowane na wskazanie wizji przyszłości systemu finansów publicznych. Z jednej strony, tą ku której słusznie lub nie, zmierza, z drugiej zaś strony, tą do której dążyć powinien.

Po „Systemie finansów publicznych", kolejny tom „Daniny publiczne" dopełnia wizji wyzwań Anno Domini 2010, jakie stoją przed finansami publicznymi w XXI wieku. Znaleźć tu można trudną i ciekawa tematykę dotyczącą zagadnień ogólnych i teorii prawa podatkowego. Zagadnienia szczegółowe z za­kresu prawa podatkowego, dewizowego i celnego oraz duży dział poświęcony podatkom i opłatom lokalnym, poszerzony także o inną problematykę do­tyczącą finansów samorządu terytorialnego. Poprzez analizę obecnego stanu prawa, potrzeb i niedostatków regulacji prawnych, autorzy poszukują od­powiedzi na pytanie: jakie winno być prawo finansowe w poruszanych przez nich dziedzinach w XXI wieku. Wiek ów jest oczywiście pretekstem do oderwania się od codzienności i spojrzenia na poszczególne działy prawa finansowego z pewnej perspektywy, czasem na nowo, a czasem w celu po­twierdzenia prawidłowości niektórych rozwiązań.

Czy jest możliwy świat bez danin publicznych, czy są one słusznym rozwiązaniem i należy się z nim godzić? To także pytania, które w dyskusji propono­wanej w serii: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku", powinny być poruszone i znaleźć swoją odpowiedź. Szerokie, z jednej strony, ale i tak wąskie, wymagające twórczego, może czasem nawet wizjonerskiego, patrzenia w przyszłość, z drugiej, podejście do problematyki finansów publicz­nych jest właściwe, oczekiwane i potrzebne by znaleźć cel i sens tworzenia i funkcjonowania prawa finansowego w przestrzeni publicznej i społecznej.

Wprowadzenie 9

Część I
Zagadnienia ogólne i teoria prawa podatkowego

1. Zamierzchły problem ustalania rozmiaru podatku - casus podatkomierza z kom ombo - Jan Głuchowski 13
2. Wykładnia operatywna w prawie podatkowym - Ryszard Mastalski 21
3. Pepper v. Hart (1992) czyli historia pewnego wyroku Izby Lordów - Bogumił Brzeziński 29
4. Jednolite standardy rachunkowości jako jeden z instrumentów harmonizacji systemów podatkowych - Hanna Litwińczuk 39
5. Tax relief: forms, functions, perspectives - Natalia Solovyeva 49
6. European Union and Russia: double taxation in the 21 century - Andrey Krasyukov 55
7. Instytucja interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w świetle uchwały Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. - Maciej Ślifirczyk 61
8. Nadpłata, zwrot podatku i odszkodowanie jako uprawnienia podatkowe w polskim prawie - Mariusz Popławski 69
9. Wpływ kryzysu gospodarczego (finansowego) na system podatkowy na przykładzie Hiszpanii - Jarosław Marczak 77
10. Nowa ustawa Ordynacja podatkowa w Republice Czeskiej z ukierunkowaniem na problematykę udzielania i dostępu do informacji w administracji podatko­wej - Damian Czudek 89
11. Dylematy wokół pojęcia i zakresu ryczałtu podatkowego - Robert Zieliński 97

Część II
Zagadnienia szczegółowe z zakresu prawa podatkowego

12. Kierunki ewolucji podatku akcyzowego - Witold Modzelewski 107
13. Przychody podatkowe a działalność zakładów ubezpieczeniowych - synteza problemu - Tomasz Nieborak 113
14. Podatki majątkowe w krajach zachodnioeuropejskich a rozwój bankowości offshore - Rafał Płókarz 121
15. Zwroty niedookreślone w procesie stosowania prawa podatkowego - Jacek Leńczuk 131
16. Przerzucanie ciężaru podatku jako negatywna przesłanka prawa do nadpłaty - Piotr Karwat 141
17. Andrei Vladimirovich Glotko 151
18. Opodatkowanie pożyczki partycypacyjnej - Marcin Jamroży 161
19. Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatku od towarów i usług - Artur Mudrecki 171
20. Legislation of Slot Machines in the Czech Republic (their local taxation, winnings taxation and comparison with polish legal area) - Alena Salinkova 181
21. Opodatkowanie spadków i darowizn w Polsce współczesnej - Jarosław Wierzbicki, Aleksander Werner 193

Część III
Zagadnienia szczegółowe z zakresu prawa dewizowego i celnego

22. Wyzwania dla prawa celnego w XXI wieku - Wiesław Czyżowicz 205
23. Polskie prawo dewizowe w warunkach członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - Wanda Wójtowicz 221
24. Usługi pośrednictwa celnego w postępowaniach celnych na Wspólnotowym Rynku Europejskim - Ewa Gwardzińska 231
25. Pojęcie subsydium według regulacji Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (SCM) Światowej Organizacji Handlu - Małgorzata Wró­blewska 239
26. Kontrowersyjne aspekty uregulowania opłat celnych - Andrzej Gorgol 247
27. Środki antydumpingowe jako prawnofinansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej - Anna Reiwer-Kaliszewska 255

Część IV
Podatki i opłaty lokalne oraz inna problematyka finansów samorządu terytorialnego

28. Samorządowe dochody z opłat lokalnych - dotychczasowe doświadczenia i warunki ich poboru w przyszłości - Marek Zdebel 263
29. Akty planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego - Krystyna Sawicka 273
30. Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej - wybrane aspekty - Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Ofiarska 285
31. Dotowanie organizacji pozarządowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia - Ewa Koniuszewska, Katarzyna Święch 297
32. Charge on Using Public Places - Michal Radvan 307
33. Subwencja jako instrument realizacji publicznych potrzeb wspólnot samorządowych - Rafał Bucholski, Wiesław Drabik 313
34. Procedura stanowienia miejscowego prawa podatkowego a przepisy o pomocy publicznej - Rafał Dowgier 323
35. Współuczestnictwo organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym - Bogumił Pahl 333
36. Yekaterina Nikolaevna Pop, Yevgeny Yevgenievich Shvakov 349
37. Natalia Vladimirovna Dolgova, Toskanai Aitmunovna Kuttubayeva 345

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku