• Zarządzanie portami jachtowymi w aspekcie zrównoważonej turystyki żeglarskiej

W monografii zaprezentowano wyniki autorskich badań empirycznych przeprowadzonych w polskich i chorwackich portach jachtowych. Wyniki badań posłużyły do opracowania pakietu rozwiązań, które powinny zostać zaimplementowane przez podmioty zarządzające w działalności portów jachtowych w celu dążenia do funkcjonowania tych organizacji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i wspierania realizacji założeń zrównoważonej turystyki żeglarskiej.

Podtytuł Zarządzanie portami jachtowymi w aspekcie zrównoważonej turystyki żeglarskiej
Autor Aleksandra Łapko
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 226
80.00 56.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
56
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-875-2
W książce skoncentrowano się na roli, jaką mogą pełnić decyzje zarządcze podejmowane w portach jachtowych we wspieraniu realizacji założeń zrównoważonej turystyki żeglarskiej.
W monografii przedstawiono zagadnienia dotyczące:
• zarządzania kapitałem ludzkim, a w szczególności edukacji pracowników portów jachtowych w obszarze realizacji celów zrównoważonego rozwoju;
• zarządzania infrastrukturą w aspekcie jej dostosowania do potrzeb różnych użytkowników w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wspierania inkluzywności zrównoważonej turystyki żeglarskiej;
• odbioru odpadów i nieczystości w portach jachtowych w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania portów jachtowych na środowisko;
• certyfikacji i kategoryzacji portów jachtowych w aspekcie wspierania realizacji celów zrównoważonego rozwoju;
• zawartości stron internetowych portów jachtowych w zakresie treści powiązanych z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju;
• planowania inwestycji i finasowania rozwoju portów jachtowych wspierających wdrażanie rozwiązań umożliwiających realizację celów zrównoważonego rozwoju.

W monografii zaprezentowano wyniki autorskich badań empirycznych przeprowadzonych w polskich i chorwackich portach jachtowych. Wyniki badań posłużyły do opracowania pakietu rozwiązań, które powinny zostać zaimplementowane przez podmioty zarządzające w działalności portów jachtowych w celu dążenia do funkcjonowania tych organizacji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i wspierania realizacji założeń zrównoważonej turystyki żeglarskiej.
Adresatami publikacji są: przedstawiciele kadr zarządzających portami jachtowymi i władz samorządowych miejscowości, w których są zlokalizowane porty oraz pracownicy naukowi i studenci, których zainteresowania naukowe związane są z zarządzaniem organizacjami oraz turystyką żeglarską.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Zarządzanie organizacjami - przegląd teorii 17
1.1. Pojęcie zarządzania 17
1.2. Pojęcie organizacji 21
1.3. Zarządzanie organizacjami w kontekście realizacji celów organizacji 25

Rozdział 2
Porty jachtowe jako organizacje - adaptacja modelu Leavitta 31
2.1. Definicje i klasyfikacje portów jachtowych 31
2.2. Elementy systemu organizacji portów jachtowych 35
2.2.1. Cele: Cele portów jachtowych 35
2.2.2. Technologia: Technologia w portach jachtowych 41
2.2.3. Struktura: Struktury w portach jachtowych 48
2.2.4. Ludzie: Kapitał ludzki w portach jachtowych 54
2.2.5. Zarządzanie w portach jachtowych 57

Rozdział 3
Założenia zrównoważonej turystyki żeglarskiej 59
3.1. Idea i cele zrównoważonego rozwoju 59
3.2. Analiza celów i zadań zrównoważonego rozwoju w kontekście turystyki 63
3.3. Turystyka żeglarska 70
3.4. Istota zrównoważonej turystyki żeglarskiej 78

Rozdział 4
Realizacja założeń zrównoważonej turystyki żeglarskiej w portach jachtowych 87
4.1. Zrównoważony rozwój a kapitał ludzki portów jachtowych 87
4.2. Technologia w portach jachtowych jako wsparcie zrównoważonej turystyki żeglarskiej 93
4.2.1. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez porty jachtowe a realizacja celów zrównoważonego rozwoju 93
4.2.2. Dostosowania infrastrukturalne portów jachtowych do obsługi osób ze specjalnymi potrzebami jako wsparcie inkluzywności turystyki żeglarskiej 95
4.2.3. Zarządzanie odpadami w portach jachtowych 101
4.3. Systemy certyfikacji i kategoryzacji portów jachtowych, jako czynnik potwierdzający jakość świadczonych usług i realizację celów zrównoważonego rozwoju 109

Rozdział 5
Ocena wybranych działań polskich i chorwackich portów jachtowych w aspekcie realizacji założeń idei zrównoważonego rozwoju 115
5.1. Metodyka badań portów jachtowych 115
5.2. Zarządzanie kapitałem ludzkim - edukacja i szkolenia pracowników w wybranych portach jachtowych 126
5.3. Zarządzanie infrastrukturą - dostosowania infrastrukturalne portów jachtowych do obsługi osób ze specjalnymi potrzebami 136
5.4. Zarządzanie marketingowe - ocena treści stron internetowych portów jachtowych w zakresie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju 140
5.5. Zarządzanie środowiskowe - odbiór odpadów i nieczystości w badanych portach jachtowych 149
5.6. Zarządzanie jakością - certyfikacja i kategoryzacja polskich i chorwackich portów jachtowych w aspekcie wspierania realizacji celów zrównoważonego rozwoju 159
5.7. Zarządzanie finansami - planowanie inwestycji i finansowanie rozwoju portów jachtowych 171

Rozdział 6
Rekomendacje dla podmiotów zarządzających portami jachtowymi uwzględniające założenia zrównoważonej turystyki żeglarskiej 177

Zakończenie 187
Bibliografia 195
Spis tabel 219
Spis rysunków 220
Załącznik 221
O Autorce 225

Dr inż. Aleksandra Łapko jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Morskiej i Systemów Transportowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą turystyki wodnej, a w szczególności turystyki żeglarskiej. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu. W dorobku autorki znajdują się również publikacje dotyczące logistyki, która jest drugim obszarem jej zainteresowań naukowych.
Uczestniczyła w realizacji projektów międzynarodowych koncentrujących się na zagadnieniach związanych z turystyką żeglarską oraz logistyką miejską.

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Adam R. Szromek, Politechnika Śląska
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku