• Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Działalność gospodarcza podejmowana przez przedsiębiorców - osoby prawne, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność finansową, ekonomiczną, społeczną, stanowi powszechnie akceptowaną siłę sprawczą wzrostu gospodarczego. Historyczną już formą organizacyjno-prawną podejmowania działalności gospodarczej jest przedsiębiorstwo. Kategoria przedsiębiorstwa charakteryzuje się różnorodnością definiowania i ujęć. Społeczny charakter przedsiębiorstwa zobowiązuje go do racjonalnego doboru przedmiotu swego działania. Monografia wypełnia lukę w wiedzy o podejmowaniu działań tworzenia i dostarczania dóbr publicznych (niewykluczających i niekonkurujących), takich z których posiadania nie można nikogo wykluczyć, nawet wtedy gdy nie chce za nie zapłacić. Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w tej monografii: - znajduje odniesienie do prawnej i ekonomicznej tożsamości, z której wynika niepowtarzalny - kontraktualny (umowny) charakter formy prawnej, przedmiotu działania, - kreuje - poprzez umowy

Podtytuł Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Autor Józefa Famielec, Małgorzata Kożuch, Krzysztof Wąsowicz
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 156
45.00 36.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
29.25
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-253-8
Działalność gospodarcza podejmowana przez przedsiębiorców - osoby prawne, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność finansową, ekonomiczną, społeczną, stanowi powszechnie akceptowaną siłę sprawczą wzrostu gospodarczego. Historyczną już formą organizacyjno-prawną podejmowania działalności gospodarczej jest przedsiębiorstwo. Kategoria przedsiębiorstwa charakteryzuje się różnorodnością definiowania i ujęć. Społeczny charakter przedsiębiorstwa zobowiązuje go do racjonalnego doboru przedmiotu swego działania. Monografia wypełnia lukę w wiedzy o podejmowaniu działań tworzenia i dostarczania dóbr publicznych (niewykluczających i niekonkurujących), takich z których posiadania nie można nikogo wykluczyć, nawet wtedy gdy nie chce za nie zapłacić. Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w tej monografii:
- znajduje odniesienie do prawnej i ekonomicznej tożsamości, z której wynika niepowtarzalny - kontraktualny (umowny) charakter formy prawnej, przedmiotu działania,
- kreuje - poprzez umowy - nieodpłatny kapitał relacyjny, niezbędny w każdym społecznym procesie gospodarczym,
- organizuje i dostarcza dobra/usługi publiczne coraz częściej na rynku i przez rynek,
- wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy, kodeksu cywilnego, dyrektyw UE, zakazujących dyskryminacji lub działań zakłócających konkurencję na jednolitym rynku,
- korzysta ze specjalnych lub wyłącznych przywilejów, które państwa członkowskie przyznały dla przedsiębiorców świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

Usługi użyteczności publicznej mają charakter celowych działań gospodarczych, z zachowaniem tak ważnych atrybutów przedsiębiorczości, jak: wolność, odpowiedzialność, sprawiedliwość społeczna. Rozważania na ten temat dokumentuje studium empiryczne dwóch branż przedsiębiorstw: lokalnego transportu zbiorowego, gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Dzięki temu rozpoznano odmienność, ale i podobieństwa przedsiębiorstw użyteczności publicznej na tle sektora przedsiębiorstw.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Usługi i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - podstawy teoretyczne 11
1.1. Dobra publiczne a dobra prywatne 11
1.2. Usługi użyteczności publicznej 15
1.3. Użyteczność publiczna w podejściu międzynarodowym i polskich regulacjach prawnych 19
1.4. Modele świadczenia usług użyteczności publicznej - koncepcja nowego zarządzania publicznego 25
1.5. Przedsiębiorstwa jako wykonawcy zadań użyteczności publicznej 32

Rozdział 2
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej 47
2.1. Specyfika pomocy publicznej i przesłanki jej udzielania we współczesnej gospodarce 47
2.2. Formy i przeznaczenie pomocy publicznej 53
2.3. Pomoc publiczna a instrumenty polityki spójności Unii Europejskiej 58
2.4. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym 66

Rozdział 3
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego 79
3.1. Lokalny transport zbiorowy jako obszar użyteczności publicznej 79
3.2. Sposoby organizacji i realizacji zadań gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 85
3.3. Charakterystyka wybranych przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce 94
3.4. Struktura branżowa, przestrzenna i własnościowa przedsiębiorstw komunikacji miejskiej 98
3.5. Przedsiębiorstwa lokalnego transportu zbiorowego na tle sektora przedsiębiorstw 103

Rozdział 4
Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami komunalnymi 109
4.1. Powierzanie zadań gospodarki odpadami komunalnymi przez gminy 109
4.2. Rynek usług w gospodarce odpadami komunalnymi - szanse i ograniczenia konkurencji 114
4.3. Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami komunalnymi - próba identyfikacji ich struktury 120
4.4. Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami komunalnymi na tle sektora przedsiębiorstw 127
4.5. Przepływy finansowe między właścicielami nieruchomości, przedsiębiorcami a gminą w zintegrowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 130

Zakończenie 139
Bibliografia 143
Spis tabel 153
Spis schematów 155

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku