• Usługa bancassurance dla jednostek samorządu terytorialnego

Podtytuł E-book - cała książka
Autor Hanna Kociemska
Rok wydania 2014
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 200
29.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-034-7
Książka prezentuje obszerne i kompleksowe omówienie usług bancassurance adresowanych do samorządu terytorialnego i świadczącej ją organizacji bancassurance. Należy podkreślić unikalność rozważań na temat możliwości wykorzystania tej usługi w polskim samorządzie terytorialnym; monografia ta jest jednym z pierwszych tak kompleksowych opracowań na temat bancassurance w sektorze samorządu terytorialnego.

Wykaz stosowanych skrótów i ważniejszych oznaczeń
Wprowadzenie
Rozdział I
Jednostka samorządu terytorialnego uczestnikiem na rynku finansowym
Specyfika JST jako jednostki gospodarującej (w zarysie)
Specyfika finansowa JST - w aspekcie dochodów i wydatków
Ryzyko w działalności JST
Podsumowanie
Rozdział II
Usługa bancassurance jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów
Finansowych JST
Określenie potencjalnych obszarów wykorzystania usługi bancassurance
Potencjalne usługi finansowania potrzeb bieżących JST
przez "organizację bancassurance"
Uwagi wprowadzające
Kasowa obsługa budżetu samorządowego
Factoring i usługi zabezpieczające z nim związane
Potencjalne usługi finansowania potrzeb rozwojowych JST
przez "organizację bancassurance"
Długoterminowe kredytowanie inwestycji
Leasing komunalny
Emisja obligacji
Emisja obligacji przychodowych jako szczególna forma emisji obligacji.
Sekurytyzacja aktywów
Usługa typu project finance
Podsumowanie i wnioski
Rozdział III
Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance po stronie podażowej.
Implikacje dla rozwoju usługi bancassurance oferowanej JST
Usługa bancassurance - definicja, zakres, forma świadczenia usługi dla JST
Konsolidacja obszarów działalności bankowej i ubezpieczeniowej w Polsce.
Możliwość aplikacji rozwiązań "organizacji bancassurance,, na rynku klienta samodrządowego
Przegląd stanu polskiego sektora bankowego i jego usług w zakresie
bancassurance (dla JST) na tle podstawowych trendów
rozwojowych w bankowości
Przegląd sektora ubezpieczeniowego i jego usług dla JST,
z uwzględnieniem obszaru bancassurance
Grupa Dexia jako przykład "organizacji bancassurance,, działającej
na europejskim i pozaeuropejskim rynku samorządu terytorialnego
Zakończenie
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku