• Luka finansowa w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego

Książka stanowi uzupełnienie ogólnodostępnej literatury dotyczącej możliwości wyboru źródeł kapitału oraz form finansowania przedsiębiorstw. Jako cel niniejszej pracy przyjęto identyfikację i ocenę wielkości luki finansowej w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim. Udowodniono tezę: w przedsiębiorstwach sektora MŚP istnieje luka finansowa w zakresie finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej (rozwojowej), a jej wielkość jest w głównej mierze determinowana przez popyt potencjalny na środki niezbędne do sfinansowania działalności inwestycyjnej. W książce zawarto wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz porównawczych dla wyników badań własnych i badań wtórnych. Przeprowadzono ocenę luki z wyszczególnieniem finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych oraz analizę luki w zakresie popytu rzeczywistego i potencjalnego. Weryfikacja tezy oraz hipotez cząstkowych została przeprowadzona w oparciu o wyniki badań ankietowych zrealizowanych w

Podtytuł Luka finansowa w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego
Autor Aneta Karina Bernat
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 272
62.00 46.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
43.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-765-6

Książka stanowi uzupełnienie ogólnodostępnej literatury dotyczącej możliwości wyboru źródeł kapitału oraz form finansowania przedsiębiorstw.

Jako cel niniejszej pracy przyjęto identyfikację i ocenę wielkości luki finansowej w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim. Udowodniono tezę: w przedsiębiorstwach sektora MŚP istnieje luka finansowa w zakresie finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej (rozwojowej), a jej wielkość jest w głównej mierze determinowana przez popyt potencjalny na środki niezbędne do sfinansowania działalności inwestycyjnej.

W książce zawarto wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz porównawczych dla wyników badań własnych i badań wtórnych. Przeprowadzono ocenę luki z wyszczególnieniem finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych oraz analizę luki w zakresie popytu rzeczywistego i potencjalnego. Weryfikacja tezy oraz hipotez cząstkowych została przeprowadzona w oparciu o wyniki badań ankietowych zrealizowanych w losowo dobranych przedsiębiorstwach z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim. W książce zaprezentowano także wyniki badania ankietowego, zrealizowanego w sektorze bankowym.

„Jest to publikacja wysoce wyspecjalizowana, która może być interesującą lekturą dla specjalistów, zajmujących się poszukiwaniem źródeł finansowania w przedsiębiorstwach, pracowników banków, zainteresowanych kontaktami z małym biznesem oraz pracowników samorządów lokalnych, poszukujących metod przezwyciężania barier rozwoju lokalnego biznesu".
dr hab. Jan L. Bednarczyk

„Podsumowując ocenę monografii [...] stwierdzam, że ma ona wszystkie istotne cechy dobrej publikacji naukowej [...], systematyzuje i poszerza wiedzę, wprowadzając liczne wątki, które nie były dotychczas analizowane w polskiej literaturze przedmiotu, zawiera oryginalne propozycje o charakterze metodycznym i aplikacyjnym [...]. Jestem w pełni przekonany o celowości opublikowania przedłożonej do recenzji monografii [...]"
dr hab. Tadeusz Dyr

Wstęp 7

Rozdział 1
Sektor MŚP i jego rola w gospodarce 13
1.1. Ilościowe i jakościowe klasyfikacje sektora MŚP 14
1.2. Fazy rozwoju sektora MŚP w Polsce 22
1.3. Charakterystyka sektora MŚP w Unii Europejskiej 26
1.3.1. Sytuacja MŚP w Polsce na tle Unii Europejskiej 26
1.3.2. Sytuacja MŚP w województwie świętokrzyskim 42
1.4. Znaczenie sektora MŚP w gospodarce - podsumowanie 52

Rozdział 2
Pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwa 59
2.1. Proces finansowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem 60
2.2. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 62
2.2.1. Finansowanie działalności bieżącej 65
2.2.2. Finansowanie działalności inwestycyjnej 83
2.3. Pomoc publiczna dla MŚP 97
2.4. Finansowanie etapów rozwoju przedsiębiorstwa 102

Rozdział 3
Koncepcja luki finansowej w sektorze MŚP 107
3.1. Finansowe bariery funkcjonowania sektora MŚP w UE 108
3.2. Pojęcie i istota luki finansowej 117
3.3. Szacowanie luki finansowej w sektorze MŚP 124
3.4. Koncepcja pomiaru luki finansowej na przykładzie przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim 133
3.5. Determinanty występowania luki finansowej i kierunki jej ograniczenia 138

Rozdział 4
Realizacja badań empirycznych 145
4.1. Cel badań 145
4.2. Wybór metody i narzędzia badawczego 148
4.3. Charakterystyka badanej populacji MŚP oraz dobór próby badawczej 150
4.4. Charakterystyka próby badawczej - badanie sektora MŚP 164
4.5. Charakterystyka respondentów - badanie sektora bankowego 178

Rozdział 5
Pomiar i ocena luki finansowej w sektorze MŚP w województwie świętokrzyskim - wyniki badań ankietowych 181
5.1. Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej 182
5.2. Zapotrzebowanie i wykorzystanie źródeł finansowania 186
5.3. Dostępność źródeł finansowania 196
5.4. Luka finansowa w sektorze MŚP w województwie świętokrzyskim 199
5.4.1. Luka finansowa w zakresie finansowania działalności bieżącej 200
5.4.2. Luka finansowa w zakresie finansowania działalności inwestycyjnej 209
5.4.3. Luka finansowa dla popytu rzeczywistego i potencjalnego 218
5.5. Zapotrzebowanie oraz wykorzystanie finansowania przez sektor MŚP w ocenie banków 223

Zakończenie 231
Bibliografia 239

Załącznik 1
Luka finansowa w zakresie finansowania działalności bieżącej a faza rozwoju badanych firm MŚP, łącznie dla popytu rzeczywistego i potencjalnego 259

Załącznik 2
Luka finansowa w zakresie finansowania działalności inwestycyjnej oraz poręczeń a faza rozwoju badanych firm MŚP, łącznie dla popytu rzeczywistego i potencjalnego 261

Spis tabel 263
Spis rysunków 268
O autorce 272

Aneta Karina Bernat - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (magister) oraz Politechniki Świętokrzyskiej (magister inżynier).
Recenzent w czasopiśmie Applied Finance and Accounting (Redfame Publishing).
W latach 2006-2014 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej; prowadziła zajęcia z przedmiotów: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Planowanie finansowe, Finansowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw, Rachunkowość komputerowa, Negocjacje, Podstawy zarządzania, Logistyka, projekty studenckie w ramach programu LLP-Erasmus oraz wykłady on-line z przedmiotu Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji na studiach podyplomowych „Wycena nieruchomości".
Autorka artykułów naukowych wydanych w monografiach i publikacjach o zasięgu ogólnopolskim. Jej rozprawa doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
Laureatka konkursu „Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców" (Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce) oraz „Młode Orły Ekonomii" (IV Konferencja Naukowa „Ekonomiści o współczesnych problemach gospodarczych". Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku