• Zaufanie w relacji lekarz - pacjent. Implikacje dla zarządzania zakładem opieki zdrowotnej

Zaufanie, stanowiąc wskazówkę, jest niezbędne do podejmowania decyzji czy współpracy. Ponadto zmniejsza niepewność, mobilizuje podmiotowość, zwiększa otwartość i życzliwość wobec innych. Zaufanie do lekarza pełni dodatkowo terapeutyczną rolę, która pomaga pacjentom uwierzyć w swoje możliwości wygrania z chorobą oraz brać aktywny udział we współtworzeniu usługi medycznej i skutecznym leczeniu. Zaufanie pozwala także wierzyć, że lekarz wykorzysta swoją wiedzę w jak najlepszym interesie pacjenta. W niniejszej monografii można znaleźć więc następujące zagadnienia: • istotę i rodzaje zaufania, • znaczenie i wymiary zaufania w relacji lekarz - pacjent, • wielopoziomowe uwarunkowania zaufania pomiędzy pacjentem a lekarzem, • konsekwencje dla lekarzy i zarządzania zakładem opieki zdrowotnej wynikające z opartej na zaufaniu relacji lekarz - pacjent, • rekomendacje dla zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy. „Monografia powstała w oparciu o rzetelnie przeprowadzony przegląd literatury. Autorka p

Podtytuł Zaufanie w relacji lekarz - pacjent. Implikacje dla zarządzania zakładem opieki zdrowotnej
Autor Katarzyna Krot
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 336
79.00 55.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
55.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-927-8
Zaufanie, stanowiąc wskazówkę, jest niezbędne do podejmowania decyzji czy współpracy. Ponadto zmniejsza niepewność, mobilizuje podmiotowość, zwiększa otwartość i życzliwość wobec innych. Zaufanie do lekarza pełni dodatkowo terapeutyczną rolę, która pomaga pacjentom uwierzyć w swoje możliwości wygrania z chorobą oraz brać aktywny udział we współtworzeniu usługi medycznej i skutecznym leczeniu. Zaufanie pozwala także wierzyć, że lekarz wykorzysta swoją wiedzę w jak najlepszym interesie pacjenta. W niniejszej monografii można znaleźć więc następujące zagadnienia:
• istotę i rodzaje zaufania,
• znaczenie i wymiary zaufania w relacji lekarz - pacjent,
• wielopoziomowe uwarunkowania zaufania pomiędzy pacjentem a lekarzem,
• konsekwencje dla lekarzy i zarządzania zakładem opieki zdrowotnej wynikające z opartej na zaufaniu relacji lekarz - pacjent,
• rekomendacje dla zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy.


„Monografia powstała w oparciu o rzetelnie przeprowadzony przegląd literatury. Autorka posługuje się nią w sposób wskazujący na Jej wysoką dojrzałość naukową. [...] Badanie własne, którego wyniki przedstawione zostały w pracy, przygotowano w sposób wzorowy i wzorcowy. [...] Począwszy od budowy modelu badawczego, poprzez zidentyfikowanie zmiennych do badania, dobór próby i metody badań, a następnie analizy wyników, opisany projekt badawczy reprezentuje światowe standardy w zakresie uprawiania nauki".
Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


„Wybrany przez Autorkę temat, należy uznać za oryginalny i aktualny pod względem badawczym. Aspekt oryginalności wynika z podjęcia próby zebrania i uporządkowania informacji na temat zaufania lekarz - pacjent, biorąc pod uwagę wielopoziomowe uwarunkowania i konsekwencje. [...] Uważam więc, że studia nad taką problematyką są potrzebne, a ich modelowe ujęcie sprawia, że posiadają nowatorski charakter".
Dr hab. Monika Dobska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wstęp 9

Rozdział 1
Zaufanie jako kluczowy element relacji 19
1.1. Interdyscyplinarny wymiar zaufania - integracja podejść teoretycznych 19
1.2. Istota zaufania 27
1.2.1. Pojęcie zaufania 27
1.2.2. Rodzaje zaufania 36
1.2.3. Zaufanie a nieufność 42
1.2.4. Negatywne skutki zaufania 49
1.2.5. Specyfika zaufania w Polsce 54
1.3. Zaufanie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu 58

Rozdział 2
Zaufanie w relacji lekarz - pacjent 71
2.1. Specyfika zaufania w relacji lekarz - pacjent 71
2.2. Wymiary zaufania do lekarza 79
2.3. Pomiar zaufania w relacji lekarz - pacjent 84

Rozdział 3
Wielopoziomowe determinanty zaufania w relacji lekarz - pacjent - orientacja na otoczenie zakładu opieki zdrowotnej 89
3.1. Wielopoziomowość zaufania w opiece zdrowotnej 89
3.2. Zaufanie do systemu opieki zdrowotnej 91
3.3. Zaufanie do placówki opieki zdrowotnej 100
3.4. Zaufanie do technologii 103
3.5. Partycypacja pacjenta w procesie leczenia a zaufanie 109

Rozdział 4
Konsekwencje relacji lekarz - pacjent opartej na zaufaniu 115
4.1. Satysfakcja i lojalność pacjentów 115
4.2. Przestrzeganie zaleceń lekarskich 125
4.3. Zaufanie a poszukiwanie informacji o zdrowiu w Internecie 130

Rozdział 5
Metodyka badania 147
5.1. Cele badania i model badawczy 147
5.2. Metody badawcze, pomiar zmiennych i dobór próby 150
5.3. Metody analizy danych 161
5.4. Charakterystyka próby badawczej 164

Rozdział 6
Wymiary zaufania do lekarza - wyniki badania 169
6.1. Ogólne zaufanie 169
6.2. Zaufanie odnoszące się do kompetencji lekarzy 174
6.3. Zaufanie odnoszące się do życzliwości lekarzy 183
6.4. Zaufanie odnoszące się do uczciwości lekarzy 192

Rozdział 7
Uwarunkowania zaufania w relacji lekarz - pacjent w świetle badania 203
7.1. Poziom instytucjonalny - zaufanie do systemu opieki zdrowotnej 203
7.2. Poziom technologiczny - zaufanie do technologii i metod leczenia 215
7.3. Poziom medialny - wizerunek medialny opieki zdrowotnej a zaufanie do lekarza 222
7.4. Poziom społeczny - partycypacja pacjentów 224

Rozdział 8
Następstwa zaufania w relacji lekarz - pacjent w opinii badanych 227
8.1. Satysfakcja pacjenta 227
8.2. Lojalność pacjentów i ich rekomendacje 234
8.3. Przestrzeganie zaleceń lekarskich jako element współpracy lekarza z pacjentem w procesie usługowym 241
8.4. Gromadzenie wiedzy online jako reakcja na deficyt zaufania w relacji lekarz - pacjent 250

Rozdział 9
Ujęcie modelowe determinant i następstw zaufania w relacji lekarz - pacjent 255
9.1. Uwarunkowania i efekty zaufania do lekarza - weryfikacja hipotez badawczych i dyskusja wyników 255
9.2. Zaufanie w relacji lekarz - pacjent - wnioski końcowe 269
9.3. Ograniczenia i kierunki przyszłych badań 274
9.4. Implikacje dla praktyki zarządzania 277

Bibliografia 281
Spis rysunków 321
Spis tabel 323
Załącznik. Zaufanie do lekarzy w opinii pacjentów 329

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku