• Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o rachunkowości

Książka Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o rachunkowości stanowi kontynuację wydanej w 2017 r. Rachunkowości finansowej: podstawy i ewidencje szczegółowe. Publikacja ta w sposób przejrzysty i kompleksowy przedstawia szereg koniecznych czynności, jakie poprzedzają sporządzenie sprawozdania finansowego, a także przybliża budowę tych części sprawozdania finansowego, które we wcześniejszej książce nie zostały szczegółowo zaprezentowane. Opracowanie koncentruje się na jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Mocną stroną publikacji jest: • nowatorski układ treści, • przedstawienie problemu rozbieżności między prawem bilansowym a prawem podatkowym, • odniesienie do aktualnych uwarunkowań prawnych. Książka ma charakter uniwersalny. Skierowana jest zarówno do osób studiujących rachunkowość, jak również do pracowników działów finansowo-księgowych chcących uzupełnić lub poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu. Autorami książki Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa zgo

Podtytuł Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o rachunkowości
Autor Joanna Sawicka, Anna Stronczek, Elżbieta Marcinkowska
Rok wydania 2020
Dodruk 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 220
60.00 42.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-278-1
Książka Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o rachunkowości stanowi kontynuację wydanej w 2017 r. Rachunkowości finansowej: podstawy i ewidencje szczegółowe.

Publikacja ta w sposób przejrzysty i kompleksowy przedstawia szereg koniecznych czynności, jakie poprzedzają sporządzenie sprawozdania finansowego, a także przybliża budowę tych części sprawozdania finansowego, które we wcześniejszej książce nie zostały szczegółowo zaprezentowane. Opracowanie koncentruje się na jednostkowych sprawozdaniach finansowych.
Mocną stroną publikacji jest:
• nowatorski układ treści,
• przedstawienie problemu rozbieżności między prawem bilansowym a prawem podatkowym,
• odniesienie do aktualnych uwarunkowań prawnych.

Książka ma charakter uniwersalny. Skierowana jest zarówno do osób studiujących rachunkowość, jak również do pracowników działów finansowo-księgowych chcących uzupełnić lub poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu.

Autorami książki Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o rachunkowości są pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiadający szeroką wiedzę teoretyczną i doświadczenie zawodowe w obszarze nauczania, a także prowadzenia ksiąg rachunkowych i nadzoru oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11

Rozdział 1
Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg ustawy o rachunkowości 13
1.1. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego 13
1.2. Budowa sprawozdania finansowego i tryb jego sporządzania 15
1.3. Znaczenie rewizji finansowej 21

Rozdział 2
Podatek odroczony 25
2.1. Prawo podatkowe a prawo bilansowe 26
2.1.1. Prawo podatkowe 26
2.1.2. Prawo bilansowe 28
2.1.3. Autonomia prawa bilansowego i prawa podatkowego - skutki 30
2.2. Przychody i koszty w prawie bilansowym i w prawie podatkowym 32
2.2.1. Przychody i koszty bilansowe 32
2.2.2. Przychody i koszty podatkowe 33
2.2.3. Różnice w przychodach i kosztach na gruncie prawa bilansowego i podatkowego 36
2.3. Ogólna koncepcja podatku odroczonego 38
2.3.1. Różnice trwałe i przejściowe 40
2.3.2. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45
2.3.3. Procedura ustalania odroczonego podatku dochodowego 47
2.3.4. Przykłady obliczania różnic przejściowych 50

Rozdział 3
Inwentaryzacja 55
3.1. Inwentaryzacja - cel, terminy, rodzaje 55
3.2. Metody inwentaryzacji 60
3.3. Wycena spisu z natury 67
3.4. Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych 68

Rozdział 4
Zasady wyceny składników majątkowych i kapitałowych 75
4.1. Cena nabycia a cena zakupu 76
4.2. Koszt wytworzenia produktu 81
4.3. Cena (wartość) sprzedaży netto 90
4.4. Wartość godziwa 91
4.5. Trwała utrata wartości 93
4.6. Skorygowana cena nabycia 100
4.7. Kwota wymaganej/wymagająca zapłaty 101
4.8 Wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych 102
4.9. Wycena pozycji bilansowych 106

Rozdział 5
Rachunek zysków i strat 109
5.1. Istota wyniku finansowego 109
5.2. Struktura rachunku zysków i strat 113
5.3. Warianty ustalania rachunku zysków i strat 115
5.4. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 126

Rozdział 6
Przepływy pieniężne 127
6.1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w regulacjach prawnych 127
6.2. Ogólna koncepcja rachunku przepływów pieniężnych 131
6.3. Działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa 138
6.4. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 141
6.4.1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia 142
6.4.2. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 145
6.5. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 153
6.6. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 156

Rozdział 7
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 167
7.1. Charakterystyka i cel sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 167
7.2. Jednostki gospodarcze obowiązane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 172
7.3. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych w spółkach prawa handlowego 176
7.3.1. Kapitał podstawowy 177
7.3.2. Kapitał zapasowy 181
7.3.3. Pozostałe kapitały rezerwowe 184
7.3.4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 186
7.3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 187
7.3.6. Zysk (strata) netto 188
7.4. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych w przedsiębiorstwach państwowych 188
7.5. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych w spółdzielniach 191

Rozdział 8
Informacja dodatkowa 195

Rozdział 9
Sprawozdanie z działalności 205

Podsumowanie 211
Literatura 213
Spis tabel 215
Spis rysunków 217
Spis schematów 219

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku