• Krajowy system innowacji w Polsce

Książka jest efektem ponad dziesięciu lat pracy naukowo-badawczej autora, którą rozpoczął w Uniwersytecie Szczecińskim i kontynuował od 2010 roku wraz z zespołem w Uniwersytecie Zielonogórskim. W tym czasie przebadano ankietowo ponad 7000 przedsiębiorstw sekcji przetwórstwo przemysłowe w Polsce w poszukiwaniu systemowych prawidłowości w zakresie realizowanej tam działalności innowacyjnej. Reguł rządzących systemem nie można zrozumieć z perspektywy jednostki (przedsiębiorstwa) i uogólnień, metodą dedukcji, przekładając na pełną zbiorowość podmiotów gospodarczych. Stąd pomysł, aby zbadać możliwie dużą ich grupę i ocenić jakie zasady rządzą krajowym systemem innowacji w Polsce. To oryginalne studium badawcze bazuje na analizach statystycznych przeprowadzonych na grupie 5209 przedsiębiorstw przemysłowych docelowo przyjętych do końcowych obliczeń (warstwowanie regionalne). Próba przebadania blisko 80 000 przedsiębiorstw trwała sześć lat. Poza autorskim systemowym badaniem ankietowym, auto

Podtytuł Krajowy system innowacji w Polsce
Autor Arkadiusz Świadek
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 374
90.00 65.70
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
63
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-013-8

Książka jest efektem ponad dziesięciu lat pracy naukowo-badawczej autora, którą rozpoczął w Uniwersytecie Szczecińskim i kontynuował od 2010 roku wraz z zespołem w Uniwersytecie Zielonogórskim. W tym czasie przebadano ankietowo ponad 7000 przedsiębiorstw sekcji przetwórstwo przemysłowe w Polsce w poszukiwaniu systemowych prawidłowości w zakresie realizowanej tam działalności innowacyjnej.


Reguł rządzących systemem nie można zrozumieć z perspektywy jednostki (przedsiębiorstwa) i uogólnień, metodą dedukcji, przekładając na pełną zbiorowość podmiotów gospodarczych. Stąd pomysł, aby zbadać możliwie dużą ich grupę i ocenić jakie zasady rządzą krajowym systemem innowacji w Polsce. To oryginalne studium badawcze bazuje na analizach statystycznych przeprowadzonych na grupie 5209 przedsiębiorstw przemysłowych docelowo przyjętych do końcowych obliczeń (warstwowanie regionalne). Próba przebadania blisko 80 000 przedsiębiorstw trwała sześć lat.

Poza autorskim systemowym badaniem ankietowym, autor skorzystał z danych skumulowanych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki nim dopełniono badanie przemysłu analizami instytucji otoczenia biznesu oraz sfery B+R w Polsce w latach 1994-2014.

Dzięki przeprowadzonym bogatym studiom literaturowym i dwóm równoległym badaniom empirycznym, autor sformułował szereg uwag, nierzadko krytycznych, pod adresem prowadzonej w Polsce polityki innowacyjnej, zwracając uwagę na jej częstą nieadekwatność w stosunku do potrzeb gospodarki. Specyfika kraju i poziom jego dojrzałości społeczno-ekonomicznej, to naturalne okoliczności wymagające uwzględnienia w programowaniu jego długofalowego rozwoju.

Wstęp 7

Rozdział 1
Teoretyczne rozważania o krajowym systemie innowacji 15
1.1. Przedsiębiorczość, innowacje i procesy innowacyjne w gospodarce - synteza założeń teoretycznych 15
1.2. Sieciowy kontekst procesów innowacji 25
1.3. Istota, koncepcja i ramy krajowego systemu innowacji (KSI) 41
1.4. Krajowy a regionalne i sektorowe systemy innowacji 60

Rozdział 2
Funkcjonalne obszary krajowego systemu innowacji 69
2.1. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw 69
2.2. Działalność sfery badawczo-rozwojowej 75
2.3. Funkcjonowanie ośrodków wsparcia innowacji 84
2.4. Polityka innowacyjna i jej instrumenty na poziomie krajowym i regionalnym 99

Rozdział 3
Uwarunkowania funkcjonowania KSI w gospodarce 111
3.1. Zaufanie i jego kontekst instytucjonalny w procesach innowacji 111
3.2. Fenomen kooperacji w mechanizmie transferu wiedzy nieformalnej 117
3.3. Zbliżenie przestrzenne w funkcjonowaniu sieci innowacyjnych 123
3.4. Bariery aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 137

Rozdział 4
Metodyczne uwarunkowania badań nad procesami innowacyjnymi 143
4.1. Prawdopodobieństwo warunkowe w identyfikacji prawidłowości statystycznych 143
4.2. Procedura konstrukcji modelu ekonometrycznego z dychotomiczną zmienną zależną typu probit 145
4.3. Identyfikacja, konstrukcja i uzasadnienie zastosowanego modelu badawczego 149

Rozdział 5
Dynamika zjawisk innowacyjnych w Polsce i jej regionach w latach 1994-2014 155
5.1. Wyznaczniki funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej 155
5.2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 165
5.3. Aktywność instytucji okołobiznesowych 171

Rozdział 6
Aktywność innowacyjna krajowego systemu przemysłowego w Polsce w latach 2007-2012 w świetle badań empirycznych 185
6.1. Wielkość i własność przedsiębiorstw - czynniki tradycyjne 185
6.2. Typ stosowanej technologii 201
6.3. Zasięg sprzedaży 210
6.4. Dostawca, odbiorca i łańcuch dostaw 220
6.5. Konkurowanie a współpracowanie 250
6.6. Wiek przedsiębiorstwa i jego lokalizacja 258
6.7. Źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej 264

Rozdział 7
Systemowa ocena procesów innowacji w krajowym przemyśle 273
7.1. Krytyczna analiza funkcjonowania KSI w Polsce w świetle przeprowadzonych badań 273
7.2. Ewolucja krajowego systemu innowacji w Polsce 291
7.3. Kierunki rozwoju systemu innowacji i strategiczne obszary wsparcia 296

Zakończenie 305
Summary 315
Bibliografia 317
Spis tabel 357
Spis rysunków 361
Załączniki 363

Dr hab. Arkadiusz Świadek, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, w blisko dwudziestoletniej pracy naukowej autor i współautor dwustu pięćdziesięciu publikacji, w tym czterech samodzielnych monografii.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku