• Visual Studio 2022, C# i .NET. Programowanie kontrolek

Nie trzeba siedzieć po uszy w programowaniu, by zauważyć pewną regułę: lwia część książek poświęconych temu zagadnieniu została napisana w podobny sposób. I nie chodzi o styl, środowisko czy język, lecz o strukturę. Prawidłowość tę zauważył Łukasz Sosna, który do zagadnienia programowania w języku C# i użytkowania środowiska .NET postanowił podejść w odmienny sposób. W najnowszej publikacji swojego autorstwa zatem skupia się na praktycznym wymiarze programowania, czyli używaniu dostępnych w oprogramowaniu Visual Studio 2022 komponentów zwanych kontrolkami.

Podtytuł Visual Studio 2022, C# i .NET. Programowanie kontrolek
Autor Łukasz Sosna
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 158x235
Stron 176
Wydawnictwo Helion
49.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-283-9140-6
Nie trzeba siedzieć po uszy w programowaniu, by zauważyć pewną regułę: lwia część książek poświęconych temu zagadnieniu została napisana w podobny sposób. I nie chodzi o styl, środowisko czy język, lecz o strukturę. Prawidłowość tę zauważył Łukasz Sosna, który do zagadnienia programowania w języku C# i użytkowania środowiska .NET postanowił podejść w odmienny sposób. W najnowszej publikacji swojego autorstwa zatem skupia się na praktycznym wymiarze programowania, czyli używaniu dostępnych w oprogramowaniu Visual Studio 2022 komponentów zwanych kontrolkami.
Prezentuje sposoby oprogramowywania przycisków, menu, pól tekstowych i wyboru, etykiet, list, dymków podpowiedzi, paneli, okien z wyborem koloru, czcionki itd. Skąd taki wybór? Autor, doświadczony programista, doskonale zdaje sobie sprawę, że Visual Studio, C# i .NET zdobywają coraz większą popularność, gdyż idealnie nadają się do pisania programów na wszystkie systemy: komputery działające pod kontrolą Windowsa, Linuksa, macOS-a, a także na inteligentne telewizory, smartfony itd.
Jeżeli już znasz Visual Studio i jesteś początkującym programistą korzystającym z tego oprogramowania, to propozycja właśnie dla Ciebie. To też poradnik dla tych, którzy zetknęli się z różnymi językami programowania i chcą się nauczyć obsługi środowiska Visual Studio 2022 w języku C#.

W książce:
• instalowanie Visual Studio 2022, .NET SDK, .NET Runtime
• debugowanie i uruchamianie aplikacji
• stosowanie kontrolek i budowanie przy ich użyciu nowych programów w C#, .NET, Visual Studio 2022

Wstęp

Rozdział 1. Czym jest Visual Studio 2022
Instalacja oprogramowania oraz wybranie odpowiednich komponentów
Rejestracja nowego konta
Instalacja Microsoft .NET SDK
Instalacja .NET Runtime
Pierwsze uruchomienie Visual Studio Community
Tworzenie nowego projektu
Środowisko Visual Studio
Praca nad stworzonym formularzem i uruchamianie pierwszego programu
Zapisywanie projektu
Otwieranie projektu
Zamykanie projektu
Zamykanie edytora

Rozdział 2. Narzędzia Visual Studio
Przechodzenie do określonej linii
Przechodzenie do określonego pliku
Znajdowanie fragmentu kodu
Zamiana fragmentu kodu
Poszukiwanie tekstu w plikach
Zamiana tekstu w plikach
Cofanie zmian
Powtarzanie wycofanych zmian
Kopiowanie i wklejanie
Wycinanie i wklejanie
Zaznaczanie całego tekstu
Dodawanie zakładki
Przechodzenie do zakładki
Usuwanie zakładki
Usuwanie wszystkich zakładek
Przełączenie do kodu programu
Przełączenie do projektanta programu
Panel: Solution Explorer
Panel: Team Explorer
Panel: Server Explorer
Panel: Bookmark Window
Panel: Git Changes
Panel: Call Hierarchy
Panel: Class View
Panel: Object Browser
Panel: Error List
Panel: Output
Panel: Toolbox
Budowanie projektu
Zbudowanie projektu
Przebudowanie projektu
Czyszczenie budowy projektu
Uruchamianie projektu
Uruchamianie projektu ze śledzeniem błędów
Uruchamianie projektu bez śledzenia błędów

Rozdział 3. Programowanie aplikacji poprzez kontrolki
Przycisk (Button)
Tworzenie przycisku oraz przypisywanie do niego tekstu i lokalizacji
Określanie wysokości i szerokości
Wyrównanie tekstu względem granic przycisku
Rezultat naciśnięcia przycisku
Przypisywanie akcji
Pole tekstowe (TextBox)
Dodawanie pola tekstowego
Ustawianie szerokości i wysokości pola
Dodawanie do pola tekstowego możliwości pisania w wielolinii
Ustawianie akcji w celu wyświetlenia zawartości pola
Etykiety (Label)
Dodawanie pola opisu
Ustawianie szerokości pola opisu
Definiowanie akcji dla pola
Etykieta z odnośnikiem (LinkLabel)
Szerokość etykiety dopasowana do zawartości
Przejście do strony po kliknięciu etykiety z łączem
Pola wyboru (Checkbox)
Dodawanie pola wyboru do formularza
Ustawianie szerokości pola wyboru
Zaznaczanie niektórych opcji wyboru
Ustawianie akcji dla pól wyboru
Lista z polem wyboru (CheckedListBox)
Dodawanie listy do formularza
Wypełnianie listy danymi
Dodawanie akcji po wybraniu elementów
Lista (ComboBox)
Tworzymy listę rozwijaną
Uzupełnianie listy danymi oraz zmiana jej wyglądu
Dodawanie akcji po wybraniu elementu z listy
Wybieranie daty i czasu (DateTimerPicker)
Tworzenie pola wyboru daty
Ustawianie daty minimalnej oraz maksymalnej
Ustawianie formatu daty
Wyświetlanie daty w osobnym oknie przez wywołanie akcji
Lista wyboru (ListBox)
Dodawanie nowej listy do formularza
Wypełnianie listy danymi
Ustawienie możliwości wybrania tylko jednego elementu
Wybieranie domyślnej pozycji
Przycisk z akcją wyświetlającą wybór z listy w osobnym oknie
Lista elementów (ListView)
Dodawanie listy do formularza
Dodawanie opcji do listy w celu poprawy wyświetlania rekordów
Wyłączanie opcji zaznaczania kilku rekordów
Dodawanie linii w celu rozdzielenia rekordów
Dodawanie zaznaczania całego rekordu danych
Tworzenie akcji wyświetlającej nazwisko po zaznaczeniu w liście i kliknięciu przycisku
Pole numeryczne z kontrolkami do zmiany wartości (NumericUpDown)
Dodawanie do formularza pola numerycznego
Ustawienie zakresu liczb w polu numerycznym
Ustawienie wybranej wartości w polu numerycznym
Zmiana wartości w polu numerycznym powoduje wywołanie metody
Akcja przepisywania wartości wybranej w polu do pola tekstowego
Obraz (PictureBox)
Pola wyboru z możliwością wybrania tylko jednej pozycji (RadioButton)
Tworzenie pól wyboru zebranych w jednej kontrolce
Wywoływanie metody w trakcie zmiany wyboru pola
Wyświetlanie wybranych opcji w nowym oknie
Pomoc dla użytkownika (ToolTip)
Grupowanie elementów (GroupBox)
Podział okna (SplitContainer)
Panele (TabControl)
Tworzenie podziału głównego okna na panele
Dodawanie przycisku oraz akcji dla jednej opcji
Menu (MenuStrip)
Lista obrazów (ImageList)
Wybór koloru (ColorDialog)
Wybór czcionki (FontDialog)
Przeglądanie folderów (FolderBrowserDialog)
Wybór pliku do otwarcia (OpenFileDialog)
Wybór lokalizacji do zapisania pliku (SaveFileDialog)

Podsumowanie

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku