• Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (wyd. II)

Działalność gospodarcza podejmowana przez przedsiębiorców - osoby prawne, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność finansową, ekonomiczną, społeczną, stanowi powszechnie akceptowaną siłę sprawczą wzrostu gospodarczego. Historyczną już formą organizacyjno-prawną podejmowania działalności gospodarczej jest przedsiębiorstwo. Kategoria przedsiębiorstwa charakteryzuje się różnorodnością definiowania i ujęć. Społeczny charakter przedsiębiorstwa zobowiązuje go do racjonalnego doboru przedmiotu swego działania. Monografia wypełnia lukę w wiedzy o podejmowaniu działań tworzenia i dostarczania dóbr publicznych (niewykluczających i niekonkurujących), takich z których posiadania nie można nikogo wykluczyć, nawet wtedy gdy nie chce za nie zapłacić. Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w tej monografii: - znajduje odniesienie do prawnej i ekonomicznej tożsamości, z której wynika niepowtarzalny - kontraktualny (umowny) charakter formy prawnej, przedmiotu działania, - kreuje - poprzez umowy - nieodpłatny kapitał relacyjny, niezbędny w każdym społecznym procesie gospodarczym, - organizuje i dostarcza dobra/usługi publiczne coraz częściej na rynku i przez rynek, - wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy, kodeksu cywilnego, dyrektyw UE, zakazujących dyskryminacji lub działań zakłócających konkurencję na jednolitym rynku, - korzysta ze specjalnych lub wyłącznych przywilejów, które państwa członkowskie przyznały dla przedsiębiorców świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym. Usługi użyteczności publicznej mają charakter celowych działań gospodarczych, z zachowaniem tak ważnych atrybutów przedsiębiorczości, jak: wolność, odpowiedzialność, sprawiedliwość społeczna. Rozważania na ten temat dokumentuje studium empiryczne dwóch branż przedsiębiorstw: lokalnego transportu zbiorowego, gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Dzięki temu rozpoznano odmienność, ale i podobieństwa przedsiębiorstw użyteczności publicznej na tle sektora przedsiębiorstw.

Podtytuł Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (wyd. II)
Autor Józefa Famielec, Małgorzata Kożuch, Krzysztof Wąsowicz
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 156
45.00 32.85
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-665-9
Działalność gospodarcza podejmowana przez przedsiębiorców - osoby prawne, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność finansową, ekonomiczną, społeczną, stanowi powszechnie akceptowaną siłę sprawczą wzrostu gospodarczego. Historyczną już formą organizacyjno-prawną podejmowania działalności gospodarczej jest przedsiębiorstwo. Kategoria przedsiębiorstwa charakteryzuje się różnorodnością definiowania i ujęć. Społeczny charakter przedsiębiorstwa zobowiązuje go do racjonalnego doboru przedmiotu swego działania. Monografia wypełnia lukę w wiedzy o podejmowaniu działań tworzenia i dostarczania dóbr publicznych (niewykluczających i niekonkurujących), takich z których posiadania nie można nikogo wykluczyć, nawet wtedy gdy nie chce za nie zapłacić. Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w tej monografii:
- znajduje odniesienie do prawnej i ekonomicznej tożsamości, z której wynika niepowtarzalny - kontraktualny (umowny) charakter formy prawnej, przedmiotu działania,
- kreuje - poprzez umowy - nieodpłatny kapitał relacyjny, niezbędny w każdym społecznym procesie gospodarczym,
- organizuje i dostarcza dobra/usługi publiczne coraz częściej na rynku i przez rynek,
- wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy, kodeksu cywilnego, dyrektyw UE, zakazujących dyskryminacji lub działań zakłócających konkurencję na jednolitym rynku,
- korzysta ze specjalnych lub wyłącznych przywilejów, które państwa członkowskie przyznały dla przedsiębiorców świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

Usługi użyteczności publicznej mają charakter celowych działań gospodarczych, z zachowaniem tak ważnych atrybutów przedsiębiorczości, jak: wolność, odpowiedzialność, sprawiedliwość społeczna. Rozważania na ten temat dokumentuje studium empiryczne dwóch branż przedsiębiorstw: lokalnego transportu zbiorowego, gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Dzięki temu rozpoznano odmienność, ale i podobieństwa przedsiębiorstw użyteczności publicznej na tle sektora przedsiębiorstw.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Usługi i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - podstawy teoretyczne 11
1.1. Dobra publiczne a dobra prywatne 11
1.2. Usługi użyteczności publicznej 15
1.3. Użyteczność publiczna w podejściu międzynarodowym i polskich regulacjach prawnych 19
1.4. Modele świadczenia usług użyteczności publicznej - koncepcja nowego zarządzania publicznego 25
1.5. Przedsiębiorstwa jako wykonawcy zadań użyteczności publicznej 32

Rozdział 2
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej 47
2.1. Specyfika pomocy publicznej i przesłanki jej udzielania we współczesnej gospodarce 47
2.2. Formy i przeznaczenie pomocy publicznej 53
2.3. Pomoc publiczna a instrumenty polityki spójności Unii Europejskiej 58
2.4. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym 66

Rozdział 3
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego 79
3.1. Lokalny transport zbiorowy jako obszar użyteczności publicznej 79
3.2. Sposoby organizacji i realizacji zadań gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 85
3.3. Charakterystyka wybranych przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce 94
3.4. Struktura branżowa, przestrzenna i własnościowa przedsiębiorstw komunikacji miejskiej 98
3.5. Przedsiębiorstwa lokalnego transportu zbiorowego na tle sektora przedsiębiorstw 103

Rozdział 4
Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami komunalnymi 109
4.1. Powierzanie zadań gospodarki odpadami komunalnymi przez gminy 109
4.2. Rynek usług w gospodarce odpadami komunalnymi - szanse i ograniczenia konkurencji 114
4.3. Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami komunalnymi - próba identyfikacji ich struktury 120
4.4. Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami komunalnymi na tle sektora przedsiębiorstw 127
4.5. Przepływy finansowe między właścicielami nieruchomości, przedsiębiorcami a gminą w zintegrowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 130

Zakończenie 139
Bibliografia 143
Spis tabel 153
Spis schematów 155

Recenzenci: Dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku