• Determinanty użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowych

Książka prezentuje problematykę użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowej. Podjęto w niej próbę rozpoznania głównych czynników determinujących użyteczność informacji finansowych, prezentowanych w raportach finansowych z punktu widzenia zróżnicowanych potrzeb informacyjnych interesariuszy. W publikacji zaprezentowano następujące zagadnienia: • znaczenie informacji dla użytkowników raportów finansowych, • identyfikację interesariuszy informacji finansowych tworzonych w systemie rachunkowości i ich potrzeb informacyjnych, • istotę raportowania finansowego i rodzaje sprawozdań finansowych, • cele, użyteczność i ograniczenia sprawozdań finansowych, • cechy użytecznego sprawozdania finansowego w powiązaniu z nadrzędnymi zasadami rachunkowości, • zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego sporządzanego zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSSF, • ewolucję modelu raportowania finansowego i niefinansowego. „Monografia jest wartościowym opracowaniem, a do jej najistotniejszych atutów należy zaliczyć: • prezentowanie różnorodnych informacji w danym temacie w sposób zwięzły bez utraty wartości poznawczej; • rzetelne i jednocześnie krytyczne podejście Autorek do poruszanej problematyki; • logiczną i jasną argumentację oraz prezentowanie treści w formie tabel i rysunków (...). Książka ta, z uwagi na duże walory poznawcze (naukowe) i praktyczne, jest dedykowana do szerokiego grona odbiorców. Z zainteresowaniem powinni ją przeczytać zarówno pracownicy działów finansowo-księgowych, jak i studenci kierunków ekonomicznych, a przede wszystkim osoby wykorzystujące w swojej pracy sprawozdania finansowe". dr hab. Piotr Szczypa, prof. Politechniki Warszawskiej, fragment recenzji

Podtytuł Determinanty użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowych
Autor Ewa Maćkowiak, Lucyna Poniatowska
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 150
55.00 38.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-533-1
Książka prezentuje problematykę użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowej. Podjęto w niej próbę rozpoznania głównych czynników determinujących użyteczność informacji finansowych, prezentowanych w raportach finansowych z punktu widzenia zróżnicowanych potrzeb informacyjnych interesariuszy.
W publikacji zaprezentowano następujące zagadnienia:
• znaczenie informacji dla użytkowników raportów finansowych,
• identyfikację interesariuszy informacji finansowych tworzonych w systemie rachunkowości i ich potrzeb informacyjnych,
• istotę raportowania finansowego i rodzaje sprawozdań finansowych,
• cele, użyteczność i ograniczenia sprawozdań finansowych,
• cechy użytecznego sprawozdania finansowego w powiązaniu z nadrzędnymi zasadami rachunkowości,
• zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego sporządzanego zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSSF,
• ewolucję modelu raportowania finansowego i niefinansowego.


„Monografia jest wartościowym opracowaniem, a do jej najistotniejszych atutów należy zaliczyć:
• prezentowanie różnorodnych informacji w danym temacie w sposób zwięzły bez utraty wartości poznawczej;
• rzetelne i jednocześnie krytyczne podejście Autorek do poruszanej problematyki;
• logiczną i jasną argumentację oraz prezentowanie treści w formie tabel i rysunków (...).
Książka ta, z uwagi na duże walory poznawcze (naukowe) i praktyczne, jest dedykowana do szerokiego grona odbiorców. Z zainteresowaniem powinni ją przeczytać zarówno pracownicy działów finansowo-księgowych, jak i studenci kierunków ekonomicznych, a przede wszystkim osoby wykorzystujące w swojej pracy sprawozdania finansowe".
dr hab. Piotr Szczypa, prof. Politechniki Warszawskiej, fragment recenzji

Wstęp 7

Rozdział 1
Rola i znaczenie informacji dla użytkowników raportów finansowych - Ewa Maćkowiak 9
1.1. Istota i cechy informacji 11
1.2. Informacje finansowe jako rodzaj informacji ekonomicznej 13
1.3. Informacje niefinansowe jako uzupełnienie informacji finansowych 17
1.4. Użytkownicy raportów finansowych i ich potrzeby informacyjne 22

Rozdział 2
Sprawozdanie finansowe jako podstawowy rodzaj raportu finansowego - Lucyna Poniatowska 33
2.1. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych 35
2.2. Źródła prawa i wymogi formalne sprawozdań finansowych 44
2.3. Cele, użyteczność i ograniczenia sprawozdania finansowego 56
2.4. Cechy użytecznego sprawozdania finansowego w powiązaniu z nadrzędnymi zasadami rachunkowości 63

Rozdział 3
Zakres i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego - Lucyna Poniatowska 73
3.1. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 75
3.2. Zakres informacyjny pełnego sprawozdania finansowego 81
3.3. Uproszczone sprawozdania finansowe i ich zakres informacyjny 96
3.4. Struktura i treść sprawozdania finansowego według MSSF 105

Rozdział 4
Ewolucja raportowania informacji finansowych i niefinansowych - Ewa Maćkowiak 115
4.1. Sprawozdanie z działalności 117
4.2. Raportowanie zintegrowane 123
4.3. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 134

Zakończenie 137
Bibliografia 141
Spis tabel 145
Spis rysunków 147
O Autorkach 149

Ewa Maćkowiak - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych. Autor oraz współautor licznych krajowych i zagranicznych publikacji, w tym kilku monografii. Przedmiotem zainteresowań jest przede wszystkim zarządzenie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, rachunkowość budżetowa oraz sprawozdawczość i analiza finansowa.

Lucyna Poniatowska - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych Rachunkowość. Autor i współautor wielu publikacji naukowych oraz podręczników dydaktycznych. Prowadzi wykłady dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i słuchaczy studiów podyplomowych. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się głównie zagadnieniami dotyczącymi: sprawozdawczości finansowej, rezerw w rachunkowości, wyceny bilansowej, polityki rachunkowości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Śląskiej Kapituły Certyfikującej.

Recenzja: Dr hab. Piotr Szczypa, prof. Politechniki Warszawskiej

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku