• Wpływ kooperacji na skuteczność biznesplanów tworzonych przez przedsiębiorstwa. Ujęcie ekonomiczne

W gospodarce rynkowej często zachodzące zmiany zmuszają do nowego spojrzenia na funkcje realizowane przez firmę. Jedną z nich jest planowanie stanowiące uniwersalny proces odbywający się w kontekście określonego otoczenia, co pociąga za sobą określenie celów jakie przedsiębiorstwo pragnie osiągnąć w swojej działalności. Przedsiębiorca tworzy dzisiaj scenariusz sytuacji, która może wystąpić w przyszłości - za miesiąc lub pięć lat, musi zatem przewidzieć pewne sytuacje tworząc liczbę hipotetycznych scenariuszy, po to, aby wybrać najbardziej satysfakcjonujące rozwiązanie dla swojego profilu. Takim scenariuszem jest właśnie biznesplan, który opracowuje się po to, aby przedstawić go w formie papierowej: • zarządowi spółki, • radzie nadzorczej, • inwestorom, którzy dysponują wolnym kapitałem i chcą, nawet podejmując duże ryzyko, organizować wspólne przedsięwzięcia, • kierownictwu banków finansujących działalność przedsiębiorstwa. Prawidłowo sporządzony biznesplan powinien rozpoczynać się od

Podtytuł Wpływ kooperacji na skuteczność biznesplanów tworzonych przez przedsiębiorstwa. Ujęcie ekonomiczne
Autor Aneta Ejsmont
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 182
54.00 37.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-090-9
W gospodarce rynkowej często zachodzące zmiany zmuszają do nowego spojrzenia na funkcje realizowane przez firmę. Jedną z nich jest planowanie stanowiące uniwersalny proces odbywający się w kontekście określonego otoczenia, co pociąga za sobą określenie celów jakie przedsiębiorstwo pragnie osiągnąć w swojej działalności. Przedsiębiorca tworzy dzisiaj scenariusz sytuacji, która może wystąpić w przyszłości - za miesiąc lub pięć lat, musi zatem przewidzieć pewne sytuacje tworząc liczbę hipotetycznych scenariuszy, po to, aby wybrać najbardziej satysfakcjonujące rozwiązanie dla swojego profilu. Takim scenariuszem jest właśnie biznesplan, który opracowuje się po to, aby przedstawić go w formie papierowej:
• zarządowi spółki,
• radzie nadzorczej,
• inwestorom, którzy dysponują wolnym kapitałem i chcą, nawet podejmując duże ryzyko, organizować wspólne przedsięwzięcia,
• kierownictwu banków finansujących działalność przedsiębiorstwa.

Prawidłowo sporządzony biznesplan powinien rozpoczynać się od sformułowania wartości wyznawanych w firmie, a także od wizji jej przyszłości, ale przede wszystkim powinien charakteryzować się opisem ciekawego pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej. Warunkiem zwiększenia skuteczności biznesplanów sporządzanych przez ich autorów jest zwrócenie szczególnej uwagi na opis poszczególnych powiązań kooperacyjnych (fuzji i przejęć, outsourcingu, przedsięwzięć typu joint venture oraz klastrów) z innymi podmiotami gospodarczymi w analizowanym dokumencie, które firmy będą realizować w celu zwiększenia efektywności warunkującej funkcjonowanie potencjalnego przedsiębiorstwa.

Książka została napisana z myślą nie tyle o dużych podmiotach gospodarczych, ile o mikro-, małych czy średnich przedsiębiorstwach stanowiących siłę napędową gospodarki. Mniejszej wielkości jednostki gospodarcze, nie posiadając dostępu do rozległego spektrum informacji finansowych, w świetle sporządzanych biznesplanów, w których kluczowym punktem jest opis analizy sytuacji finansowej są częściej narażone na porażkę niż duże koncerny czy holdingi.

Wstęp 7

Rozdział 1
Bariery związane z tworzeniem skutecznego biznesplanu przedsiębiorstwa 13
1.1. Pomysł na własny biznes 13
1.2. Fazy tworzenia przedsięwzięcia gospodarczego prezentowanego w biznesplanie 23
1.3. Cechy skutecznego biznesplanu 25
1.4. Ogólne dylematy związane z tworzeniem skutecznego biznesplanu 28
1.5. Dylematy związane z praktycznym zastosowaniem biznesplanu 31

Rozdział 2
Zasady konstruowania biznesplanu 39
2.1. Istota biznesplanu 39
2.2. Struktura biznesplanu 46
2.3. Układ strony tytułowej biznesplanu 47
2.4. Charakterystyka spisu treści biznesplanu 49
2.5. Streszczenie biznesplanu 50
2.6. Opis przedsiębiorstwa 50
2.7. Charakterystyka planowanego bądź realizowanego przedsięwzięcia gospodarczego 52
2.8. Zakres kompetencji zarządu i pracowników w przedsiębiorstwie 54
2.9. Analiza rynku 55
2.10. Istota strategii marketingowej 60
2.11. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 61
2.12. Ocena ryzyka planowanego bądź realizowanego przedsięwzięcia gospodarczego 77
2.13. Załączniki dołączane do biznesplanu 80
2.14. Skuteczny biznesplan jako kluczowy element wniosku kredytowego 82
2.15. Skuteczny biznesplan jako kluczowy element wniosku unijnego 89

Rozdział 3
Kooperacja jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw zamierzających wejść na rynek 95
3.1. Ekonomiczna istota kooperacji 96
3.2. Istota powiązań kooperacyjnych występujących między przedsiębiorstwami 101
3.2.1. Wpływ fuzji i przejęć na działalność gospodarczą przedsiębiorstw 102
3.2.2. Wpływ outsourcingu na działalność gospodarczą przedsiębiorstw 104
3.2.3. Wpływ przedsięwzięć typu joint venture na działalność gospodarczą przedsiębiorstw 107
3.2.4. Wpływ klastrów na działalność gospodarczą przedsiębiorstw 109
3.3. Badanie wpływu kooperacji na działalność przedsiębiorstw w świetle sporządzanych biznesplanów 111
3.3.1. Istota modelu ekonometrycznego badającego wpływ powiązań kooperacyjnych na skuteczność tworzonych biznesplanów 112
3.3.2. Ocena przydatności zmiennych objaśniających wykorzystywanych w modelu ekonometrycznym na podstawie metody Hellwiga 121
3.3.3. Proces prognozowania na podstawie przyjętego modelu ekonometrycznego 126
3.3.4. Końcowa interpretacja modelu ekonometrycznego 132

Zakończenie 133
Bibliografia 139
Spis tabel 147
Spis rysunków 148
Spis wykresów 149
Załącznik nr 1 151
Załącznik nr 2 157
Załącznik nr 3 167
Notka o Autorce 181

Aneta Ejsmont jest doktorem nauk ekonomicznych na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Specjalizuje się w badaniu powiązań sektorowych występujących między przedsiębiorstwami jako determinanty ekspansji, zwłaszcza sektora MŚP w Polsce.

Jest autorką ponad siedemdziesięciu zarówno krajowych, jak i zagranicznych publikacji z zakresu problematyki funkcjonowania przedsiębiorstw rozpatrywanej w kontekście ekonomicznym, w tym również finansowym, gdzie w swoich badaniach zajmuje się istotą powiązań sektorowych występujących między przedsiębiorstwami. Na co dzień ma również do czynienia z praktyką, jest członkiem Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także Association for Comparative Economic Studies oraz American Economic Association. Uczestniczyła w licznych wyjazdach m.in. na Litwę, do Turcji i Portugalii w celu wygłaszania wykładów poświęconych problematyce finansów przedsiębiorstw, a także do Holandii (Amsterdam) w ramach projektu „Beezr Project-Virtual Student Collaboration Model", gdzie prowadzone są prace dotyczące współpracy między światem nauki oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w którym zaangażowani są również studenci. Realizowała staże wśród przedsiębiorstw krajowych, prowadzi również badania rynkowe zlecane przez przedsiębiorstwa.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku