• Automatyzacja przepływów pracy z Microsoft Power Automate. Transformacja cyfrowa procesów biznesowych. Wydanie II

Płynne przepływy pracy są warunkiem efektywności w biznesie. Niekiedy jednak uzyskanie tego stanu bywa utrudnione przez konieczność korzystania z wielu oddzielonych od siebie narzędzi, aplikacji czy systemów. Rozwiązaniem tych problemów jest Microsoft Power Automate - narzędzie biznesowe, które nie wymaga użycia dużej ilości kodu, a poprawia wydajność pracy, zaprojektowane w celu ułatwienia automatyzacji w wypadku aplikacji zarówno lokalnych, jak i umieszczonych w chmurze.

Podtytuł Automatyzacja przepływów pracy z Microsoft Power Automate. Transformacja cyfrowa procesów biznesowych. Wydanie II
Tytuł oryginalny Workflow Automation with Microsoft Power Automate: Use business process automation to achieve digital transformation with minimal code, 2nd Edition
Autor Aaron Guilmette
Tłumaczenie Piotr Pilch
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 384
Wydawnictwo Helion
87.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-832-2689-7

Płynne przepływy pracy są warunkiem efektywności w biznesie. Niekiedy jednak uzyskanie tego stanu bywa utrudnione przez konieczność korzystania z wielu oddzielonych od siebie narzędzi, aplikacji czy systemów. Rozwiązaniem tych problemów jest Microsoft Power Automate - narzędzie biznesowe, które nie wymaga użycia dużej ilości kodu, a poprawia wydajność pracy, zaprojektowane w celu ułatwienia automatyzacji w wypadku aplikacji zarówno lokalnych, jak i umieszczonych w chmurze.
Oto obszerne i praktyczne wprowadzenie do pracy z usługą Power Automate. Pokazano tu, jak skonfigurować zautomatyzowane przepływy pracy, nawet jeśli procesy biznesowe wymagają korzystania z setek aplikacji. Wyjaśniono, w jaki sposób korzystać z łączników, wyzwalaczy i akcji, przedstawiono też metody zarządzania danymi użytkowników, dokumentami i zatwierdzeniami. W tym wydaniu książki zaprezentowano również nowe możliwości usługi Power Automate, takie jak zastosowanie narzędzia RPA do automatyzacji starszych aplikacji, interakcja z interfejsem API aplikacji Microsoft Graph i korzystanie z modeli sztucznej inteligencji w celu przeprowadzenia analizy sentymentu. Treść została uzupełniona rzeczywistymi przykładami i praktycznymi projektami, które pokazują, jak zastępować powtarzające się zadania nowoczesną technologią.

Dzięki książce:
• płynnie rozpoczniesz pracę z usługą Power Automate
• zautomatyzujesz przepływy pracy i połączysz ze sobą aplikacje biznesowe
• dostosujesz przepływy aplikacji Power Automate Desktop do swoich wymagań
• nauczysz się tworzyć złożone bazy danych i przepływy zatwierdzania
• poznasz podstawowe możliwości narzędzia RPA
• skorzystasz z analizy sentymentu opartej na modelu AI

O autorze
O recenzentach
Przedmowa

ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do usługi Microsoft Power Automate
Czym jest usługa Power Automate?
Wybór tego, co ma być automatyzowane
Przegląd ogólnej terminologii
Proces biznesowy
Przepływ pracy
REST
Terminologia towarzysząca usłudze Power Automate
Przepływ
Łączniki
Wyzwalacze
Kroki
Akcje
Warunki
Usługa Dataverse
Bramy
Szablony
Pakiety
Rozgałęzianie
Uzyskiwanie usługi Power Automate
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. Rozpoczęcie pracy z usługą Power Automate
Logowanie w usłudze Power Automate
Interfejs portalu internetowego użytkownika
Interfejs aplikacji mobilnej
Interfejs aplikacji Power Automate Desktop
Interfejs administracyjny
Tworzenie pierwszego przepływu
Komponenty przepływu
Tworzenie i wykonywanie przepływu
Sprawdzanie przepływu
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. Korzystanie z poczty elektronicznej
Łączniki i akcje powiązane z pocztą elektroniczną
Korzystanie z poczty elektronicznej
Wczytywanie wiadomości pocztowych
Obsługa załączników
Wysyłanie wiadomości pocztowej
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4. Kopiowanie plików
Łączniki i akcje powiązane z plikami
Praca z plikami
Kopiowanie plików do witryny programu SharePoint
Publikowanie plików w usłudze Dropbox
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 5. Tworzenie przepływów z przyciskiem
Informacje o przepływach z przyciskiem
Tworzenie przepływu z przyciskiem wysyłającego wiadomość pocztową kierownikowi
Wykonywanie przepływu z przyciskiem
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 6. Generowanie powiadomień wypychanych
Informacje o powiadomieniach wypychanych
Konfigurowanie powiadomienia dla wiadomości pocztowych pochodzących od kierownika
Warunki - wprowadzenie
Tworzenie przepływu
Sprawdzanie powiadomienia
Przebudowa przepływu
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 7. Korzystanie z udostępnionych przepływów
Przepływy zespołowe
Udostępnianie przepływu w chmurze
Udostępnianie przepływu pulpitu
Tworzenie podstawowego przepływu pulpitu
Udostępnianie przepływu pulpitu
Udostępnianie przepływu tylko z uprawnieniami do uruchamiania
Zarządzanie udostępnionymi przepływami
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 8. Korzystanie z warunków
Operatory warunków
Ocenianie obiektów
Użycie wyrażeń i wielu warunków
Dodawanie wielu warunków
Dodawanie grup warunków
Zastosowanie warunku przełącznika
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 9. Wprowadzenie do zatwierdzeń
Usługa Dataverse
Tworzenie przepływu zatwierdzania
Tworzenie witryny i listy programu SharePoint
Tworzenie zatwierdzenia
Dodawanie wydarzeń kalendarzowych i powiadomień
Uruchamianie przepływu
Reagowanie na prośby o zatwierdzenie
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 10. Obsługa wielu zatwierdzeń
Użycie zatwierdzeń sekwencyjnych
Użycie zatwierdzeń równoległych
Radzenie sobie z rozbudowanymi scenariuszami
Mieszane typy zatwierdzeń
Konieczność zatwierdzenia przez każdego
Tworzenie podstawowego zatwierdzenia sekwencyjnego
Konfigurowanie wymagań wstępnych
Tworzenie przepływu
Testowanie przepływu
Dodawanie rozgałęzień równoległych
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 11. Publikowanie zatwierdzeń w usłudze Teams
Przepływ
Określanie wymagań wstępnych
Witryna programu SharePoint
Aplikacja usługi Power Automate dla usługi Teams
Konfigurowanie przepływu zatwierdzania pod kątem użycia usługi Teams
Uzyskiwanie informacji od osoby kierującej prośbę
Tworzenie zatwierdzenia
Zwracanie odpowiedzi
Testowanie przepływu
Wysłanie prośby o zatwierdzenie
Zatwierdzenie prośby
Sprawdzenie odpowiedzi
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 12. Zastosowanie bazy danych
Łączniki, wyzwalacze i akcje baz danych
Wyzwalacze
Akcje
Nawiązywanie połączenia z bazą danych
Tworzenie serwera
Tworzenie bazy danych
Tworzenie tabeli bazy danych
Tworzenie połączenia z bazą danych
Dodawanie zawartości do bazy danych
Tworzenie przepływu
Uruchamianie przepływu
Weryfikowanie przepływu
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 13. Korzystanie z aplikacji Microsoft Forms
Wyzwalacze i akcje łącznika aplikacji Forms
Wyzwalacze
Akcje
Tworzenie podstawowego formularza
Przetwarzanie formularza za pomocą usługi Power Automate
Testowanie przepływu
Weryfikowanie wyniku
Przeglądanie historii uruchomień
Sprawdzanie danych SQL
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 14. Akceptowanie danych zapewnianych przez użytkownika
Opcje zapewniania danych przez użytkownika
Tworzenie przepływu używającego wszystkich wariantów wprowadzania danych
Określanie wymagań wstępnych
Tworzenie przepływu
Wykonywanie przepływu
Weryfikowanie wykonywania przepływu
Dodatkowe działania
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 15. Automatyzowanie usługi Azure AD
Wymagania techniczne
Zaznajomienie się z łącznikami i akcjami
Akcja protokołu HTTP
Analizowanie danych JSON
Tworzenie tabeli CSV
Określanie wymagań wstępnych
Konfigurowanie aplikacji usługi Azure AD
Tworzenie klucza tajnego klienta
Tworzenie przepływu HTTP
Gromadzenie danych
Analizowanie danych wyjściowych
Tworzenie raportu
Testowanie przepływu
Weryfikowanie przepływu
Dodatkowe działania
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 16. Wprowadzenie do narzędzia RPA (Robotic Process Automation)
Wymagania techniczne
Akcje i przekazywanie zmiennych
Uruchamianie przepływu utworzonego za pomocą usługi Power Automate w celu realizacji działania w zwykłej aplikacji
Przekazywanie zmiennych
Rejestrator usługi Power Automate
Określanie wymagań wstępnych
Konfigurowanie aplikacji Power Automate Desktop
Konfigurowanie bazy danych aplikacji Microsoft Access
Konfigurowanie lokalnej bramy danych firmy Microsoft
Konfigurowanie przepływu RPA
Konfigurowanie struktury przepływu
Konfigurowanie aplikacji, która zostanie uruchomiona
Uruchamianie rejestratora usługi Power Automate
Aktualizowanie zmiennych
Finalizowanie przepływu
Testowanie przepływu
Weryfikowanie przepływu
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 17. Wprowadzenie do modeli sztucznej inteligencji
Wprowadzenie do modeli AI
Wymagania techniczne
Określanie wymagań wstępnych
Tworzenie ankiety aplikacji Forms
Tworzenie skoroszytu programu Excel
Tworzenie przepływu analizy sentymentu
Testowanie przepływu
Sprawdzanie danych wyjściowych
Dodatkowe działania
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 18. Eksportowanie, importowanie i dystrybuowanie przepływów
Eksportowanie przepływu
Importowanie przepływu
Dystrybuowanie przepływu
Wysyłanie przepływu za pośrednictwem usługi Power Automate
Publikowanie przepływu jako szablonu w galerii
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 19. Monitorowanie przepływów i rozwiązywanie problemów z nimi związanych
Monitorowanie przepływów
Wyświetlanie historii uruchomień
Ponowne przesyłanie przepływu
Sprawdzanie raportów błędów wysyłanych w wiadomości pocztowej
Usuwanie błędów związanych z uwierzytelnianiem
Analizowanie szczegółowych błędów za pomocą kontrolera przepływu
Kody błędów
Znajdowanie dodatkowych zasobów
Podsumowanie

Aaron Guilmette zajmuje stanowisko kierownicze w firmie Microsoft, zajmuje się technologiami służącymi do automatyzacji i pracy grupowej, takimi jak Teams, Exchange Online, Power Automate i Azure Active Directory. Mieszka niedaleko Michigan w stanie Detroit. Gdy nie jest zajęty rozwiązywaniem problemów technicznych, piecze znakomitą pizzę.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku