• Technika pisania prac magisterskich i licencjackich (wyd. XII)

Niniejsza publikacja ma charakter praktycznego poradnika dla osób piszących prace dyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac magister­skich. Jest ona adresowana w zasadzie do wszystkich studentów, zarówno tych, którzy są w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, jak i do tych, którzy chcieliby zawczasu poznać prawidła rządzące pisarstwem naukowym. Znaleźć tutaj można praktyczne rady, które pozwolą uniknąć wie­lu błędów natury formalnej, często kompromitujących autorów prac magisterskich.

Podtytuł Technika pisania prac magisterskich i licencjackich (wyd. XII)
Autor Radosław Zenderowski
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 145x210
Stron 150
35.00 25.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
22.75
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-763-2
Niniejsza publikacja ma charakter praktycznego poradnika dla osób piszących prace dyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac magister­skich. Jest ona adresowana w zasadzie do wszystkich studentów, zarówno tych, którzy są w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, jak i do tych, którzy chcieliby zawczasu poznać prawidła rządzące pisarstwem naukowym. Znaleźć tutaj można praktyczne rady, które pozwolą uniknąć wie­lu błędów natury formalnej, często kompromitujących autorów prac magisterskich.

Książka składa się z czterech części i aneksu. W części pierwszej omówione są podstawowe reguły związane z metodologią, dotyczące treści pracy. Konsekwentne ich stosowanie daje gwarancję, iż praca będzie myślowo spójna i uporządkowana.

W części drugiej zaprezentowane są wymogi dotyczące strony technicznej i wizualnej pracy, w trosce o to, by praca przyszłego magistra była es­tetyczna i praktyczna w lekturze. Owa praktyczność wynika po części z faktu, że w odniesieniu do poszczególnych elementów tekstu (np. przypi­sów) istnieją określone normy, których rzetelne stosowanie ułatwia przekaz treści. Przestrzeganie tych standardów zapewnia zatem pracy komuni­katywność.

Część trzecia zawiera praktyczne porady dotyczące procesu przygotowywania pracy dyplomowej. Odpowiada na pytania od czego zacząć pisanie, jak się motywować do pracy, jak poszukiwać materiałów, w jaki sposób je archiwizować oraz jakich błędów, często popełnianych, utrudniających pisanie, unikać.

Część czwarta poświęcona jest omówieniu przygotowań, jakie należy poczynić przed obroną pracy oraz informuje jak zachować się podczas egza­minu magisterskiego. Po lekturze tej części student powinien znać oczekiwania recenzentów oraz komisji egzaminacyjnej.

CZĘŚĆ I. TREŚĆ - PODSTAWOWE WYMOGI FORMALNE
1. Czym jest praca magisterska? 11
2. Temat i tytuł pracy 15
3. Struktura i plan pracy - podstawowe wymogi metodologiczne 18
4. Zasady konstruowania „Wstępu" 20
5. Zasady konstruowania „Zakończenia" 30
6. Układ rozdziału 32
7. Styl pracy 35

CZĘŚĆ II. ESTETYKA TEKSTU PRACY MAGISTERSKIEJ
1. Układ pracy i tekstu 39
A. Marginesy [[39][39]]
B. Odstęp między wierszami [[39][39]]
C. Tabulatory [[39][39]]
D. Czcionka [[40][40]]
E. Numeracja [[40][40]]
F. Justowanie [[40][40]]
G. Odsyłacze do przypisów [[40][40]]
H. Dzielenie wyrazów [[41][41]]
I. Akapity [[41][41]]
J. Wyróżnienia w tekście oraz poszczególnych partiach tekstu [[43][43]]
K. Wyliczenia w tekście oraz poszczególnych partiach tekstu [[44][44]]
L. Strona tytułowa [[47][47]]
Ł. Spis treści [[48][48]]
M. Sposób oprawy [[49][49]]
2. Prezentacje graficzne 49
A. Zasady ogólne [[49][49]]
B. Tabele i tablice [[51][51]]
C. Wykresy [[55][55]]
D. Diagramy [[57][57]]
E. Schematy i rysunki [[58][58]]
F. Fotografie [[61][61]]
3. Skróty i symbole 62
A. Przedmiot skrótu i symbolu [[62][62]]
B. Wyjaśnianie skrótów i symboli [[63][63]]
C. Umiejscowienie skrótów i symboli w zdaniu [[65][65]]
D. Skracanie imion [[65][65]]
4. Cytaty i sposoby cytowania 65
A. Zasady ogólne [[65][65]]
B. Skracanie cytatów [[66][66]]
C. Podkreślenie w cytacie [[66][66]]
D. Komentarz autorski w cytacie [[67][67]]
E. Cytat w cytacie [[67][67]]
5. Przypisy 68
A. Zasady ogólne [[68][68]]
B. Rodzaje przypisów - kryterium funkcji i celu [[69][69]]
Przypis źródłowy zwykły
Przypis źródłowy rozszerzony
Przypis polemiczny zwykły
Przypis polemiczny rozszerzony
Przypis dygresyjny
Przypis odsyłający
C. Rodzaje przypisów - kryterium źródła [[73][73]]
Prace samoistne
Rozdziały w pracach samoistnych
Artykuły w pracach zbiorowych
Czasopisma (artykuły w czasopismach)
Inne
D. Zasady cytowania - ciajg przypisów [[81][81]]
E. Stosowane skróty bibliograficzne [[83][83]]
6. „Bibliografia" 84
A. Zasady ogólne [[84][84]]
B. Źródła i opracowania [[84][84]]
C. Dalsze kryteria podziału [[87][87]]
D. Forma zapisu poszczególnych pozycji [[90][90]]
Prace samoistne
Rozdziały w pracach samoistnych
Artykuły w pracach zbiorowych
Czasopisma (artykuły w czasopismach)
Inne
7. „Aneks" (Załączniki) 94
8. „Streszczenie" 96
9. Korekta pracy 96

CZĘŚĆ III. JAK SKUTECZNIE PISAĆ PRACĘ?
1. Od czego zacząć? 100
2. Jak dotrzeć do odpowiednich źródeł i opracowań? 105
3. Co zrobić z zebranymi materiałami? Jak pisać? 116

CZĘŚĆ IV. OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ
1. Przed obroną pracy 119
2. W czasie obrony pracy i po niej 127
WYBRANA LITERATURA 131
WYKAZ SCHEMATÓW 132
WYKAZ TABEL 132
ANEKS 133

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku