• Aspekty funkcjonowania rynku FOREX w Polsce

Książka „Aspekty funkcjonowania rynku Forex w Polsce" stanowi doskonałe źródło wiedzy dla studentów, wykładowców z zakresu przedmiotów ekonomicznych czy też traderów zainteresowanych podjęciem inwestycji na jednym z obszarów rynku walutowego. Rynek Forex jest miejscem, gdzie przenikają się różnego rodzaju strategie inwestycyjne. Aby jednak opracować własne rozwiązania, niezbędne jest poznanie podstaw funkcjonowania tego rynku. Niniejsza monografia pozwoli poznać Czytelnikowi pojęcia związane z handlem na rynku Forex. W tym zakresie znajdziemy m.in. informacje nawiązujące do ryzyka, jakie niosą za sobą przeprowadzane operacje, a także sposoby jego ograniczania. Dopełnieniem poruszanej tematyki jest również przedstawienie zagadnień formalnoprawnych, jakie muszą być spełnione przed rozpoczęciem działalności inwestycyjnej na rynku Forex. Monografię wzbogacono również o treści związane z wybranymi metodami optymalizacji podatkowej, które mogą znaleźć zastosowanie przy opodatkowaniu transakcji kapitałowych.

Podtytuł Aspekty funkcjonowania rynku FOREX w Polsce
Autor Łukasz Furman, Anna Hańczyk
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 114
51.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-657-4
Książka „Aspekty funkcjonowania rynku Forex w Polsce" stanowi doskonałe źródło wiedzy dla studentów, wykładowców z zakresu przedmiotów ekonomicznych czy też traderów zainteresowanych podjęciem inwestycji na jednym z obszarów rynku walutowego.
Rynek Forex jest miejscem, gdzie przenikają się różnego rodzaju strategie inwestycyjne. Aby jednak opracować własne rozwiązania, niezbędne jest poznanie podstaw funkcjonowania tego rynku. Niniejsza monografia pozwoli poznać Czytelnikowi pojęcia związane z handlem na rynku Forex. W tym zakresie znajdziemy m.in. informacje nawiązujące do ryzyka, jakie niosą za sobą przeprowadzane operacje, a także sposoby jego ograniczania. Dopełnieniem poruszanej tematyki jest również przedstawienie zagadnień formalnoprawnych, jakie muszą być spełnione przed rozpoczęciem działalności inwestycyjnej na rynku Forex.
Monografię wzbogacono również o treści związane z wybranymi metodami optymalizacji podatkowej, które mogą znaleźć zastosowanie przy opodatkowaniu transakcji kapitałowych.

Wstęp 7

Rozdział 1
Podstawowe informacje o rynku Foreign Exchange Market 9
1.1. Ulokowanie rynku walutowego. Zarys historyczny 9
1.2. Podział rynku Forex 11
1.3. Uczestnicy handlu 14
1.4. Instrumenty i przedmioty obrotu na rynku Forex 15
1.5. Podstawowa terminologia 21

Rozdział 2
Aspekty handlu indywidualnego 27
2.1. Rodzaje zleceń 27
2.2. Typy brokerów 30
2.3. Proces rozpoczęcia handlu 33

Rozdział 3
Elementy ryzyka na rynku Forex 37
3.1. Defi nicje i źródła ryzyka 37
3.2. Rodzaje ryzyka 42
3.3. Czynniki kształtujące ryzyko inwestycji na rynku Forex 48
3.4. Sposoby ograniczania ryzyka 50
3.5. Zarządzanie ryzykiem w aspekcie dokonywanych transakcji 53

Rozdział 4
Najpopularniejsze metody prognozowania zmian kursu 57
4.1. Analiza fundamentalna 57
4.2. Analiza techniczna 62
4.2.1. Istota analizy technicznej 62
4.2.2. Odczytywanie informacji z wykresu świecowego 67
4.2.3. Wskaźniki i oscylatory 72
4.3. Podstawowe strategie handlowe 75

Rozdział 5
Wymogi formalno-prawne przeprowadzania transakcji na rynku Forex 77
5.1. Umowa na prowadzenie rachunku brokerskiego 77
5.2. Sposoby opodatkowania transakcji kapitałowych 82
5.3. Możliwe sposoby optymalizacji podatkowej związane z transakcjami kapitałowymi 87

Rozdział 6
Sytuacja na rynku Forex wśród polskich inwestorów 91
6.1. Organizacja rynku brokerów w Polsce 91
6.2. Analiza osób inwestujących na rynku Forex w Polsce 98
6.3. Wnioski dla rozwoju transakcji i rynku Forex 104

Zakończenie 107
Bibliografia 109
Monografie i artykuły 109
Źródła internetowe 111
Akty prawne 112

Recenzja: dr hab. Iwona Przychocka, prof. AFiB

Monografie i artykuły
Adamska A., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - podstawowe zagadnienia [w:] Fierla A. (red.) Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2009.
Allais M., The foundations of a positive theory of choice involving risk and a criticism of the postulates and axioms of the American School (1952). In: Expected utility hypotheses and the Allais paradox. Springer, Dordrecht, 1979.
Baumol W.J., The transactions demand for cash: An inventory theoretic approach, "The Quarterly journal of economics", Vol. 66, No. 4, 1952.
Begg D., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1992.
Biegański M., Janc A., (red.), Hedging i nowoczesne usługi finansowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Borkowski P., Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.
Daniluk M., Ryzyko inwestycyjne na rynkach finansowych, Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, nr 6(1-4), 2012.
Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Dzieża J.A., Zarządzanie ryzykiem finansowym, czyli jak się zabezpieczyć?, artykuł opublikowany na stronie: https://www.cire.pl/publikacje/zarzryz.pdf.
Fishburn P.C., & Kochenberger G.A., Two-piece von Neumann-Morgenstern utility functions. Decision Sciences, no 10(4), 1979.
Grzyl B., Ryzyko, identyfikacja i ocena ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego w aspekcie działań logistycznych, „Autobusy, Technika, Eks-ploatacja, Systemy Transportowe" nr 3/2013.
Hańczyk A., Analiza techniczna jako metoda prognozowania ruchów cenowych instrumentów finansowych na przykładzie Sanok Rubber Company SA, Problems of Economics and Law, nr 6(1), 2021.
Jajuga K., Ogólne zasady finansowania, Wydawca: Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Wydanie 2 uaktualnione, 2007, publikacja elektroniczna na stronie: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ogolne_zasady_inwestowania_2520.pdf (dostęp: 28.08.2022).
Johnson G.L., Handling problems of risk and uncertainty in farm management analysis. Journal of Farm Economics, 34(5), 1952.
Knight F., Risk, uncertainty and profit, First Edition, The Riverside Press Cambridge, 1921.
Kochan K., FOREX w praktyce, Vademecum inwestora walutowego, HELION, Gliwice, 2019.
Kucia-Guściora B., Ustalenie i zmiana rezydencji podatkowej - skutki dla osób fizycznych. Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, nr 11(4), 2019.
Kudła J., Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2009.
Kurzajewski M., Nowalińska D., Zysk a ryzyko na rynku Forex. Poradnik klienta usług finansowych, Komisja Nadzoru Finansowego, War-szawa 2017, publikacja elektroniczna: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Zysk%20a%20ryzyko%20na%20rynku%20Forex_59289.pdf.
Markowitz H., The utility of wealth. Journal of political Economy, no 60(2), 1952.
Marschak J., Neumann's and Morgenstern's new approach to static economics. Journal of Political Economy, 54(2), 1946.
Michalak J., Refleksje nad pojęciem ryzyka, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, ROK LXVI, zeszyt 1, 2004.
Michalski T., Ryzyko w działalności człowieka. Podstawy ubezpieczeń - mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa, 2000.
Miciuła I., Modelowanie i prognozowanie wielkości kursu walutowego. Studia i Prace WNEIZ US, (31/1), 2013.
Miciuła I., Instrumenty finansowe na rynku walutowym oraz znaczenie ich innowacyjności dla gospodarki międzynarodowej. Studia i Prace WNEIZ US, nr 37/1, 2014.
Miciuła I., Instrumenty finansowe na rynku walutowym oraz znaczenie ich innowacyjności dla gospodarki międzynarodowej. Studia i Prace WNEIZ US, (37/1), 2014.
Mitręga-Niestrój K., Finansjalizacja międzynarodowych rynków surowców, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, seria: Finanse-nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy), nr 174, 2011.
Nison S., Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, Wig Press, Warszawa, 1995.
Nowak E., Statystyczne metody szacowania ryzyka w audycie wewnętrznym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 16, 2009.
Qutreville J.F., Theory and practice of insurance, Kluwer Academic Publishing Edition, 1998.
Pawłowski B., Notyfikacja - obowiązek informowania UE o projektowanych krajowych aktach prawnych, INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze, Biuro Analiz Sejmowych, nr 9 (213), 2016.
Podlewski J., Ryzyko gospodarcze. Wydawnictwo Galan, 2009.
Poszwa M., Źródła przychodów a konstrukcja rachunku wyniku podatkowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 506, 2018.
Samuelson P.A., Probability, utility, and the independence axiom. "Econometrica: Journal of the Econometric Society", 1952.
Surdel P., Podstawy giełdy walutowej, Wydanie III, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice, 2008.
Varian Hal R., Estimating risk aversion from Arrow-Debreu portfolio choice, "Econometrica: Journal of the Econometric Society", 1988.
Wold H., Shackle G.L., Savage L.J., Ordinal preferences or cardinal utility?. Econometrica: Journal of the Econometric Society, Oct, 1952, Volume 20, Issue 4.
Wójcik P., Kabarowski T., Kryptowaluty od zera, Novae Res, Gdynia, 2020, s. 11,49-51.
Zaborowski H., Zarządzanie ryzykiem na rynku walutowym Forex. „Nowoczesne Systemy Zarządzania" nr 12(4), 2017.
Zawiła-Niedźwiecki J., Pojęcie ryzyka operacyjnego i klasyfikacja jego rodzajów, Przegląd Organizacji nr 6/2010.
Źródła internetowe
Analiza techniczna, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_techniczna.
Co to jest broker Market Maker?, https://rankia.pl/brokerzy/co-to-jest-broker-market-maker/.
Daytrading, https://bossafx.pl/edukacja/analiza/daytrading.
Egzotyczne pary walutowe (egzotyki), https://www.fortrade.com/pl/glossary/exotic-currency-pairs-exotics/
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, strona internetowa: https://www.eba.europa.eu/languages/home_pl
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
https://forexrev.pl/polscy-brokerzy-forex/
https://mfiles.pl/pl/index.php/Ryzyko
https://taxfoundation.org/2021-international-tax-competitiveness-index.
https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/o-banku/biuro-maklerskie.html
https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/o-banku/nagrody-i-wyroznienia.html
https://www.fxmag.pl/
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_kontraktow_na_roznice_CFD_66691.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_kontraktow_na_roznice_CFD_66691.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/stanowisko_Forex_35192.pdf
https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/Firmy_inwestycyjne_i_Agenci_firm_inwestycyjnych (dostęp 01.11.2022)
https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/Firmy_inwestycyjne_i_Agenci_firm_inwestycyjnych/notyfikowane_zagraniczne_firmy_inwestycyjne
https://www.mdm.pl/bm/mforex
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/obroty.html
https://www.tms.pl/
Ile jest walut na świecie?, https://www.easysend.pl/blog/ile-jest-walut-na-swiecie/
Jak działa broker Forex ECN?, https://www.fxmag.pl/artykul/jak-dziala-broker-forex-ecn-czy-kazdy-broker-ecn-to-prawdziwy-ecn-czy-ecn-jest-zawsze-lepszy-niz-market-maker-mm
Jak działa broker STP?, https://www.fxmag.pl/artykul/jak-dziala-broker-stp-czym-charakteryzuje-sie-model-stp-i-na-czym-zarabia-broker-stp-straight-through-processing
Kurs EUR/USD FOREX, https://www.bankier.pl/waluty/kursy-walut/forex/EURUSD
Pomniejsze pary walutowe (tzw. Minors), https://www.fortrade.com/pl/glossary/minor-currency-pairs-minors/
Rodzaje zleceń, https://bossafx.pl/edukacja/pips-punkt-spread/rodzaje-zlecen
Sprawozdanie finansowe OANDA TMS Brokers S.A. w Warszawie sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Dodatko-we informacje i objaśnienia, s. 22 zamieszczone w Przeglądarce Dokumentów Finansowych na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df.
Strategie hedgingowe na rynku Forex, czyli hedging walutowy FX, https://admiralmarkets.com/pl/education/articles/forex-strategy/hedging.
Swing trading, https://www.xtb.com/pl/edukacja/swing-trading-co-to-jest-swing-trading.
System Bretton Woods, 2021, https://forexpolska.pl/forex/troche-o-historii/.
Akty prawne
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmienia-jąca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (przekształcenie) L 173/349.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. 2020, poz. 1922).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 z późn. zm.).
Ustawa z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku