• Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy

Podtytuł Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy
Autor Malgorzata Gawrycka, Julita Wasilczuk, Patrycja Zwiech (red.)
Rok wydania 2007
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 134
34.00 24.48
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
22.1
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-60089-34-7
Książka stanowi jedno z nielicznych opracowań, które w sposób kompleksowy ujmuje pozycję kobiet na rynku, nie tylko w zakresie ich aktywno­ści zawodowej, możliwości zatrudnienia, czy przedsiębiorczości ale również z uwzględnieniem problemów ich dyskryminacji z punktu widzenia zajmowanych stanowisk, osiąganego poziomu wynagrodzenia, możliwości awansu. Pozycja kobiet w ostatnich latach w Polsce uległa pewnym zmianom, dlatego też warto eliminować stereotypy i wyeksponować rzeczywistą sytuację kobiet występujących w roli pracobiorców i pracodaw­ców.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Zatrudnienie kobiet w latach 1995-2004 - Małgorzata Gawrycka 9
1.1. Aktywność zawodowa i zatrudnienie według płci 9
1.2. Poziom i struktura zatrudnionych według płci i sektorów własności 12
1.3. Poziom i struktura zatrudnienia według statusu zatrudnienia 17
1.4. Udział kobiet w grupie pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych 23
Konkluzje 25
Bibliografia 26

Rozdział 2
Segregacja zawodowa kobiet w Polsce - Patrycja Zwiech 29
2.1. Szklany sufit, lepka podłoga, ruchome schody - problemy kobiet
w sferze zawodowej 29
2.2. Pracujący według sekcji PKD i płci w Polsce 30
2.3. Horyzontalna segregacja zawodowa w ujęciu sekcji PKD 33
2.4. Pracujący według grup zawodów i płci w Polsce 35
2.5. Horyzontalna segregacja zawodowa w ujęciu wielkich grup zawodów 38
2.6. Wertykalna segregacja zawodowa w Polsce 41
Bibliografia 43
Rozdział 3
Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce - Patrycja Zwiech 45
3.1. Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników - fikcja czy rzeczywistość? 45
3.2. Średnie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce 47
3.3. Dominujące wynagrodzenia kobiet i mężczyzn 50
3.4. Rozpiętości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn 51
3.5. Średnie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w zależności od wykształcenia 53
3.6. Średnie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w zależności od sekcji PKD 58
3.7. Średnie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w zależności od grup zawodowych 60
3.8. Przeciętny czas pracy kobiet i mężczyzn 65
3.9. Przeciętne godzinowe wynagrodzenia kobiet i mężczyzn 66
Bibliografia 75

Rozdział 4
Rozmiary i struktura bezrobocia rejestrowanego kobiet w Polsce
w latach 1995-2004 - Małgorzata Gawrycka 77
4.1. Stopa bezrobocia według płci 77
4.2. Rozmiary bezrobocia rejestrowanego według płci 79
4.3. Rozmiary bezrobocia rejestrowanego według wieku płci 82
4.4. Rozmiary bezrobocia rejestrowanego według poziomu wykształcenia i płci 87
4.5. Rozmiary bezrobocia rejestrowanego według stażu pracy i płci 91
4.6. Bezrobocie rejestrowane według czasu pozostawania bez pracy i płci 95
Bibliografia 99

Rozdział 5
Przedsiębiorczość kobiet - Julita Wasilczuk 101
5.1. Przedsiębiorczość kobiet - uwagi metodyczne 101
5.2. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze przedsiębiorczości kobiet
w Polsce w latach 1990-2002 104
5.3. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce 106
5.4. Motywacje kobiet do samozatrudnienia 109
5.5. Przedsiębiorczość kobiet - porównania międzynarodowe 114
5.5.1. Polskie kobiety przedsiębiorcy - na tle kobiet europejskich 114
5.5.2. Wskaźnik kobiecej aktywności przedsiębiorczej
- porównanie międzynarodowe 117
5.6. Bariery przedsiębiorczości kobiet 122
5.7. Wyniki firm prowadzonych przez kobiety w porównaniu z firmami
prowadzonymi przez mężczyzn 125
5.8. Przedsiębiorczość kobiet - próba syntezy 128
Bibliografia 128

Zakończenie 131

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku