• Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany

Podtytuł Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany
Autor Konrad Czernichowski, Dominik Kopiński, Andrzej Polus
Rok wydania 2015
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 201
43.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-195-5

Jest to pierwsza pozycja w polskim piśmiennictwie ekonomicznym tak dogłębnie i kompleksowo, i na tak wysokim poziomie naukowym prezentująca związki teorii z praktyką w zakresie wpływu zasobów surowcowych na rozwój poszczególnych gospodarek. Niewątpliwie nowością i oryginalnym wkładem Autorów w rozwój badań jest także dynamiczne ujęcie wpływu zasobów surowcowych w gospodarce na jej rozwój.

Należy dodać, że książka ma nie tylko wysokie wartości naukowe i stanowi postęp w badaniach nad skomplikowanymi procesami rozwoju gospodarczego, ale prezentuje także cenne walory utylitarne - wnioski wynikające z badań mogą i powinny być brane pod uwagę przez kreatorów polityki gospodarczej i ich doradców.

Książka z pewnością będzie też użyteczna w dydaktyce, szczególnie na kierunkach międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, ekonomia.

Dr hab. Małgorzata Domiter, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Lista skrótów użytych w pracy 6
Wstęp 7

Rozdział 1
Metodologia badań i zagadnienia teoretyczne 11
1.1. Metodologia badań 12
1.1.1. Metody jakościowe - hermeneutyczne 12
1.1.2. Metody ilościowe 15
1.2. Pojęcie klątwy surowcowej 16
1.3. Surowce a reżim polityczny i kapitał społeczny 19
1.4. Związki pomiędzy surowcami naturalnymi a konfliktami zbrojnymi 23
1.5. Ekonomiczne mechanizmy klątwy surowcowej 25
1.6. Choroba holenderska 27
1.7. Długofalowy trend spadkowy terms of trade 31
1.8. Wahania cen 34
1.9. Inwestycje w kapitał ludzki 37

Rozdział 2
Otoczenie 41
2.1. Otoczenie geograficzno-fizyczne 41
2.1.1. Miedź 42
2.1.2. Diamenty 45
2.1.3. Podsumowanie 50
2.2. Uwarunkowania historyczne 51
2.2.1. Botswana 51
2.2.2. Zambia 54
2.2.3. Podsumowanie 58
2.3. Otoczenie społeczno-kulturowe 65
2.3.1. Ludność, grupy etniczne i języki 65
2.3.2. Mentalność 68
2.3.3. Malaria i HIV/AIDS 70
2.3.4. Religia 72
2.3.5. Podsumowanie 73
2.4. Międzynarodowe otoczenie polityczne 74
2.5. Międzynarodowe otoczenie gospodarcze 80
2.5.1. Rynek diamentów i rynek miedzi 81
2.5.2. Międzynarodowe instytucje finansowe 92
2.5.3. Sąsiedztwo z RPA 100
2.5.4. Podsumowanie 105
2.6. Transparentność 106

Rozdział 3
Relacje 113
3.1. Relacje rządu z inwestorami 113
3.1.1. Zambia 114
3.1.2. Botswana 127
3.2. Relacje rządu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 134
3.2.1. Zambia 135
3.2.2. Botswana 141
3.2.3. Podsumowanie 146
3.3. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w relacji do korporacji 150
3.3.1. Botswana 152
3.3.2. Zambia 155

Zakończenie 167

Bibliografia 171
Dokumenty 171
Wywiady wykorzystane w książce 173
Pozycje zwarte 173
Artykuły z czasopism 177
Artykuły prasowe 179
Źródła internetowe 180

Załączniki 183
Załącznik 1. Formularz ankiety w Zambii 183
Metryczka 186
Załącznik 2. Formularz ankiety w Botswanie 187
Metryczka 189
Załącznik 3. Profil respondentów w Zambii i Botswanie 190
Załącznik 4. Kopalnie miedzi w Zambii i diamentów w Botswanie 196

Suplement 197

Spis tabel 198
Spis rysunków 199
Spis wykresów i map 200
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku