• Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych

Podtytuł Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych
Autor Marcin Ślepko
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 237
51.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-486-0
Pomimo znaczącej liczby na rynku wydawniczym publikacji dotyczących rozwoju skupisk, relatywnie niewiele miejsca poświęcono zagadnieniu umiędzynarodowienia klastrów gospodarczych. Dotychczas nie zwrócono dostatecznej uwagi na możliwość zastosowania metod i narzędzi teorii biznesu międzynarodowego - w tym teorii produkcji międzynarodowej (paradygmat OLI) - do badania rozwoju i umiędzynarodowienia skupisk z udziałem różnych podmiotów, zwłaszcza zagranicznych. Istnieje potrzeba zbadania wszystkich aspektów wpływu ekspansji zagranicznej korpora­cji transnarodowych na internacjonalizację klastrów gospodarczych. W szczególności chodzi o ustalenie wpływu bezpośrednich form zaangażowa­nia korporacji - inwestycji zagranicznych i kooperacji. Istota tego wpływu jest trudna do ustalenia i dlatego stała się przedmiotem wnikliwej anali­zy w niniejszej książce. W analizie uwzględniono nowe podejście do biznesu międzynarodowego, związane z tworzeniem i transferem wiedzy przez korporacje.
Treść książki obejmuje tematykę związaną z biznesem międzynarodowym oraz międzynarodowymi stosunkami ekonomicznymi, wnosząc nowe ujęcie globalnej działalności korporacji transnarodowych w zakresie ich wpływu na umiędzynarodowienia klastrów gospodarczych w krajach gosz­czących. W publikacji zostały zaprezentowane przypadki funkcjonujących klastrów polskich i zagranicznych, ze szczegółową analizą indyjskiego klastra informatycznego Bangalore.

Wstęp 5
Rozdział 1

Klastry gospodarcze - aspekty teoretyczne 11

1.1. Definicje i koncepcje klastrów gospodarczych 11

1.2. Badanie potencjału rozwoju i efektywności klastrów 21

1.3. Umiędzynarodowienie klastrów w świetle teorii produkcji międzynarodowej 27

1.3.1. Zagadnienia internacjonalizacji klastrów gospodarczych 27

1.3.2. Korporacje transnarodowe oraz inne podmioty w umiędzynarodowieniu klastrów 36

1.4. Ocena literatury dotyczącej umiędzynarodowienia klastrów 45
Rozdział 2

Klastry gospodarcze - aspekty empiryczne 49

2.1. Warunki rozwoju klastrów gospodarczych 49

2.2. Klastry na świecie i w Polsce - informacja i charakterystyka 55

2.2.1. Przykłady klastrów na świecie 56

2.2.2. Przykłady klastrów w Polsce 64

2.3. Rozwój i umiędzynarodowienie klastra informatycznego Bangalore 68

2.3.1. Rozwój skupiska Bangalore 69

2.3.2. Znaczenie i rola korporacji transnarodowych w skupisku 73

2.3.3. Bangalore jako przykład ewolucji klastra ku powiązaniom transgranicznym 79

2.3.4. Organizacyjne, instytucjonalne i kulturowe aspekty ewolucji klastra w Bangalore 85

2.4. Ocena roli KTN w rozwoju klastrów gospodarczych w świetle doświadczeń międzynarodowych 91
Rozdział 3

Przemiany korporacyjnych mechanizmów ekspansji zagranicznej i oddziaływań ekonomicznych 95

3.1. Zmiany w kształtowaniu przewag konkurencyjnych przez KTN 95

3.1.1. Kształtowanie konkurencyjności przez KTN 96

3.1.2. Rozwój zasobów strategicznych i przewag konkurencyjnych firm 106

3.2. Ewolucja wykorzystania walorów lokalizacji 115

3.2.1. Zmiany kierunków wykorzystania walorów lokalizacji 115

3.2.2. Znaczenie mechanizmów aglomeracji 124

3.3. Rozwój struktur organizacyjnych korporacji i ich filii zagranicznych 130

3.4. Powiązania kooperacyjne i sieci biznesowe korporacji 139

3.5. Lokalne powiązania, oddziaływania i efekty zewnętrzne z udziałem korporacji transnarodowych 145

3.5.1. Współpraca z lokalnymi dostawcami i odbiorcami 146

3.5.2. Wpływ KTN na regionalne i lokalne rynki czynników wytwórczych i towarów 153

3.6. Ocena mechanizmów inwestycyjnego i kooperacyjnego w oddziaływaniu KTN na rozwój i umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych 157
Rozdział 4

Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych - ku syntezie badań 163

4.1. Podmioty działające w klastrach gospodarczych 163

4.2. Procesy rozwoju i umiędzynarodowienie współczesnych klastrów gospodarczych 176

4.3. Modele oddziaływania korporacji na klastry i ich umiędzynarodowienie 188

4.4. Ocena umiędzynarodowienia klastrów i roli podmiotów w tym procesie 207
Zakończenie 213

Bibliografia 221

Spis rysunków 235

Spis tabel 237

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku