• Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji

Podtytuł E-book - cała książka
Autor Zbigniew Spyra
Rok wydania 2014
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 288
29.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-062-0
Książka Zbigniewa Spyry jest jedną z nielicznych na polskim rynku publikacji podejmujących problematykę relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystry­bucji w sposób tak kompleksowy i udokumentowany. Dla lepszego zrozumienia poruszanej problematyki Autor trafnie dobiera przykłady oraz umiejętnie wykorzystuje możliwości graficznego przedstawienia wielu zjawisk i zależności. W kwestiach dotyczących badania relacji krajowych dostawców z za­granicznymi sieciami handlowymi zachowuje dystans i obiektywizm w sposób wyważony przedstawiając złożoną i wielopłaszczyznową diagnozę obecnego stanu i uwarunkowań, a także perspektywy i kierunki zmian.

Książka powinna zainteresować praktyków szukających możliwości pogłębienia swojej wiedzy, w tym przede wszystkim specjalistów z dziedziny dys­trybucji, menedżerów przedsiębiorstw handlowych krajowych i zagranicznych oraz menedżerów producentów - dostawców odpowiedzialnych za kształtowanie relacji z międzynarodowymi i krajowymi sieciami handlowymi.
Wprowadzenie.....................................................7

Rozdział 1
Istota kanałów dystrybucji we współczesnej gospodarce....................13
1.1. Funkcje i charakter kanałów dystrybucji w zmieniającym się otoczeniu rynkowym.....13
1.2. Podmioty kanałów dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych......17
1.2.1. Producent jako podmiot kanału dystrybucji....................19
1.2.2. Przedsiębiorstwo handlowe jako podmiot kanału dystrybucji......22
l .3. Dobór partnerów do współpracy w kanale dystrybucji..................28
1.3.1. Optyka producenta......................................28
1.3.2. Optyka przedsiębiorstwa handlowego........................30
1.4. Podstawowe problemy decyzyjne w sferze dystrybucji..................34

Rozdział 2
Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji.....43
2.1. Istota relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji...............43
2.2. Współdziałanie podmiotów w kanale dystrybucji - pojęcie, cechy, zasady ... 49
2.2.1. Modele współdziałania podmiotów w kanałach dystrybucji..........53
2.3. Konflikty między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji............64
2.3.1. Rozwiązywanie konfliktów w kanale dystrybucji................77
2.4. Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój współdziałania podmiotów w kanale dystrybucji.81
2.5. Ewolucja relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji............83
2.6. Współczesne tendencje w kształtowaniu relacji między podmiotami -
uczestnikami kanału dystrybucji........87

Rozdział 3
Metodyka badań relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji..........99
3.1. Relacje międzyorganizacyjne w kanale dystrybucji jako obiekt badań......99
3.2. Aspekty i dylematy metodyczne badania relacji między podmiotami
w kanałach dystrybucji...104
3.3. Modele przydatne do badania uwarunkowań relacji międzyorganizacyjnych
w kanałach dystrybucji. .109
3.4. Mierniki procesu współdziałania podmiotów w kanale dystrybucji........113

Rozdział 4
Handel detaliczny w systemie dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce...117
4.1. Znaczenie sektora handlu w Polsce i w wybranych krajach europejskich. ..117
4.2. Zagraniczne sieci handlowe w polskim systemie dystrybucji............124
4.2.1. Zagraniczna sieć handlowa - próba definicji pojęcia............124
4.2.2. Strategie wejścia zagranicznych sieci handlowych na polski rynek... 128
4.2.3. Podmioty zagraniczne działające w Polsce według form handlu detalicznego..........135
4.3. Instrumenty marketingowego oddziaływania zagranicznych sieci handlowych
na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce..........137
4.4. Marki własne w strategiach marketingowych zagranicznych sieci handlowych....158
4.4.1. Polityka marki w zagranicznych sieciach handlowych...........158
4.4.2. Kategorie marek własnych zagranicznych sieci handlowych rozwijane w Polsce...163
4.4.3. Marketingowe wyróżniki polityki marek własnych zagranicznych sieci handlowych
w Polsce...............172
4.4.4. Znaczenie marek własnych zagranicznych sieci handlowych na wybranych
rynkach produktowych w Polsce................175
4.4.5. Pozycjonowanie cenowe marek własnych zagranicznych sieci handlowych w Polsce........181
4.4.6. Perspektywy rozwoju marek własnych zagranicznych sieci handlowych w Polsce...............185
4.5. Podstawowe cele zagranicznych sieci handlowych w sferze dystrybucji na rynku
produktów konsumpcyjnych w Polsce..189
4.6. Współczesne przemiany i trendy w systemie dystrybucji międzynarodowej...194

Rozdział 5
Relacje między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji na rynku produktów
konsumpcyjnych w Polsce w świetle badań...205
5.1. Przebieg badań bezpośrednich i charakterystyka prób badawczych.......205
5.2. Motywy współdziałania krajowych dostawców z zagranicznymi sieciami handlowymi
na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce . . . 208
5.3. Ocena warunków współpracy krajowych producentów - dostawców i zagranicznych
sieci handlowych w kanale dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych...215
5.4. Identyfikacja pól konfliktów w kanale dystrybucji krajowy dostawca - zagraniczna
sieć handlowa na rynku produktów konsumpcyjnych.....223
5.5. Pozytywne i negatywne aspekty współpracy w sferze dystrybucji z zagranicznymi
sieciami handlowymi w opinii krajowych dostawców .... 233
5.6. Relacje zagranicznych sieci handlowych i krajowych producentów - dostawców
marek własnych w świetle badań.....................240
5.7. Perspektywy rozwoju procesu współdziałania krajowych dostawców i zagranicznych sieci
handlowych w sferze dystrybucji produktów konsumpcyjnych - prognoza procesu
do 2010 r....................255

Zakończenie.................................263
Bibliografia....................................269
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku