• Kapitał klienta w środowisku wirtualnym

W środowisku zdominowanym przez nowe technologie i media społecznościowe postawy i zachowania klientów ulegają zmianom. Są one na tyle wyraźne, że coraz częściej mówi się o: • nowym kliencie, świadomym i wyedukowanym, który nie chce być już pasywnym uczestnikiem wymiany; • nowej relacji, która może być nawiązywana z „tłumem" bądź z bliżej nieznanymi i niewidocznymi podmiotami funkcjonującymi w sieci; • nowym środowisku, tworzonym przy wykorzystaniu technologii informatycznych, którego integralną częścią stają się społeczności: skupione wokół wspólnych idei i wartości, kreujące wartość poprzez połączenia, odchodzące od kontroli na rzecz współpracy, wykorzystujące unikatowe doświadczenia swoich członków, otwarte na talenty, a co najważniejsze - zaangażowane, a więc skłonne do uczestnictwa w społecznym podziale pracy. Z perspektywy przedsiębiorstwa oznacza to konieczność nie tylko zmiany sposobu postrzegania miejsca i roli klienta w procesie kreowania wartości, lecz również redefinicji

Podtytuł Kapitał klienta w środowisku wirtualnym
Autor Wiesława Caputa
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 250
65.00 45.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-234-7
W środowisku zdominowanym przez nowe technologie i media społecznościowe postawy i zachowania klientów ulegają zmianom. Są one na tyle wyraźne, że coraz częściej mówi się o:
• nowym kliencie, świadomym i wyedukowanym, który nie chce być już pasywnym uczestnikiem wymiany;
• nowej relacji, która może być nawiązywana z „tłumem" bądź z bliżej nieznanymi i niewidocznymi podmiotami funkcjonującymi w sieci;
• nowym środowisku, tworzonym przy wykorzystaniu technologii informatycznych, którego integralną częścią stają się społeczności: skupione wokół wspólnych idei i wartości, kreujące wartość poprzez połączenia, odchodzące od kontroli na rzecz współpracy, wykorzystujące unikatowe doświadczenia swoich członków, otwarte na talenty, a co najważniejsze - zaangażowane, a więc skłonne do uczestnictwa w społecznym podziale pracy.


Z perspektywy przedsiębiorstwa oznacza to konieczność nie tylko zmiany sposobu postrzegania miejsca i roli klienta w procesie kreowania wartości, lecz również redefinicji sposobu kreowania relacji.

Podjęte w opracowaniu rozważania wykazały, że strategie budowania kapitału klientów muszą być ukierunkowane na: uzyskanie dostępu do unikatowych, zewnętrznych zasobów wiedzy, zwiększenie zdolności adaptacyjnych, proaktywne działania, odpowiedzialność i otwartość, a także na zmianę logiki działania ukierunkowanej na jego efekty. Jest to równoznaczne z koniecznością rozwijania inteligencji cyfrowej obu stron relacji, która warunkuje wykorzystanie potencjału partnerów funkcjonujących w sieci oraz stałe zwiększanie udziału przestrzeni wirtualnej w budowaniu trwałych i rentownych relacji.

Monografia, łącząc bogate źródła literaturowe z badaniami empirycznymi, odwołującymi się do postaw i zachowań klientów, społeczności oraz przedsiębiorstw, może być interesująca nie tylko dla naukowców, lecz również praktyków i studentów zainteresowanych problematyką kreowania kapitału klientów.

Wstęp 9

Rozdział 1
Klient i przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym 13
1.1. Nowy konsument i nowe przedsiębiorstwo w nowym środowisku 13
1.2. Współpraca i współdziałanie jako podstawa budowania potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw 23
1.3. Proces cyfryzacji a rozwój społeczeństwa informacyjnego 30
1.3.1. Istota społeczeństwa informacyjnego a paradygmat technologii informacyjnej 30
1.3.2. Digitalizacja i cyfryzacja jako fundament rozwoju społeczeństwa cyfrowego 34
1.4. Wirtualna organizacja działań 38
1.4.1. Istota i cechy organizacji wirtualnej 38
1.4.2. Współdziałanie i współpraca we współdzielonej przestrzeni wirtualnej 42
1.4.3. Co-working - nowe środowisko i organizacja pracy w przestrzeni wirtualnej 44
1.4.4. Wady i zalety wirtualnej organizacji działań w kontekście realizacji celów przedsiębiorstwa 48

Rozdział 2
Otwarcie procesu innowacyjnego wyzwaniem dla przedsiębiorstw 53
2.1. Wiedza - istota i źródła 53
2.2. Zarządzanie zasobami wiedzy - procesy i strategie 64
2.3. Innowacje w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy 73
2.4. Istota, modele i cechy procesu innowacyjnego 78
2.5. Otwarcie procesu innowacyjnego 87
2.5.1. Pojęcie i cechy otwartych innowacji 87
2.5.2. Strategie otwartych innowacji i determinanty ich wyboru 97
2.5.3. Przesłanki i bariery otwartych innowacji 100

Rozdział 3
Media społecznościowe i społeczności wirtualne 107
3.1. Charakterystyka mediów społecznościowych 107
3.1.1. Pojęcie i cechy mediów społecznościowych 107
3.1.2. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych mediów społecznościowych 110
3.1.3. Dostęp do Internetu i użytkowanie mediów społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym - Polska, Europa, świat - statystyki generalne 115
3.2. Społeczności wirtualne i ich wpływ na zachowania społeczne 120
3.2.1. Społeczności wirtualne - pojęcie i charakterystyka 120
3.2.2. Klasyfikacja społeczności wirtualnych 126
3.2.3. Potencjał społeczności wirtualnych 132

Rozdział 4
Kapitał klienta w społeczeństwie informacyjnym 139
4.1. Biznesowa wartość klienta a kapitał klienta 139
4.2. Kapitał klienta - wymiar rynkowy i zasobowy 148
4.3. Czynniki determinujące potencjał rynkowy i zasobowy klienta 156
4.3.1. Proces budowania trwałych związków z klientami 156
4.3.2. Uniwersalne czynniki potencjału lojalności klienta 160
4.3.2.1. Satysfakcja 160
4.3.2.2. Bliskość 161
4.3.2.3. Zaufanie 163
4.3.2.4. Zaangażowanie 165
4.3.3. Specyficzne czynniki determinujące potencjał rynkowy i zasobowy klienta 169
4.3.3.1. Determinanty potencjału rynkowego klienta 170
4.3.3.2. Determinanty potencjału zasobowego klienta 173

Rozdział 5
Relacje on-line w procesie kreowania klienta. Przegląd teoretyczno-empiryczny 181
5.1. Klient i e-klient w procesie zakupu i użytkowania produktu 181
5.2. Akceptacja technologii jako determinanta jej wykorzystania w procesie kreowania kapitału klienta 185
5.3. Cele i metodyka badań 187
5.4. Relacje on-line w kreowaniu wartości rynkowej polskiego e-klienta (konsumenta) 190
5.4.1. Zakupy on-line w procesie kreowania wartości rynkowej klienta 190
5.4.2. Wykorzystanie zasobów sieci Internetu w realizacji procesu zakupowego 196
5.4.3. Potencjał zasobowy użytkownika sieci 201
5.4.4. Inteligencja cyfrowa przedsiębiorstw jako determinanta kapitału klienta 204

Podsumowanie 217
Bibliografia 221
Spis tabel 247
Spis rysunków 249

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku