• Irlandia - przemiany gospodarcze

Przemiany gospodarcze Irlandii wzbudzały w ostatnich dziesięcioleciach szerokie zainteresowanie. Choć sukces gospodarczy Irlandii przyniósł jej popularność, to jednak okres, w którym gospodarka Irlandii osiągnęła spektakularny awans rozwojowy, to tylko krótki wycinek w burzliwej historii rozwoju tego kraju. Skala sukcesu sprawiła, że procesy modernizacyjne, które dokonały się w tym kraju, nazwano cudem gospodarczym, a kraj nazwano Celtyckim Tygrysem. Tymczasem w ostatnich latach Irlandia po raz kolejny przyciąga uwagę świata, próbując, nie bez widocznych sukcesów, przezwyciężyć kryzys gospodarczy końca pierwszej dekady XXI wieku. W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedź na pytanie o: • kontekst historyczny procesów rozwojowych Irlandii, • źródła dotychczasowego sukcesu rozwoju gospodarki Irlandii, • rolę poszczególnych czynników w procesie modernizacji tego kraju, • przyczyny wejścia gospodarki tego kraju w kryzys, • rolę państwa w rozwoju gospodarczym Irlandii. Przemiany gospodarki

Podtytuł Irlandia - przemiany gospodarcze
Autor Małgorzata Szczepaniak
Rok wydania 2017
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 260
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-250-1
Przemiany gospodarcze Irlandii wzbudzały w ostatnich dziesięcioleciach szerokie zainteresowanie. Choć sukces gospodarczy Irlandii przyniósł jej popularność, to jednak okres, w którym gospodarka Irlandii osiągnęła spektakularny awans rozwojowy, to tylko krótki wycinek w burzliwej historii rozwoju tego kraju. Skala sukcesu sprawiła, że procesy modernizacyjne, które dokonały się w tym kraju, nazwano cudem gospodarczym, a kraj nazwano Celtyckim Tygrysem. Tymczasem w ostatnich latach Irlandia po raz kolejny przyciąga uwagę świata, próbując, nie bez widocznych sukcesów, przezwyciężyć kryzys gospodarczy końca pierwszej dekady XXI wieku.

W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedź na pytanie o:
• kontekst historyczny procesów rozwojowych Irlandii,
• źródła dotychczasowego sukcesu rozwoju gospodarki Irlandii,
• rolę poszczególnych czynników w procesie modernizacji tego kraju,
• przyczyny wejścia gospodarki tego kraju w kryzys,
• rolę państwa w rozwoju gospodarczym Irlandii.

Przemiany gospodarki Irlandii zostały opisane w ujęciu kompleksowym. Przedstawiono nie tylko skalę sukcesu irlandzkiej gospodarki, ale również wskazano najważniejsze rezultaty procesów rozwojowych, które zaszły w tym kraju. Poza tym w aspekcie rozwiązań systemowych wskazano specyficzne cechy systemu irlandzkiego, które w sposób szczególny przyczyniły się do wejścia gospodarki Irlandii na ścieżkę przyspieszonych procesów modernizacyjnych. Ponadto przeprowadzone badanie ekonometryczne umożliwiło nie tylko identyfikację, ale również ocenę wpływu poszczególnych czynników na rozwój tej gospodarki.

Z głębokim przekonaniem można stwierdzić, że tematyka poruszona w książce znajdzie zainteresowanie u szerokiego grona zainteresowanych Irlandią Czytelników.

Wstęp 7

Rozdział 1
Rozwój gospodarczy i jego wyznaczniki 15
1.1. Przejawy i mierniki rozwoju gospodarczego 15
1.2. Podstawowe determinanty rozwoju gospodarczego 27
1.3. Teorie rozwoju gospodarczego 43
1.4. Rozwój gospodarczy a cykle koniunkturalne i polityka stabilizacyjna państwa 53

Rozdział 2
Rys historyczny rozwoju oraz stan gospodarki Irlandii przed przystąpieniem do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 61
2.1. Rys historyczny procesów rozwojowych przed uzyskaniem niepodległości 61
2.2. Dylematy i uwarunkowania rozwoju po odzyskaniu niepodległości 68
2.3. Procesy rozwojowe po II wojnie światowej do czasu wstąpienia do EWG 76
2.4. Stan gospodarki Irlandii w 1972 roku (bezpośrednio przed wstąpieniem do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 91

Rozdział 3
Przejawy rozwoju gospodarki Irlandii w latach 1973-2007 97
3.1. Stan i dynamika produkcji, PKB i PNB 97
3.2. Zmiany w poziomie życia społeczeństwa 101
3.3. Rozwój rynku pracy 115
3.4. Zmiany w strukturze systemu gospodarki narodowej Irlandii 123
3.4.1. Zmiany w strukturze działowo-gałęziowej gospodarki 123
3.4.2. Zmiany struktury podmiotowej gospodarki 134

Rozdział 4
Czynniki rozwoju gospodarczego Irlandii po przystąpieniu do EWG do kryzysu gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku 141
4.1. Polityka gospodarcza i rola państwa w rozwoju gospodarczym Irlandii w latach 1973-2007 142
4.1.1. Polityka stabilizacyjna i jej instrumenty prorozwojowe 143
4.1.2. Model partnerstwa społecznego - społeczny konsensus 152
4.1.3. Uwarunkowania instytucjonalne i ocena jakości rządzenia według raportów międzynarodowych instytucji 155
4.2. Wykorzystanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej a procesy rozwojowe gospodarki Irlandii w latach 1973-2007 160
4.2.1. Rozmiary napływu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej 160
4.2.2. Alokacja środków finansowych z funduszy UE w latach 1973-2007 169
4.3. Znaczenie BIZ i handlu zagranicznego w procesie rozwoju gospodarki Irlandii 178
4.3.1. Uwarunkowania napływu BIZ 178
4.3.2. Struktura i alokacja napływu BIZ 180
4.3.3. Rozwój handlu zagranicznego Irlandii 191
4.4. Ekonometryczne badanie wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na rozwój gospodarczy Irlandii 197
4.4.1. Opis danych zastosowanych w badaniu ekonometrycznym 197
4.4.2. Badanie stacjonarności procesów stochastycznych 200
4.4.3. Budowa dynamicznego modelu korekty błędem 201
4.4.4. Analiza przyczynowości w sensie Grangera metodą Tody i Yamamoto 206

Rozdział 5
Gospodarka Irlandii w czasie kryzysu gospodarczego 213
5.1. Przejawy kryzysu gospodarczego w latach 2008-2012 213
5.2. Przyczyny kryzysu gospodarczego w latach 2008-2012 219
5.3. Działania antykryzysowe podejmowane przez rząd Irlandii 227

Zakończenie 237
Bibliografia 241
Spis tabel 249
Spis wykresów 253
Spis schematów 259

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku