• Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki

Podtytuł Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki
Autor Jan Bednarczyk, Sławomir Bukowski, Józef Misala (red.)
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 259
51.00 37.23
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35.7
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-202-6

Istotnym skutkiem dążenia różnorodnych podmiotów gospodarczych do osiągania korzyści z rozwoju międzynarodowego podziału pracy jest wzrost stopnia zależności i zarazem współzależności ekonomicznej gospodarek narodowych poszczególnych krajów świata i ich grup. Towarzyszy temu co­raz bardziej intensywne przenoszenie się w skali międzynarodowej pozytywnych względnie negatywnych impulsów rozwoju gospodarczego, które z kolei są mniej lub bardziej zsynchronizowane ze sobą. Niestety, okresowo mamy również do czynienia z tzw. synchronizacją negatywną, kiedy to spo­wolnienie wzrostu gospodarczego czy też recesje w jednym kraju lub ich grupie przenoszą się w skali międzynarodowej w sposób szczególnie widocz­ny, ze wszystkimi tego skutkami, oczywiście negatywnymi.

Współcześnie jesteśmy świadkami kolejnego, negatywnego zsynchronizowania rozwoju gospodarczego. Chodzi o obserwowany, kolejny glo­balny kryzys gospodarczy, który notabene - podobnie jak tzw. wielki kryzys na przełomie lat 20. i 30 XX wieku - zapoczątkowano w Stanach Zjedno­czonych i to również w szeroko rozumianej sferze finansowej. Między przyczynami i skutkami tych kryzysów można się doszukiwać wiele podo­bieństw. Ale można zarazem mówić o wielu różnicach, w tym m.in. o różnicach dotyczących możliwości i sposobów zwalczania współczesnego kryzy­su gospodarczego, określanego też czasami mianem wielkiego kryzysu finansowego. Te właśnie zagadnienia stanowią przedmiot rozważań autorów siedemnastu artykułów zawartych w niniejszej publikacji.

Rozważania autorów - pracowników wielu ośrodków naukowo-badawczych z Polski - dotyczące różnorodnych aspektów współczesnego, ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego są zawarte w trzech częściach książki przekazywanej do rąk szanownych Czytelników. W części I przed­stawia się w sposób kompetentny przyczyny i przebieg tego kryzysu, w części II - jego związki z kształtowaniem się sytuacji na rynkach finansowych, zaś w części III - zarys podstawowych implikacji współczesnego kryzysu gospodarczego dla Polski i innych krajów świata. Z natury rzeczy, autorzy odpowiednich opracowań zwracają szczególną uwagę na różnorodne implikacje współczesnego kryzysu dla gospodarki narodowej Polski.

Wprowadzenie
Część I Przyczyny i przebieg współczesnego kryzysu gospodarczego
1. Globalne kryzysy gospodarcze i procesy dostosowawcze w gospodarce światowej
- współczesne implikacje dla Polski - Józef Misala
1.1. Zarys teoretycznych podstaw intensyfikacji międzynarodowego podziału pracy
i rozwoju współzależności w ramach gospodarki światowej
1.2. Ogólna charakterystyka cykli gospodarczych w gospodarce światowej
1.3. Wielki oraz aktualny globalny kryzys gospodarczy - podobieństwa i różnice
1.4. Wstępny zarys implikacji współczesnego kryzysu gospodarczego dla Polski
1.5. Kilka wniosków dla Polski
Streszczenie/Summary
Bibliografia
2. Obecny kryzys finansowy - przyczyny i terapia - Witold Kasperkiewicz
2.1. Fazy kryzysu finansowego
2.2. Przyczyny kryzysu
2.3. Metody uzdrowienia rynków finansowych
Streszczenie/Summary
Bibliografia
3. Polityka Systemu Rezerwy Federalnej USA i jej skutki w latach 1995-2008
- Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol
3.1. Funkcje i podział uprawnień w Systemie Rezerwy Federalnej
3.2. Polityka pieniężna FED-u i jej skutki
3.2.1. Narastanie bańki na rynku kapitałowym
3.2.2. Pęknięcie bańki na rynku kapitałowym
3.2.3. Wpływ wzrostu cen nieruchomości i kredytów hipotecznych
na kryzys finansowy
Streszczenie/Summary
Bibliografia
4. U źródeł kryzysu finansowego. Inne spojrzenie na politykę stóp procentowych
Systemu Rezerwy Federalnej - Jan L. Bednarczyk
4.1. Polityka stóp procentowych SRF a kryzys finansowy
4.2. Stopa procentowa jako narzędzie wychodzenia z depresji
Streszczenie/Summary
Bibliografia
5. Kryzys finansowy 2008-2009 - przesłanki, kontrowersje, perspektywy
- Andrzej Kacprzyk
5.1. Anatomia kryzysu
5.2. Przyczyny kryzysu
5.2.1. Działania rządu federalnego
5.2.2. Polityka monetarna
5.2.3. Rozwój rynku kredytów subprime i nowoczesnych instrumentów
finansowych
Streszczenie/Summary
Bibliografia
6. Nieprawidłowe zarządzanie relacjami z klientami banku na przykładzie
bankowości hipotecznej w Stanach Zjednoczonych - Agnieszka Bojanowska
6.1. Źródła kryzysu finansowego w USA
6.2. Kredyty subprime
6.3. Bariery, niedociągnięcia i braki procesu zarządzania relacjami z klientami
banków amerykańskich
Streszczenie/Summary
Bibliografia
Część II Współczesny kryzys gospodarczy a rynki finansowe
7. Wpływ światowego kryzysu finansowego na ubezpieczenia
- Kazimierz Ortyński
7.1. Kryzys kredytów hipotecznych subprime w USA
7.2. Rozwój kryzysu finansowego oraz reakcje antykryzysowe
7.3. Oddziaływanie kryzysu na ubezpieczenia
7.4. Postulowane kierunki zmian w ubezpieczeniach
Streszczenie/Summary
Bibliografia
8. Kryzys finansowy a rynek ubezpieczeniowy - Marzanna Lament
8.1. Przyczyny powstawania kryzysów finansowych
8.2. Powiązania rynku ubezpieczeniowego z rynkiem nieruchomości
8.3. Spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego
8.4. Ryzyko zarażenia
Streszczenie/Summary
Bibliografia
9. Rozwój rynku instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu na rynkach
finansowych - Marcin Kalinowski
9.1. Rozwój rynku instrumentów pochodnych
9.1.1. Giełdowy rynek instrumentów pochodnych na świecie
9.1.2. Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych na świecie
9.2. Rynek instrumentów pochodnych w Polsce
9.3. Perspektywy rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia
10. Sovereign Wealth Funds w roli globalnych inwestorów - Wanda Pełka
10.1. Przyczyny tworzenia państwowych funduszy majątkowych
10.2. Rodzaje funduszy SWF
10.3. Działalność inwestycyjna funduszy SWF
Streszczenie/Summary
Bibliografia
Część III Implikacje współczesnego kryzysu gospodarczego dla Polski i innych krajów
11. Zadłużenie publiczne i jego finansowanie w państwach członkowskich
Wspólnoty Europejskiej w warunkach kryzysu ekonomicznego
- Urszula Kosterna
11.1. Kryzys gospodarczy a sytuacja finansów publicznych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
11.2. Finansowanie zadłużenia publicznego w warunkach kryzysu
11.3. Skutki końca "jazdy na gapę" na europejskim rynku finansowym
Streszczenie/Summary
Bibliografia
12. Kryzys na światowym rynku kredytów hipotecznych oraz jego wpływ na rynek
kredytowy i wzrost gospodarczy w Polsce - Andrzej S. Krysiak
12.1. Sytuacja na światowych rynkach kredytów hipotecznych
12.2. Analiza sytuacji na europejskim rynku kredytów hipotecznych
12.3. Polski rynek kredytów hipotecznych
12.4. Wpływ kryzysu na rynkach finansowych na rynek kredytów hipotecznych
w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia
13. Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych przez polski sektor bankowy
w pierwszej fazie globalnego kryzysu finansowego - Anna Szelągowska
13.1. Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych a potrzeby mieszkaniowe
13.2. Kredytowanie polskiego mieszkalnictwa w fazie przedkryzysowej
13.3. Finansowanie polskiego mieszkalnictwa po wybuchu światowego
kryzysu finansowego
Streszczenie/Summary
Bibliografia
14. Wpływ wzrostu gospodarczego na stopę zwrotu z udziałowych papierów
wartościowych w Polsce i na świecie - Ireneusz Pszczółka
14.1. Najpierw wzrost indeksów giełdowych potem wzrost PKB
14.1.1. Wpływ cen akcji na inwestycje podmiotów gospodarczych
14.1.2. Wpływ cen akcji na poczucie zamożności gospodarstw domowych
14.2. Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a stopą zwrotu z papierów
wartościowych w krajach rozwiniętych
14.3. Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a stopą zwrotu z papierów
wartościowych w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia
15. Kryzys finansowy a migracje zagraniczne. Implikacje dla Polski
-Elżbieta J. Siek
15.1. Imigranci w USA i wybranych krajach UE
15.2. Emigracja z Polski
Streszczenie/Summary
Bibliografia
16. Reakcja rządu Irlandii na kryzys bankowy i gospodarczy w 2008 roku
- Jacek Rosa
16.1. Reakcja na kryzys bankowy
16.2. Reakcja na kryzys gospodarczy
Streszczenie/Summary
Bibliografia
17. Polityka finansowa Niemiec w latach 1924-1931 ze szczególnym uwzględnieniem
znaczenia kapitału zagranicznego - Zbiegniew Klimiuk
17.1. Plan Dawesa
17.2. Nowa struktura organizacyjna Banku Rzeszy
17.3. Rola Banku Rzeszy w likwidacji pozostałości inflacji
17.4. Polityka Banku Rzeszy w latach 1924-1929
17.4.1. Polityka walutowa
17.4.2. Polityka kredytowa
17.5. Znaczenie kredytów zagranicznych
17.6. Działalność Banku Rzeszy w innych dziedzinach (Golddiskontbank)
17.7. Zmiana struktury organizacyjnej Banku Rzeszy w 1929 r
17.7.1. Przekształcenia organizacyjne Banku Rzeszy
17.8. Polityka Banku Rzeszy w latach 1929-1931
17.8.1. Polityka walutowa
17.8.2. Polityka kredytowa
17.8.3. Kryzys finansowy w lipcu 1931 r
17.9. Rola Banku Rzeszy w okresie przesilenia
17.9.1. Rozporządzenia rządowe {Noteverordnungen)
Streszczenie/Summary
Bibliografia
18. Gospodarka Chin a kryzys w końcu I dekady XXI wieku
- Bogusław Ślusarczyk, Katarzyna Puchalska
18.1. Źródła chińskiego wzrostu gospodarczego w latach 1980-2005
18.1.1. Zasoby siły roboczej
18.1.2. Handel zagraniczny
18.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
18.3. Gospodarka chińska u progu kryzysu ekonomicznego
18.4. Chińska gospodarka a kryzys - prognozy
Streszczenie/Summary
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku