• Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych

Jedną z perspektyw współczesnego pojmowania bezpieczeństwa jest jego obecność w codziennej aktywności człowieka. Każdy ma prawo odczuwać stan równowagi w domu, w miejscu pracy czy wypoczynku, wszędzie tam, gdzie przebywa i funkcjonuje. Owo prawo i potrzeba zarazem, determinują konieczność pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności tego, jak przeciwdziałać, i jak reagować na wszelkiego rodzaju zdarzenia destabilizujące ład psychiczny i fizyczny. Treść prezentowanej monografii ułatwia badaczom, studentom, organizatorom i pasjonatom dostęp do informacji, a zarazem pomaga w zrozumieniu aktualnych problemów, jakie występują w zarządzaniu kryzysowym, w ciągle zmieniającym się środowisku. Celem powstania prezentowanej pozycji jest chęć rozbudzenia w Czytelniku twórczej i aktywnej postawy, wobec potencjalnej czy rzeczywistej sytuacji kryzysowej. Założeniem autorów jest zatem przekonanie, iż nawet, jeśli człowiek nie jest w stanie przewidzieć i przeciwdziałać wszystkim zagrożeniom (zarówno c

Podtytuł Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych
Autor Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka, Henryk Wyrębek
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 284
62.00 43.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
43.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-924-7
Jedną z perspektyw współczesnego pojmowania bezpieczeństwa jest jego obecność w codziennej aktywności człowieka. Każdy ma prawo odczuwać stan równowagi w domu, w miejscu pracy czy wypoczynku, wszędzie tam, gdzie przebywa i funkcjonuje. Owo prawo i potrzeba zarazem, determinują konieczność pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności tego, jak przeciwdziałać, i jak reagować na wszelkiego rodzaju zdarzenia destabilizujące ład psychiczny i fizyczny.

Treść prezentowanej monografii ułatwia badaczom, studentom, organizatorom i pasjonatom dostęp do informacji, a zarazem pomaga w zrozumieniu aktualnych problemów, jakie występują w zarządzaniu kryzysowym, w ciągle zmieniającym się środowisku. Celem powstania prezentowanej pozycji jest chęć rozbudzenia w Czytelniku twórczej i aktywnej postawy, wobec potencjalnej czy rzeczywistej sytuacji kryzysowej. Założeniem autorów jest zatem przekonanie, iż nawet, jeśli człowiek nie jest w stanie przewidzieć i przeciwdziałać wszystkim zagrożeniom (zarówno cywilizacyjnym, jak i naturalnym), to jest w stanie świadomie i bez paniki funkcjonować w obliczu zdiagnozowanych niebezpieczeństw, ratując tym samym nierzadko życie swoje i najbliższych mu osób.

Czytelnik zgłębiając treść prezentowanej książki ma szansę nie tylko poznać istotę i skutki sytuacji kryzysowych, lecz także może poznać problematykę zarządzania kryzysowego na poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i państwowym. Autorzy proponują zatem swoistą podróż, zaczynając od obrazu istoty zagrożeń, podstaw prawnych powołujących organy reagowania kryzysowego poprzez zasady organizacji zarządzania kryzysowego, zarówno w perspektywie cywilnej, jak i militarnej. Zainteresowani tematyką odnajdą w opracowaniu także opis specyfiki zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych.

Inspiracji może dostarczyć próba odpowiedzi na pytanie: Jak dostępne metody, techniki i narzędzia wpływają na skuteczność kierowania zasobami ludzkimi? Można zatem w prezentowanej monografii zgłębić refleksję na temat motywacji, coachingu, negocjacji oraz jakości w procesie kierowania zasobami ludzkimi.

Pozostawiając w rękach Czytelnika dorobek analiz teoretycznych, ale i wieloletniej praktyki popartej przeprowadzonymi badaniami własnymi, Autorzy żywią nadzieję, że monografia zaspokoi ciekawość Odbiorcy i rozbudzi jego aktywność w omawianym obszarze.

Wstęp 9


CZĘŚĆ I
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Rozdział 1
Sytuacje kryzysowe 15
1.1. Sytuacje nadzwyczajne jako generatory sytuacji kryzysowych 15
1.2. Klęski żywiołowe 22
1.2.1. Powodzie 25
1.2.2. Susze 26
1.2.3. Pożary 28
1.2.4. Trzęsienie ziemi 29
1.2.5. Silne wiatry 30
1.2.6. Śnieżyce 30
1.3. Skutki żywiołowych zdarzeń nadzwyczajnych 31
1.3.1. Zagrożenie ekologiczne 31
1.3.2. Epidemie 32
1.3.3. Awarie techniczne 32
1.4. Ochrona ludności i dóbr 33
1.5. Zagrożenia czasu wojny 35

Rozdział 2
Problematyka zarządzania kryzysowego 39
2.1. Podstawy zarządzania kryzysowego 39
2.2. Uwarunkowania prawne zarządzania kryzysowego 42
2.3. System zarządzania kryzysowego 43

Rozdział 3
Organizacja zarządzania kryzysowego 47
3.1. Zasady organizacji zarządzania kryzysowego 47
3.2. Uwarunkowania organizacyjne zarządzania kryzysowego 50
3.2.1. Organizacja zarządzania kryzysowego na poziomie państwa 52
3.2.2. Organizacja zarządzania kryzysowego na poziomie województwa 55
3.2.3. Organizacja zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu 58
3.2.4. Organizacja zarządzania kryzysowego na poziomie gminy 60

Rozdział 4
Procedury zarządzania kryzysowego 63
4.1. Planowanie zarządzania kryzysowego 63
4.1.1. Planowanie cywilne 64
4.1.2. Plany reagowania kryzysowego 65
4.2. Elementy realizacji zadań zarządzania kryzysowego 66
4.2.1. Podstawowe zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego 66
4.2.2. Kontrola wykonania zadań zarządzania kryzysowego 69
4.2.3. Centra zarządzania kryzysowego 71

Rozdział 5
Zabezpieczenie logistyczne zarządzania kryzysowego 73
5.1. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 73
5.1.1. Zarządzanie w fazach 74
5.1.2. Specyfika zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych 75
5.1.3. Struktura organizacyjna grup logistycznych zespołów zarządzania kryzysowego 76
5.1.4. Czynniki determinujące organizację zabezpieczenia logistycznego
ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych 76
5.1.5. Potencjał logistyczny w sytuacjach kryzysowych 78
5.2. Cel zabezpieczenia logistycznego zarządzania kryzysowego 82
5.3. Organizacja zabezpieczenia logistycznego w rozwiązywaniu sytuacji
Kryzysowych 86
5.4. Zasady organizacji zabezpieczenia logistycznego poszkodowanych
w sytuacjach kryzysowych 94


CZĘŚĆ II
METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Rozdział 6
Zarządzanie zasobami ludzkimi 107
6.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 107
6.2. Zasady i modele zarządzania zasobami ludzkimi 112
6.3. Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi 117

Rozdział 7
Motywacja w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 123
7.1. Teorie motywacji 123
7.2. Modele motywacji 133
7.3. Czynniki i instrumenty motywacji 137

Rozdział 8
Coaching 151
8.1. Istota coachingu 151
8.2. Profesjonalizacja coachingu i jego modele 155
8.2.1. Metamodel coachngu 155
8.2.2. Model kontekstualny 156
8.2.3. Model „osobistej konsultacji 157
8.3. Facylitacyjny charakter coachingu 160
8.4. Charakterystyka coachingu rozwoju osobistego 165
8.5. Coaching mocnych stron 169
8.6. Rozwój modeli coachingu 171

Rozdział 9
Coaching umiejętności interpersonalnych 173
9.1. Charakterystyka coachingu umiejętności interpersonalnych 173
9.2. Metody wspierania umiejętności interpersonalnych 176
9.3. Główne wyzwania interpersonalne 179

Rozdział 10
Problematyka negocjacji 185
10.1. Istota i znaczenie negocjacji 185
10.1.1. Ogólne pojęcie negocjacji 185
10.1.2. Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów 187
10.1.3. Wzorcowy model negocjatora 191
10.1.4. Podstawowe taktyki negocjacji 195
10.2. Główne fazy negocjacji 197
10.2.1. Przygotowanie negocjacji 197
10.2.2. Struktura i przebieg procesu negocjacji 201
10.2.3. Prowadzenie rozmów 202
10.2.4. Zakończenie negocjacji 209


CZĘŚĆ III
JAKOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Rozdział 11
Koncepcje zarządzania jakością 213
11.1. Zasady i płaszczyzny w zarządzaniu jakością 215
11.2. Czynnik ludzki w procesie zarządzania jakością 222

Rozdział 12
Kapitał ludzki w procesie zarządzania jakością 225
12.1. Wpływ zarządzania jakością na zasoby ludzkie 225
12.2. Znaczenie wiedzy w procesie zarządzania jakością 231
12.3. Rola kierownictwa w procesie zarządzania jakością 236
12.4. Systemy zarządzania jakością a korzyści dla organizacji i zasobów ludzkich 238

Rozdział 13
Wpływ jakości kapitału ludzkiego na funkcjonowanie i rozwój organizacji 243
13.1. Jakość kapitału ludzkiego 243
13.2. Rozwój organizacji a jakość kapitału ludzkiego 252
13.3. Jakość kapitału ludzkiego a rozwój gospodarczy 264

Bibliografia 267
Spis tabel 279
Spis rysunków 280
Spis wykresów 281
Spis schematów 282

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku