• Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Koszty stanowią jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych, a efektywne zarządzanie nimi stało się koniecznością dla współczesnego przedsiębiorstwa. Niniejsza publikacja to swoiste kompendium wiedzy na temat sprawozdawczego rachunku kosztów, który - będąc fi larem rachunkowości finansowej - jest odpowiedzialny za dostarczanie użytecznych informacji kosztowych zgodnych z przepisami regulacji bilansowych.

Podtytuł Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
Autor Hanna Czaja-Cieszyńska, Konrad Kochański, Adam Lulek, Damian Łazarczyk, Beata Sadowska
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 242
75.00 54.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
52.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-803-5
Koszty stanowią jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych, a efektywne zarządzanie nimi stało się koniecznością dla współczesnego przedsiębiorstwa. Niniejsza publikacja to swoiste kompendium wiedzy na temat sprawozdawczego rachunku kosztów, który - będąc fi larem rachunkowości finansowej - jest odpowiedzialny za dostarczanie użytecznych informacji kosztowych zgodnych z przepisami regulacji bilansowych.

Wśród zaprezentowanych w książce zagadnień są m.in.:
- istota i przekroje klasyfikacyjne kosztów,
- funkcje, zadania i odmiany rachunku kosztów,
- pomiar kosztów rodzajowych,
- rozliczanie kosztów działalności pomocniczej oraz kosztów wydziałowych,
- rozliczanie kosztów w czasie,
- rodzaje i metody kalkulacji kosztów,
- raportowanie informacji kosztowych w sprawozdaniu finansowym.

Ta przystępna i jednocześnie spójna publikacja adresowana jest do osób, które interesują się zarządzaniem kosztami oraz pragną zgłębić tajniki w szczególności sprawozdawczego (obligatoryjnego, ewidencyjnego, okresowego, systematycznego) rachunku kosztów. Ze względu na prosty język, liczne schematy, przykłady liczbowe i zadania sprawdzające przedstawione w niej treści są łatwiejsze w odbiorze.


„(...) Recenzowana praca jest interesująca i stanowi ciekawe opracowanie wskazujące na rolę pomiaru, ewidencji, przetwarzania i raportowania informacji o kosztach w ramach systematycznego rachunku kosztów podmiotów gospodarczych zobligowanych do stosowania prawa bilansowego. W pracy Autorzy umiejętnie łączą zagadnienia teoretyczne z ich zastosowaniem w praktyce".
Dr hab. Leszek Borowiec, fragment recenzji

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Koszty jako przedmiot sprawozdawczego rachunku kosztów 13
1.1. Koszty jako kategoria ekonomiczna 13
1.2. Koszty a pojęcia bliskoznaczne 14
1.3. Przekroje klasyfikacyjne kosztów 18
1.4. Klasyfikacja kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej 22
1.5. Przychody jako kategoria bilansowa 31
1.6. Zadania sprawdzające 35
1.7. Rozwiązania 40
Literatura 42

Rozdział 2
Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstw 45
2.1. Geneza powstania i istota rachunku kosztów 45
2.2. Zadania i funkcje rachunku kosztów w przedsiębiorstwie 49
2.3. Systemy i odmiany rachunku kosztów 52
2.4. Sprawozdawczy rachunek kosztów jako źródło informacji o przedsiębiorstwie 56
2.5. Zadania sprawdzające 63
2.6. Rozwiązania 66
Literatura 67

Rozdział 3
Pomiar i wycena wybranych kosztów rodzajowych 69
3.1. Specyfika rodzajowego układu kosztów 69
3.2. Amortyzacja 70
3.3. Zużycie materiałów 77
3.4. Koszty pracy 80
3.5. Inne koszty rodzajowe 84
3.6. Zadania sprawdzające 85
3.7. Rozwiązania 89
Literatura 92

Rozdział 4
Rozliczanie i ewidencja kosztów w czasie 93
4.1. Pojęcie i istota rozliczeń międzyokresowych 93
4.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne 99
4.3. Koszty zakupu jako czynne rozliczenia międzyokresowe 104
4.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne 108
4.5. Zadania sprawdzające 113
4.6. Rozwiązania 117
Literatura 122

Rozdział 5
Rozliczanie i ewidencja kosztów wydziałowych 123
5.1. Pojęcie i istota kosztów wydziałowych 123
5.2. Ewidencja kosztów wydziałowych 125
5.3. Metody rozliczania kosztów wydziałowych 126
5.4. Zadania sprawdzające 132
5.5. Rozwiązania zadań 136
Literatura 138

Rozdział 6
Rozliczanie i ewidencja kosztów jednostek pomocniczych 139
6.1. Pojęcie i istota działalności pomocniczej 139
6.2. Ewidencja kosztów działalności pomocniczej 142
6.3. Metody rozliczania kosztów komórek pomocniczych 145
6.4. Zadania sprawdzające 152
6.5. Rozwiązania 156
Literatura 159

Rozdział 7
Kalkulacja kosztów 161
7.1. Pojęcie, istota i przedmiot kalkulacji kosztów 161
7.2. Układ kalkulacyjny kosztów 162
7.3. Rodzaje i metody kalkulacji kosztów 166
7.4. Kalkulacje podziałowe 176
7.5. Kalkulacja doliczeniowa 188
7.6. Zadania sprawdzające 193
7.7. Rozwiązania 196
Literatura 199

Rozdział 8
Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym 201
8.1. Prezentacja informacji o kosztach w bilansie 201
8.2. Prezentacja informacji o kosztach w rachunku zysków i strat 209
8.3. Prezentacja informacji o kosztach w informacji dodatkowej 217
8.4. Zadania sprawdzające 222
8.5. Rozwiązania 227
Literatura 233

Zakończenie 235
Spis tabel 237
Spis rysunków 239
Informacje o autorach 241

Beata Sadowska - dr hab., prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Katedry Rachunkowości. Praktyk z wieloletnim stażem pracy w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze finansów publicznych. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV), członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego. Jest autorką i współautorką wielu monografii oraz innych publikacji naukowych. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu rachunkowości, controllingu, w tym w logistyce przedsiębiorstw, w gospodarce leśnej oraz działalności jednostek gospodarczych sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej.
Hanna Czaja-Cieszyńska − doktor nauk ekonomicznych w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorką lub współautorką blisko 70 pozycji literaturowych. Wieloletni członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W pracy naukowej specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej oraz raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W praktyce gospodarczej od wielu lat zajmuje się obsługą finansowo-księgową organizacji pozarządowych.
Konrad Kochański - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Trener z zakresu controllingu i rachunkowości. Autor wielu publikacji naukowych. Wieloletni praktyk z zakresu wdrażania i prowadzenia controllingu w podmiotach gospodarczych oraz obsługi finansowo- księgowej i zarządczej NGO.
Adam Lulek - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, pracownik Uniwersytetu Pomorskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Zarządzania w Zakładzie Ekonomii i Zarządzania Finansami. W praktyce zajmuje się inwestowaniem na rynku kapitałowym, co związane jest również z szeroko pojętą analizą ekonomiczno-finansową spółek giełdowych. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu sprawozdawczości finansowej, rynku kapitałowego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz raportowania niefinansowego
Damian Łazarczyk - mgr, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania naukowe to: rachunkowość finansowa, Production studies, kinematografia, filozofia kosztów, rachunek kosztów sensu largo, polityka bilansowa oraz audyt.

Recenzja: dr hab. Leszek Borowiec

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku