• Opieka długoterminowa nad osobami starszymi (wyd. III)

Prognozowane postępujące starzenie się populacji stawia przed społeczeństwami nowe wyzwania związane z koniecznością zabezpieczenia opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, które wymagają wsparcia i pomocy w wymiarze długoterminowym. Ważny jest kontekst społeczny procesu starzenia się populacji, który wyraża się w zmianie dominującego modelu rodziny i funkcjonowania gospodarstw domowych. W książce przedstawione zostały różne formy opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi realizowane przez: • sektor pomocy społecznej w formie środowiskowej i stacjonarnej; • sektor ochrony zdrowia w formie środowiskowej i stacjonarnej; • opiekę nieformalną (rodzinną); • prywatne placówki opiekuńcze. W monografii scharakteryzowano obecny system opieki nad osobami starszymi oraz opisano różne ujęcia starości i procesów starzenia w perspektywie: • ekonomicznej, • społecznej, • psychologicznej, • medycznej, • prawno-socjalnej. Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów, którzy stykają się z problematyką starzenia się populacji na kierunkach związanych z polityką społeczną, pracą socjalną oraz nauk o zdrowiu, a także pracowników sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz dla osób odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki społecznej wobec niesamodzielnych seniorów.

Podtytuł Opieka długoterminowa nad osobami starszymi (wyd. III)
Autor Rafał Iwański
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 224
75.00 54.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
52.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-814-1
Prognozowane postępujące starzenie się populacji stawia przed społeczeństwami nowe wyzwania związane z koniecznością zabezpieczenia opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, które wymagają wsparcia i pomocy w wymiarze długoterminowym. Ważny jest kontekst społeczny procesu starzenia się populacji, który wyraża się w zmianie dominującego modelu rodziny i funkcjonowania gospodarstw domowych. W książce przedstawione zostały różne formy opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi realizowane przez:
• sektor pomocy społecznej w formie środowiskowej i stacjonarnej;
• sektor ochrony zdrowia w formie środowiskowej i stacjonarnej;
• opiekę nieformalną (rodzinną);
• prywatne placówki opiekuńcze.

W monografii scharakteryzowano obecny system opieki nad osobami starszymi oraz opisano różne ujęcia starości i procesów starzenia w perspektywie:
• ekonomicznej,
• społecznej,
• psychologicznej,
• medycznej,
• prawno-socjalnej.

Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów, którzy stykają się z problematyką starzenia się populacji na kierunkach związanych z polityką społeczną, pracą socjalną oraz nauk o zdrowiu, a także pracowników sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz dla osób odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki społecznej wobec niesamodzielnych seniorów.

Podziękowania 7
Wstęp 9

Rozdział 1
Problem starzenia się społeczeństw 13
1.1. Rożne ujęcia starości i procesów starzenia 13
1.1.1. Społeczny wymiar starości 18
1.1.2. Biologiczny wymiar starości 23
1.1.3. Psychologiczny wymiar starości 28
1.1.4. Socjalno-ekonomiczny wymiar starości 34
1.2. Przyczyny starzenia się społeczeństw 38

Rozdział 2
Wybrane przykłady ewolucji systemów zabezpieczenia społecznego nad osobami starszymi w ujęciu historycznym 47
2.1. Systemy zabezpieczenia społecznego w świecie antycznym 47
2.2. Zabezpieczenie społeczne w okresie średniowiecza 51
2.3. Zabezpieczenie społeczne w okresie nowożytnym 55

Rozdział 3
System opieki nad osobami starszymi w Polsce 73
3.1. Zmiany we współczesnej rodzinie spowodowane wzrostem liczby osób starszych w populacji 73
3.2. Polityka społeczna w Polsce wobec seniorów 77
3.3. Współczesny system opieki nad osobami starszymi w Polsce 84
3.3.1. Pomoc społeczna 87
3.3.2. Służba zdrowia 99

Rozdział 4
Przesłanki metodyczne badań własnych 109
4.1. Charakterystyka demograficzna populacji badanego obszaru 109
4.3. Organizacja badań 117

Rozdział 5
Usługi sektora pomocy społecznej w zakresie opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi świadczone w formie stacjonarnej i środowiskowej w województwie zachodniopomorskim w świetle badań własnych 121
5.1. Sektor pomocy społecznej 121
5.2. Stacjonarne formy opieki 132
5.3. Pomoc w formie środowiskowej 160

Rozdział 6
Pomoc rodzinna, usługi sektora ochrony zdrowia na rzecz niesamodzielnych seniorów oraz prywatne placówki opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim w świetle badań własnych 173
6.1. Opieka rodziny nad osobą starszą 173
6.2. Usługi sektora ochrony zdrowia w formie środowiskowej i stacjonarnej 187
6.3. Prywatne placówki opiekuńcze 203

Uwagi końcowe 205
Bibliografia 209
Spis tabel 217
Spis rysunków 221
Spis wykresów 222
O Autorze 223

Rafał Iwański - (ur. w Słupsku w 1982 roku) doktor nauk ekonomicznych, socjolog - pracownik socjalny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Wykładowca w szkołach kształcących pracowników służb społecznych. Jego zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz gerontologii społecznej i ekonomicznej.

Recenzent: Dr hab. prof. US Barbara Kryk

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku