• Ocena efektywności społecznej projektów rozwojowych

Wśród różnego rodzaju ocen projektów rozwojowych pomiary efektywności społecznej dotyczą przeprowadzania wycen kosztów i korzyści społecznych. Wiąże się to z wykorzystywaniem odpowiednich metod, wśród których popularny jest społeczny zwrot z inwestycji SROI (Social Return on Investment). Znane są również inne metody, takie jak: analiza kosztów i korzyści, analiza kosztów i efektywności oraz analiza wielokryterialna. Nie umożliwiają one jednak prostego wyodrębnienia kosztów i korzyści społecznych oraz mają bardziej kompleksowy charakter. Ponadto metody SROI oraz analiza kosztów i korzyści wymagają ilościowego ujmowania efektów społecznych w postaci pieniężnej, a uzyskiwane wyniki często budzą wątpliwości. W książce przedstawiono nie tylko przegląd dostępnych metod, ale także wyniki badań empirycznych proponowanej Metody Punktów Społecznych, która nie wymaga przedstawiania efektów projektów w wartościach pieniężnych. Zainteresowanie ze strony praktyków i teoretyków zarządzania rozwiązaniem problemu oceny efektywności społecznej jest coraz większe, ponieważ stale rosną liczby planowanych i realizowanych projektów rozwojowych, charakteryzujących się znacznymi efektami społecznymi (po obu stronach - tak kosztów, jak i korzyści). Zaprezentowane rozważania mogą stanowić zachętę do rozwijania badań związanych z koncepcją efektywności społecznej, doskonaleniem rozwiązania problemu operacjonalizacji tej koncepcji i opracowywaniem kolejnych metod jej pomiaru. W szczególności pomysł wykorzystania punktów społecznych do szacowania uzyskanych efektów społecznych otwiera drogę do rozwoju bardziej obiektywnych zasad i metod pomiaru, niewymagających subiektywnej pieniężnej wyceny efektów społecznych, co jest obecnie powszechnie stosowane, np. w przypadku wyznaczania społecznego zwrotu z inwestycji. Książka ma charakter wywodu naukowego i jednocześnie walory praktyczno-aplikacyjne. Może zatem być użyteczna nie tylko dla naukowego środowiska akademickiego, ale także dla praktyków gospodarczych, interesariuszy projektów rozwojowych, pracowników instytucji zarządzających środkami publicznymi, ewaluatorów, konsultantów, a także dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników szkoleń z zakresu zarządzania projektami.

Podtytuł Ocena efektywności społecznej projektów rozwojowych
Autor Tadeusz A. Grzeszczyk, Jacek Pełszyński
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 138
50.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-430-3
Wśród różnego rodzaju ocen projektów rozwojowych pomiary efektywności społecznej dotyczą przeprowadzania wycen kosztów i korzyści społecznych. Wiąże się to z wykorzystywaniem odpowiednich metod, wśród których popularny jest społeczny zwrot z inwestycji SROI (Social Return on Investment). Znane są również inne metody, takie jak: analiza kosztów i korzyści, analiza kosztów i efektywności oraz analiza wielokryterialna. Nie umożliwiają one jednak prostego wyodrębnienia kosztów i korzyści społecznych oraz mają bardziej kompleksowy charakter. Ponadto metody SROI oraz analiza kosztów i korzyści wymagają ilościowego ujmowania efektów społecznych w postaci pieniężnej, a uzyskiwane wyniki często budzą wątpliwości. W książce przedstawiono nie tylko przegląd dostępnych metod, ale także wyniki badań empirycznych proponowanej Metody Punktów Społecznych, która nie wymaga przedstawiania efektów projektów w wartościach pieniężnych.

Zainteresowanie ze strony praktyków i teoretyków zarządzania rozwiązaniem problemu oceny efektywności społecznej jest coraz większe, ponieważ stale rosną liczby planowanych i realizowanych projektów rozwojowych, charakteryzujących się znacznymi efektami społecznymi (po obu stronach - tak kosztów, jak i korzyści). Zaprezentowane rozważania mogą stanowić zachętę do rozwijania badań związanych z koncepcją efektywności społecznej, doskonaleniem rozwiązania problemu operacjonalizacji tej koncepcji i opracowywaniem kolejnych metod jej pomiaru. W szczególności pomysł wykorzystania punktów społecznych do szacowania uzyskanych efektów społecznych otwiera drogę do rozwoju bardziej obiektywnych zasad i metod pomiaru, niewymagających subiektywnej pieniężnej wyceny efektów społecznych, co jest obecnie powszechnie stosowane, np. w przypadku wyznaczania społecznego zwrotu z inwestycji.

Książka ma charakter wywodu naukowego i jednocześnie walory praktyczno-aplikacyjne. Może zatem być użyteczna nie tylko dla naukowego środowiska akademickiego, ale także dla praktyków gospodarczych, interesariuszy projektów rozwojowych, pracowników instytucji zarządzających środkami publicznymi, ewaluatorów, konsultantów, a także dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników szkoleń z zakresu zarządzania projektami.

Wykaz stosowanych oznaczeń 7
Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Ocena projektów rozwojowych 15
1.1. Specyfika projektów rozwojowych 15
1.2. Ocena w zarządzaniu projektami rozwojowymi 24
1.3. Typologia ocen projektów 29
1.4. Ocena efektywności społecznej projektów 32

Rozdział 2
Metody oceny efektywności społecznej 39
2.1. Wybrane metody oceny projektów rozwojowych 39
2.2. Ocena wpływu społecznego 45
2.3. Społeczny zwrot z inwestycji 50
2.4. Analiza wielokryterialna 55
2.5. Porównanie wybranych metod 60

Rozdział 3
Metoda Punktów Społecznych (MPS 65
3.1. Założenia metody 65
3.2. Przydatność podejścia systemowego 73
3.3. Możliwości wykorzystania analizy wielokryterialnej 76
3.4. Punkty społeczne inspirowane metodą FPA 79
3.5. Etapy MPS 81
3.6. Podsumowanie rozważań teoretycznych dotyczących podstaw MPS 95

Rozdział 4
Zastosowanie MPS 99
4.1. Wstępne uwagi dotyczące badań empirycznych 99
4.2. Studium przypadku wykorzystania MPS 103
4.3. Wnioski z badań empirycznych 114

Podsumowanie i rekomendacje 117
Bibliografia 121
Streszczenie 131
Spis tabel 133
Spis rysunków 135
Indeks 137

Recenzja: Prof. dr hab. inż. Jędrzej Trajer

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku