• Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

Podtytuł E-book - cała książka
Autor Katarzyna Kozioł-Nadolna
Rok wydania 2014
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 332
29.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-127-6

Konkurencja, krótki cykl życia produktów, postęp technologiczny spowodowały, że proces innowacyjny stał się bardziej kosztowny i ryzykowny. Wymusiło to na przedsiębiorstwach dzielenie się ryzykiem w pracach B + R oraz współpracę z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami. W poszukiwaniu nowych źródeł wiedzy i innowacji przedsiębiorstwa lokują swoje działy badawczo-rozwojowe poza granicami macierzystego kraju, w różnych miejscach świata. Przenoszenie działalności B + R poza granice macierzystego kraju na ogół miało na celu przystosowanie produktów i usług do potrzeb kraju goszczącego oraz lokalnych warunków. Obecnie korporacje transnarodowe (KTN) szukają poza granicami kraju źródeł nowej wiedzy i technologii. Zmie­nił się zakres oddziaływania offshoringu - w ujęciu tradycyjnym był stosowany między krajami rozwiniętymi, obecnie w proces ten włączono kraje rozwijające się i Europy Środkowo-Wschodniej. Zjawisko internacjonalizacji działalności B + R nie jest nowe, ale w ostatnich latach bardzo wzrosło jej znacze­nie, a sam proces przeszedł ewolucję.

Głównym celem opracowania jest identyfikacja i ocena uwarunkowań, form oraz modeli internacjonalizacji działalności B + R w kształtowaniu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce. Dla osiągnięcia tego celu podjęto próbę sformułowania kierunków zmian w internacjonalizacji sfery B + R (modelowe ujęcie) i polityce innowacyjnej państwa.

Książka adresowana jest przede wszystkim do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, szczególnie z działów badawczo-rozwojowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej kształtujących politykę innowacyjną państwa oraz pracowników naukowych.

Wstęp 7

Rozdział 1
Procesy innowacyjne we współczesnej gospodarce - aspekt teoretyczny 17
1.1. Istota procesów innowacyjnych 17
1.2. Innowacje w teoriach i nurtach ekonomicznych 27
1.3. Modele procesów innowacyjnych (open versus closed innovation) 38

Rozdział 2
Teoretyczne podstawy internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej 59
2.1. Istota i rodzaje działalności badawczo-rozwojowej 59
2.2. Przegląd definicji oraz typologia internacjonalizacji działalności badawczej i rozwojowej 65
2.3. Motywy offshoringu działalności badawczo-rozwojowej 76
2.4. Determinanty internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej 82

Rozdział 3
Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej i procesów innowacyjnych w Polsce 93
3.1. Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce 93
3.2. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową i źródła ich finansowania 100
3.3. Polityka innowacyjna państwa 106

Rozdział 4
Współpraca organizacji w globalnej sieci badawczej jako determinanta aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 115
4.1. Globalizacja - zarys zjawiska 115
4.2. Podstawowe definicje i rodzaje globalnej sieci badawczej 120
4.3. Korporacje transnarodowe w globalnej sieci badawczej 131
4.4. Polityka innowacyjna Unii Europejskiej w świetle rozwoju globalnej sieci badawczej 137

Rozdział 5
Metodyczne aspekty pomiaru działalności badawczo-rozwojowej oraz internacjonalizacji sfery badawczo-rozwojowej 143
5.1. Metody badania działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw 143
5.2. Metody i mierniki oceny procesów internacjonalizacji sfery badawczo-rozwojowej 149
5.3. Projektowanie badań internacjonalizacji sfery badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach w Polsce 155
5.4. Identyfikacja korporacji transnarodowych mających centra badawczo-rozwojowe w Polsce 158

Rozdział 6
Kształtowanie procesów innowacyjnych oraz internacjonalizacji działalności badawczej i rozwojowej w wybranych przedsiębiorstwach w Polsce w la­tach 2000-2011 165
6.1. Uwarunkowania kształtowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce 165
6.2. Modele i uwarunkowania procesów internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach w Polsce 176
6.3. Współpraca w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce w kontekście uczestnictwa w globalnej sieci badawczej i modelu open innovation 181
6.4. Wybrane przykłady procesu internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach w Polsce 198
6.5. Pomiar internacjonalizacji działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach w Polsce 211
6.6. Próba modelowego ujęcia umiędzynarodowienia działalności badawczo-rozwojowej w polskich przedsiębiorstwach 220

Rozdział 7
Ocena i postulowane kierunki zmian w kształtowaniu procesów innowacyjnych i internacjonalizacji sfery badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wybranych państwach świata 223
7.1. Ocena uwarunkowań innowacyjności Polski na tle innych państw Unii Europejskiej 223
7.2. Analiza procesów umiędzynarodowienia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i wybranych państwach świata 239
7.3. Polityka wybranych państw świata na rzecz internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej 256
7.4. Ocena wpływu polityki innowacyjnej państwa i jej instrumentów na proces internacjonalizacji badań i rozwoju oraz innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce 267

Zakończenie 283
Załączniki 289
Bibliografia 301
Summary 323
Spis tabel 325
Spis rysunków 331

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku