• Zarządzanie turystyką w kryzysie. Edukacja i marka

Podtytuł Zarządzanie turystyką w kryzysie. Edukacja i marka
Autor Małgorzata Bednarczyk, Ewa Wszendybył-Skulska (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 287
56.00 39.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
36.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-610-9
Książka jest efektem dyskusji przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych z praktykami różnych poziomów zarządzania współczesną turystyką. Takie połączenie zaowocowało identyfikacją kluczowych problemów branży turystycznej w kontekście aktualnych problemów politycznych i gospodarczych, procesów i zdarzeń naturalnych, jak również zmieniających się potrzeb klientów. Uznano, że do aktualnych kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstw, ale także regionów turystycznych, należą wsparcie ze strony systemu edukacyjnego oraz przemyślany i systematycznie realizowany proces zarządzania marką organizacji czy regionu.
Zaproponowany układ opracowań nie wyczerpuje problematyki zarządzania turystyką w kryzysie. Niemniej mamy nadzieję, że teksty zamieszczone w książce staną się inspiracją do dalszych badań, wdrożeń ich wyników w praktyce zarządzania turystyką, jak również edukacji kadr dla turystyki w Polsce.

Wprowadzenie 11

Część I
Kryzys: zagraniczne rynki turystyczne

Rozdział 1
Wpływ sytuacji ekonomicznej w Europie i na świecie na decyzje związane z turystyką Polaków - Renata Rasińska, Iwona Nowakow­ska 17
Streszczenie 17
Wstęp 18
1.1. Cel 19
1.2. Metodyka badań 19
1.3. Wyniki 19
Wnioski 24
Bibliografia elektroniczna 25
Abstract 25

Rozdział 2
Strategy of Tourism Development in Slovak Republic in the Context of Competition, Innovations and Crisis Development - Andrej Mala­chovský 27
Abstract 27
Introduction 27
2.1. Types of market strategies in tourism 29
2.2. Marketing strategies in tourism and for tourism objects 31
2.3. The market life cycle strategies in the tourism object 32
2.4. The marketing mix tools strategies 33
2.5. An application of the product - market matrix on the example of Austria and Slovakia as the basis of the tourism strategy 35
Bibliography 40
Streszczenie 40

Rozdział 3
Building a Positive Perception of a Destination Brand. Case Study of Selected Tourist Resorts in Slovakia - Vanda Maráková, Ivana Ši­močková 41
Abstract 41
Introduction 42
3.1. Critical review of literature 42
3.2. Methodology 44
3.3. Results and discussion 45
3.4. Brand perception and evaluation by the marketing managers 46
3.5. Visitors' brand perception 48
Conclusion 50
Bibliography 51
Streszczenie 52

Rozdział 4
Polityka podatkowa a przedsiębiorstwa turystyczne w Federacji Rosyjskiej - Grzegorz Sroślak 53
Streszczenie 53
Wstęp 54
4.1. Społeczno-polityczne tło systemu polityki podatkowej w FR 54
4.2. Założenia systemu polityki podatkowej działalności turystycznej w FR 55
4.3. Instrumenty systemu podatkowego przedsiębiorstw turystycznych 56
4.4. Kierunki zmian systemu podatkowego po 1989 roku 59
4.5. Sprawiedliwość podatkowa i zadłużenie podatkowe przedsiębiorstw 61
4.6. Przekształcenia systemu podatkowego i polityki podatkowej a gospodarka 62
Zakończenie 65
Bibliografia 65
Źródła prawne 65
Źródła internetowe 66
Abstract 66

Rozdział 5
Turysta z Chin - szansą europejskiej branży turystycznej - Karolina Nessel 67
Streszczenie 67
Wstęp 68
5.1. Kryzys gospodarczy przeradza się w kryzys turystyczny 68
5.2. Turyści chińscy jako szansa 74
5.3. Profil turysty chińskiego za granicą 77
5.4. Możliwa i konieczna adaptacja do potrzeb turysty z Chin 79
Zakończenie 81
Bibliografia 81
Bibliografia elektroniczna 82
Abstract 83

Rozdział 6
Standardy europejskie w bezpieczeństwie masowych imprez sportowych - Patrycja Szreder, Tymoteusz Chodźko, Marek Zawartka 85
Streszczenie 85
Wstęp 86
6.1. Europa wobec bezpieczeństwa masowych imprez sportowych 87
6.2. Regulacje prawne stosowane do walki ze stadionowym bandytyzmem w Polsce 90
6.3. Instytucja stewarda i spottera 92
Podsumowanie 96
Bibliografia 96
Akta prawne 97
Dokumenty elektroniczne 97
Abstract 98

Część II
Przedsiębiorstwa turystyczne i lokalne produkty turystyczne w warunkach kryzysu

Rozdział 7
Instytucje otoczenia biznesu a kształtowanie przedsiębiorczości w firmach turystycznych w warunkach kryzysu - Jarema Batorski, To­masz Czubek 101
Streszczenie 101
Wstęp 102
7.1. Pozytywne praktyki menedżerskie w branży turystycznej 102
7.2. Przedsiębiorczość wewnętrzna 104
7.3. Instytucje otoczenia biznesu a przedsiębiorczość 105
Bibliografia 107
Abstract 108

Rozdział 8
Oddziaływanie sytuacji kryzysowych na zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach turystycznych - Małgorzata Kurle­to 109
Streszczenie 109
Wstęp 110
8.1. Sytuacje kryzysowe a przedsiębiorstwa turystyczne 110
8.2. Ryzyko finansowe wśród innych rodzajów ryzyka 112
8.3. Zarządzanie ryzykiem finansowym 114
8.4. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem finansowym 116
Podsumowanie 119
Bibliografia 121
Abstract 123

Rozdział 9
Infoprzestrzeń firm turystycznych jako narzędzie przeciwdziałania negatywnym skutkom sytuacji kryzysowej - Sebastian Kope­ra 125
Streszczenie 125
Wstęp 126
9.1. Metodyka postępowania badawczego 127
9.2. Omówienie wyników 129
Podsumowanie i uwagi końcowe 132
Bibliografia 133
Abstract 133

Rozdział 10
Zarządzanie obszarowym produktem turystycznym Ziemi Chełmińskiej w sytuacji kryzysowej - Renata Jaroszewska-Brudnicka 135
Streszczenie 135
Wstęp - zarys problemu 136
10.1. Podstawowe założenia teoretyczne 137
10.2. Ziemia Chełmińska - obszarowy produkt turystyczny 139
10.3. Rola społeczności lokalnej w rozwoju regionalnym i lokalnym 142
10.4. Klaster turystyczny na Ziemi Chełmińskiej 143
Zakończenie 144
Bibliografia 145
Abstract 146

Rozdział 11
Turystyka przyjazdowa do Krakowa w latach 2005-2010. Innowacyjne rozwiązania turystyczne władz miasta Krakowa - Kamila Ziółkow­ska-Weiss 147
Streszczenie 147
Wstęp 148
11.1. Wielkość przyjazdów 149
11.2. Sezonowość przyjazdów 151
11.3. Struktura przyjeżdżających 154
11.4. Wpływ rozwoju turystyki na warunki ekonomiczne miasta Krakowa 159
Podsumowanie - Innowacyjne rozwiązania turystyczne władz miasta Krakowa 161
Bibliografia 163
Dokumenty 163
Abstract 163

Część III
Zarządzanie w turystyce - edukacja

Rozdział 12
Kształcenie nowoczesnych kadr zarządzających turystyką - Renata Rasińska, Iwona Nowakowska 167
Streszczenie 167
Wstęp 168
12.1. Cel 171
12.2. Metodyka badań 171
12.3. Wyniki 171
12.4. Dyskusja 174
Podsumowanie 176
Bibliografia elektroniczna 176
Abstract 177

Rozdział 13
Kompetencje pracowników biur podróży w opinii ich menedżerów i właścicieli - implikacje - Agnieszka Łoś 179
Streszczenie 179
Wstęp 179
13.1. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych 181
Podsumowanie 186
Bibliografia 187
Abstract 187

Rozdział 14
Miejsce turystyki w wizji rozwoju Sądecczyzny. Spojrzenie władz subregionu a wyobrażenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych i stu­dentów - Dariusz Woźniak 189
Streszczenie 189
Wstęp 189
14.1. Znaczenie turystyki w gospodarce i strategii rozwoju Sądecczyzny 190
14.2. Wyniki badań bezpośrednich 195
Podsumowanie 198
Bibliografia 199
Bibliografia elektroniczna 199
Abstract 199

Rozdział 15
Systemy CRM (Customer Relationship Management) w turystyce przyjazdowej w Niemczech. Karty turystyczne jako systemy lojalno­ści klienta - doświadczenia niemieckie - Jerzy Jaworski, Sandra Sensbach, Justyna Wyżycka 201
Streszczenie 201
Wstęp 202
15.1. Od opłaty klimatycznej do karty turystycznej 202
15.2. Zalety i wady karty turystycznej z punktu widzenia turystów, dostawców usług turystycznych oraz destynacji turystycznej 204
15.3. Karty turystyczne i ich rodzaje 206
15.4. Elektroniczne karty turystyczne 206
15.5. Funkcjonowanie elektronicznej karty turystycznej (na przykładzie karty szwarcwaldzkiej) 208
15.6. Standardowe karty turystyczne/karty turystyczne z wykorzystaniem kodu kreskowego 209
15.7. Kupony rabatowe 211
15.8. Zastosowanie kart w turystycznych rejonach wiejskich 212
15.9. Pozyskanie usługodawców 213
15.10. Konkurować czy współpracować z innymi destynacjami turystycznymi? 215
Podsumowanie 216
Bibliografia 216
Wydawnictwa książkowe 216
Źródła internetowe 217
Abstract 217

Rozdział 16
Inwestycje w kapitał ludzki - sposobem na kryzys przedsiębiorstw hotelarskich - Ewa Wszendybył-Skulska 219
Streszczenie 219
Wstęp 220
16.1. Istota inwestycji w kapitał ludzki 222
16.2. Sposoby inwestowania w kapitał ludzki w hotelach 226
Podsumowanie 229
Bibliografia 231
Abstract 231

Część IV
Zarządzanie turystyką w kryzysie - marka

Rozdział 17
Marka sportowa w promocji turystycznej regionów - Małgorzata Bednarczyk, Jagna Marczułajtis-Walczak 235
Streszczenie 235
17.1. Przesłanki zastosowania sportowych filarów marki narodowej i regionalnej 236
17.2. Pułapki zmiany wizerunku marki narodowej i regionalnej a zastosowanie sportowych filarów marek 239
17.3. Sportowe filary marki narodowej i regionalnej w promocji turystycznej: przykład EURO 2012 240
Podsumowanie 243
Bibliografia 243
Abstract 244

Rozdział 18
Współczesne znaczenie marki hoteli rodzinnych - Jacek Czepczyk 245
Streszczenie 245
Wstęp 246
18.1. Istota funkcjonowania hoteli rodzinnych 247
18.2. Znaczenie marki na rynku hotelarskim 248
18.3. Kreowanie marki hoteli rodzinnych 253
Podsumowanie 255
Bibliografia 256
Abstract 257

Rozdział 19
Wizerunek jako przedmiot innowacji - Adam Marszałek 259
Streszczenie 259
19.1. Znaczenie wizerunku w turystyce 260
19.2. Istota pojęcia wizerunku 260
19.3. Atrakcyjność turystyczna destynacji a wizerunek równoległy 262
19.4. Decyzje turystyczne 265
Podsumowanie 268
Bibliografia 268
Bibliografia elektroniczna 269
Abstract 269

Spis tabel 271
Spis rysunków 275
Spis wykresów 279

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku